Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2017

  Utbildningsområde Totalt Andra stadiet Specialyrkes-
utbildningsnivå 2) 1)
Lägsta
högre nivå
Lägre
högskolenivå
Högre
högskolenivå
Forskar-
utbildningsnivå
Antal Totalt 726 447 234 131 12 753 102 199 171 531 135 269 16 506
Allmänbildande utbildning 45 574 45 574 - - - - -
De pedagogiska områdena 8 292 240 90 682 1 817 4 651 812
De humanistiska och konstnärliga områdena 36 028 7 566 170 1 242 8 622 16 466 1 963
De samhällsvetenskapliga områdena 18 150 56 - 413 2 470 13 473 1 738
Handel, administration och juridik 175 769 39 068 7 315 55 038 41 870 31 420 1 059
De naturvetenskapliga områdena 12 993 254 6 - 869 8 523 3 341
Databehandling och kommunikation (IKT) 53 593 8 912 176 7 275 22 101 13 872 1 258
De tekniska områdena 174 492 58 612 1 095 18 285 57 760 35 132 3 608
Lant- och skogsbruk 16 432 5 470 83 2 142 4 893 3 396 449
Hälsovård och välfärd 69 534 27 700 507 12 251 20 365 6 597 2 115
Tjänstebranschen 60 852 40 536 3 311 4 836 10 569 1 485 114
Medianlön Totalt 3 220 2 620 3 220 3 321 3 359 4 347 4 770
Allmänbildande utbildning 3 000 3 000 - - - - -
De pedagogiska områdena 3 437 3 088 3 400 3 042 2 690 3 675 4 610
De humanistiska och konstnärliga områdena 3 214 2 588 3 435 3 038 3 000 3 488 4 316
De samhällsvetenskapliga områdena 4 017 2 584 - 2 793 3 295 4 037 4 820
Handel, administration och juridik 3 220 2 604 3 500 3 150 3 126 4 944 5 403
De naturvetenskapliga områdena 3 987 2 291 .. - 2 922 3 890 4 481
Databehandling och kommunikation (IKT) 4 020 3 125 3 499 4 184 3 883 4 608 5 000
De tekniska områdena 3 688 2 845 3 380 3 943 3 843 4 636 5 160
Lant- och skogsbruk 3 138 2 400 2 742 3 270 3 169 4 304 4 687
Hälsovård och välfärd 2 745 2 441 2 636 3 055 2 770 4 300 4 937
Tjänstebranschen 2 457 2 309 2 685 2 992 2 800 3 980 4 414
1) - Inga observationer
2) .. Uppgiften är alltför osäker för att anges

Källa: Löner inom den privata sektorn 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2017, Tabellbilaga 1. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och utbildningsområde år 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_001_sv.html