Publicerad: 27.9.2011

Lönerna för timavlönade löntagare inom den privata sektorn 14,59 euro under det sista kvartalet 2010Enligt Statistikcentralen var lönen för den ordinarie arbetstiden inom den privata sektorn hos timavlönade i genomsnitt 14,59 euro per timme under det sista kvartalet år 2010. Av arbetstimmarna utfördes tio procent med en lön som var under 10,57 (decil 1), hälften med en lön som var under 14,38 och tio procent med en lön som var över 18,54 euro (decil 9). Av figuren nedan och tabellbilagorna kan man se att dessa lönefördelningar varierar betydligt i olika grupper. Den totala lönen för timavlönade var i genomsnitt 15,31 euro per timme. Förtjänstnivåindexets årliga förändring av den ordinarie timlönen, som beräknats med fasta vikter efter näringsgren, var 1,5 procent. Statistiken beskriver uppgifter om ungefär 330 000 löntagare, av vilka 78 procent var män.

Antalet löntagare inom den privata sektorn och timlönefördelningen i vissa stora och typiska yrkesgrupper 2010

Antalet löntagare inom den privata sektorn och timlönefördelningen i vissa stora och typiska yrkesgrupper 2010

Yrkesklassificeringen 2010 har infördes i denna statistik. Mera information om klassificering finns på Statistikcentralens webbsidor om Yrkesklassificeringen 2010:
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001–2010/index_sv.html .

Lönebegreppet lön för ordinarie arbetstid omfattar utöver löner för tids-, ackords- och premiearbete vid ordinarie arbetstid också tillägg förknippade med arbetstid (t.ex. skiftes- och miljötillägg) och andra separata tillägg samt grunddelarna för söndags- och övertidslön. Totallönen innehåller förutom de tidigare nämnda dessutom prestationslöner, löneförmåner samt söndags- och övertidslönens förhöjningsdelar. Uppgifterna har samlats in i samarbete med arbetsgivarorganisationerna.

I statistiken över skogsarbetarnas löner var timlönen för skogsvårdsarbeten 12,71 euro fjärde kvartalet 2010. Mer detaljerade uppgifter om skogsarbetarna finns i Översikterna.


Källa: Löner inom den privata sektorn 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila (09) 1734 3494, Kati Heikkinen (09) 1734 3468, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2010/ystp_2010_2011-09-27_tie_001_sv.html

Dela