Julkaistu: 5.7.2006

Aivokierron reiluuteen on vielä matkaa

SUOMEN saamat taloudelliset edut aivokierrossa liittyvät pitkällä tähtäimellä ulkomaalaisten opiskelijoiden avulla syntyviin verkostoihin ja lyhyellä tähtäimellä maahan jäävien ulkomaalaisten työpanokseen. Maahanmuuttajat ovat yleensä julkisen talouden kannalta nettomaksajia jo kuudennesta asuinvuodesta lähtien. Maahan jäävien opiskelijoiden osalta aika on vielä muita maahanmuuttajia huomattavasti lyhyempi, vaikka opiskelun maksuttomuus otetaan huomioon.

Eräs Suomeen tulon syistä on varmaankin jatko-opiskelun maksuttomuus. Maksullisuus voisi tuoda tuloja opetuksen kehittämiseen ja uusien opiskelijoiden ottamiseen. Toisaalta se lisäisi entisestään rikkaiden opiskelijoiden määrää ilman kunnon stipendisysteemiä. Ongelma liittyy aivokierron alueelliseen reiluuteen: Olemmeko unohtaneet esimerkiksi afrikkalaisten tilanteen, kun keskitymme vain Suomen lyhyen tähtäimen etuihin?


Päivitetty 5.7.2006