Esittely

Kaupunki- ja seutuindikaattorit on Tilastokeskuksen maksullinen verkkopalvelu, joka sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavia tilastoaineistoja. Palvelun tietosisältö on kehitetty yhteistyössä sisäministeriön ja kaupunkien kanssa.

Tietosisältö kattaa tilastoja ja indikaattoreita kaupunkien ja kaupunkiseutujen 13 merkittävästä aihepiiristä: aluetalous, asuminen, koulutus, kulttuuri, kunnallistalous, liikenne, rakentaminen, rikollisuus, sosiaalitoimi ja terveydenhuolto, tulot ja huoltosuhteet, työmarkkinat, vaalit, väestö.

Taulukkojen aluejakojen ja aikasarjojen avulla käyttäjä voi vertailla muutoksia monipuolisesti ja seurata pitkän ajan kehityksen suuntaa.

Verkkopalvelu sisältää yli 50 taulukkoa, joita päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastotiedoilla. Tilastotietojen päivitykset sijoittuvat pääosin maalis- ja toukokuun väliseen aikaan sekä vuoden vaihteeseen. Vuoden alussa taulukkosarjaan lisätään uusin aluejakoluokitus. Tämän ansiosta mm. liitoskuntien pitkät aikasarjat ovat jo vuodenvaihteen jälkeen käytettävissä.

Palvelun käyttö on vaivatonta Tilastokeskuksen käyttämän PxWeb-verkkosovelluksen kautta. Avattuja tietoja voi tallentaa edelleen eri muodoissa toisiin tietojärjestelmiin.

Tilastojen ja indikaattorien tulkinnan apuna taulukoissa on liitetiedostoina myös taustatieto-osiot; Tiedot, Alaviite ja Taulukkoseloste, joissa esitellään käytettyjä määritelmiä, tietolähteitä, perusjoukkoa, luokituksia ja vertailtavuutta muihin tilastoaineistoihin.

Ominaisuuksiensa ansiosta Kaupunki- ja seutuindikaattorit on hyödyllinen väline kaupunkien, kaupunkiseutujen ja kuntien kehityksen seurantaan ja arviointiin sekä aluesuunnitteluun.

 

Tietosisältö on kuvattu taulukkoluettelossa (pdf).

Tarkastele luokituksia.