Kansantalouden tilinpidon StatFin-taulukoiden rakennemuutokset

Tilastokeskuksen StatFin-taulukoiden rakenteeseen tehdään muutoksia. Tavoitteena ovat entistä yhdenmukaisemmat sisällöt ja luokitukset. Muutoksia eri tilastojen StatFin-taulukoihin toteutetaan porrastaen pääosin vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Siirtymävaiheeseen on luotu Kansantalouden ja julkisen talouden testitaulukot, joista muun muassa automaattisesti tietoja hyödyntävät käyttäjät voivat muokata poimintaohjelmiaan jo ennen kuin taulukot viedään tuotantoon ja julkaistaan StatFin-tietokannassa. Eli kannattaa huomioida, että tuotantoon siirtymisen yhteydessä taulukoiden hakemistorakenne tulee muuttumaan esim. seuraavasti: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/KTMT/KTMT__jul__jyev/ -> http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__jul__jyev/

Testitaulukoiden tehtävä on välittää informaatiota uusista rakenteista ja yhdenmukaistetuista luokituksista. Niitä ei ole sen vuoksi syytä käyttää todellisten lukujen tutkimiseen. Testisivustolle ei tuoda päivitettyjä lukuja, vaan ne viedään nykyiseen Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokantaan tilastojen julkaisuajankohdissa.

Kansantalouden tilinpidon uudella mallilla toteutettuja taulukoita tuodaan testisivulle ja StatFin-tilastotietokantaan vaiheittain. Alla oleviin taulukoihin on koottu tiedot uusien ja vanhojen taulukoiden nimistä. Joissain tapauksissa yksi uusi taulukko korvaa useampia vanhoja taulukkoja. Muutos on merkittävin kansantalouden tilinpidon vuositaulukoissa, joita on entisen parinkymmenen taulukon sijaan kymmenen.

Seuraavista linkeistä pääset kunkin kansantalouden tilinpidon tilastokokonaisuuden taulujen muutostietoihin:

Tuotannon suhdannekuvaaja

Vanha StatFin-taulukko

Uusi StatFin-taulukko

Tuotantoon siirron ajankohta

001- Tuotannon suhdannekuvaaja 1996M01

11tf -- Tuotannon suhdannekuvaaja, 1995M01-2019M01

16.4.2019

Neljännesvuositilinpito

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
004-Työllisyys neljänneksittäin 1990N1 11tj -- Työllisyys ja työtunnit neljännesvuosittain, 1990Q1-2018Q4 29.5.2019

001-Toimialojen arvonlisäykset neljänneksittäin 1990N1-

 

003-BKT tulojen kautta neljänneksittäin 1990N1

11uc -- Tulot ja tuotanto toimialoittain, neljännesvuosittain, 1990Q1-2018Q4 29.52019
002-Bruttokansantuote, huoltotase ja kansantulo 1990N1 11xa -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tarjonta ja kysyntä neljännesvuosittain, 1990Q1-2019Q1 29.5.2019

Rahoitustilinpito

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
002 -- Rahoitustilinpidon neljännesvuositiedot vuodesta 1997 alkaen 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat neljännesvuosittain, 1995Q1-2018Q4 11n9 -- Rahoitusvarat ja velat neljännesvuosittain, 1995Q1-2018Q4 28.6.2019
001 -- Rahoitustilinpidon vuositiedot vuodesta 1995 alkaen 11qp -- Rahoitusvarat ja velat vuosittain, 1995-2018 28.6.2019
003 -- Reaalivarallisuus sektoreittain 1995-2017

11zx -- Reaalivarat vuosittain, 1995-2017

28.6.2019
  129g -- Kotitalouksien tunnuslukuja, neljännesvuosittain, 2000Q1-2019Q1 28.6.2019

Sektoritilit neljännesvuosittain

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
11ii -- Sektoritilit neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 11ii -- Sektoritilit neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
11ij -- Sektoritilin keskeisiä tunnuslukuja, 1999Q1-2018Q4 122a -- Investointi-, säästämis- ja voittoasteita neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
11ik -- Kotitalouksien oikaistun käytettävissä olevan tulon volyymin kehitys, 2001Q1-2018Q4 11ik -- Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, neljännesvuosittain, 2001Q1-2018Q4 20.6.2019

Kansantalouden tilinpito (vuositiedot)

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
008- Työllisyys ja työtunnit 1976-2017 11ws -- Työllisyys ja työtunnit vuosittain, 1975-2017 14.6.2019

012 -- Sektoritilit 1975-2018

 

013 -- Sektoritilit (keskeiset taloustoimet) 1975-2018

 

11yx -- Tulot ja menot sektoreittain, vuosittain, 1975-2018

20.6.2019
014 - Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja -menot 1975-2018 129d -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot, vuosittain, 1975-2018  

007 -- Tuotanto- ja tulonmuodostustilit 1975-2017

 

009 -- Varastomuutos ja arvoesineiden nettohankinta 1975-2017

 

123h -- Tulot ja tuotanto sektoreittain ja toimialoittain, vuosittain, 1975-2017 14.6.2019
003 -- Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja 1975-2018 123x -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tulot ja menot henkeä kohden, vuosittain, 1975-2017 18.6.2019
011 -- Julkinen kulutus 1975-2017 11t4 -- Julkinen kulutus, 1975-2017 18.6.2019

001 -- Bruttokansantuote ja -tulo 1975-2018

 

002 -- Kotitalouksien tunnuslukuja 1975-2018

 

004 -- Pääaggregaatit, prosenttiosuudet 1975-2018

 

005 -- Pääaggregaatit viitevuoden 2010 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset 1975-2018

 

006 -- Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset 1975-2018

 

11sf -- Bruttokansantuote ja -tulo sekä tarjonta ja kysyntä, vuosittain, 1975-2018 19.6.2019

016 -- Kiinteän pääoman bruttomuodostus 1975-2017

 

017 -- Bruttokanta, nettokanta, kiinteän pääoman kuluminen ja poistuma 1975-2017

 

018 -- Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kiinteän pääoman bruttomuodostus, bruttokanta ja nettokanta 1975-2017

18.6.2019

Julkinen talous

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
001 -- Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 11yv -- Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain, 2000Q1-2018Q4 28.6.2019
11in -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 11zf -- Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1999Q1-2018Q4 20.6.2019
001 -- Julkisyhteisöjen alijäämä ja -velka 1975-2018 122g -- Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä ja -velka, vuosittain, 1975-2018 21.10.2019
002 -- Julkisyhteisöjen sulautettu EDP-velka 1975-2018 Taulukkoa ei tehdä enää 21.10.2019

Tuottavuustutkimukset

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta
005 -- Työn tuottavuus toimialoittain 1975-2017 124k -- Työn tuottavuus toimialoittain ja sektoreittain, vuosittain, 1975-2017 18.6.2019

 Verot ja veronluonteiset maksut

Vanha StatFin-taulukko Uusi StatFin-taulukko Tuotantoon siirron ajankohta

 001 -- Verot ja veronluonteiset maksut, summat 1975-2018

 

002 -- Verot ja veronluonteiset maksut, verot nimikkeittäin 1975-2018

127f -- Verot ja veronluonteiset maksut, vuosittain, 1975-2018 20.9.2019
  127j -- Nettoveroaste ja julkiset siirrot, vuosittain, 1975-2018 20.9.2019