Poimintoja tilastomaailmasta

 

8.11.2016 Isät tilastoissa

Isäksi tuli viime vuonna ensimmäistä kertaa noin 21 700 miestä. Miesten keski-ikä esikoisen syntyessä oli 31 vuotta. Isänpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoja isistä ja lapsiperheistä. Tutustu isänpäivätilastoihin.

7.10.2016 Suomalaisen kirjallisuuden päivää vietetään 10.10.2016

Suomen Kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan Suomessa julkaistiin viime vuonna kotimaisia uutuuskirjoja 315 proosateosta, 54 runo- ja näytelmäkirjaa ja 282 lasten- ja nuortenkirjaa. Kaikkiaan viime vuonna julkaistiin yli 3000 uutuuskirjaa. Näistä tietokirjoja oli noin puolet.

Kirjallisuuden vientikeskuksen FILIn saamien tietojen mukaan suomalaisista kirjoista tehtiin viime vuonna 280 käännöstä muille kielille. Eniten käännetty suomalainen kirja on Kalevala, joka on käännetty 57 kielelle. Toiseksi käännetyin on Sofi Oksasen Puhdistus, joka on käännetty 35 kielelle.

Yleisten kirjastojen tilastojen mukaan yleisissä kirjastoissa käytiin viime vuonna liki 50 miljoonaa kertaa. Keskimäärin yhdellä asiakkaalla oli lainoja vuoden aikana 16,4. Kaikkiaan lainoja annettiin kirjastoista viime vuonna lähes 90 miljoonaa.

23.6.2016 Suomen kesä tilastojen valossa 2016
Kesä on häiden ja muiden iloisten perhetapahtumien aikaa. Kesällä lomaillaan, matkaillaan, vietetään aikaa mökillä ja herkutellaan. Olemme jälleen koonneet kesään liittyviä tilastotietoja. Tutustu kesätilastoihin.

14.6.2016 EU: Havainnollista tietoa henkilöautojen määrän kehityksestä
Eurostatin uudessa Statistics Explained -artikkelissa Passenger cars in the EU on saatavissa tietoja EU-maiden autokannan ja uusien rekisteröintien määrän kehityksestä. Erityisesti käsitellään ns. vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien henkilöautojen määrän kehitystä.

4.5.2016 Äidit tilastoissa

Suomessa syntyi viime vuonna 55 472 lasta. Esikoisen synnyttäneiden naisten keski-ikä oli 28,8 vuotta. Äitienpäivän kunniaksi olemme koonneet tilastotietoja äideistä ja lapsiperheistä. Lisää: Äitienpäivään liittyviä tilastotietoja.>>>

6.4.2016 Sport Statistics - urheilutilastoja Eurostatista

Eurostat on julkaissut lyhyen oppaan, jossa selostetaan urheilutilastojen tietolähteitä. Eurostatin verkkosivuilla keskeiset tietolähteet ovat SPORT-erityisosio jasen Statistics Illustrated -osuus. Hyödyllinen on myös urheilu-teemaan liittyvät Statistics Explained -artikkeli.

16.3.2016 Venla ja Leo suosituimmat etunimet

Venla ja Leo ovat vuonna 2015 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Venlan sai ensimmäiseksi nimekseen 394 tyttöä ja Leo annettiin etunimeksi 408 pojalle. Venlan jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat viime vuonna Sofia, Aada, Aino ja Elsa. Pojille useimmin annetut etunimet Leon jälkeen olivat Elias, Onni, Eino ja Oliver. Ruotsinkielisten lasten etunimistä Ellen ja Emil suosituimmat.
Lähde: Väestörekisterikeskus, Ajankohtaista 15.3.2016, Venla ja Leo vuoden 2015 suosikkinimet.

10.3.2016 Henkirikoskatsaus 2016

Henkirikoskatsaus 2016 on ilmestynyt. Vuonna 2015 poliisin tietoon tuli 115 uhrin kuolemaan johtanutta tahallista väkivaltarikosta. Rikollisuustaso 100 000 asukasta kohti oli 2,1. Henkirikollisuus on viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana selvästi vähentynyt. Tutustu tarkemmin: Henkirikoskatsaus 2016.

1.3.2016 Luonnonvarakeskuksen uusi e-vuosikirja
Luke on julkaissut ensimmäisen verkkovuosikirjan nimellä Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015. Julkaisu on toimitettu erityisesti verkkolukemista ajatellen: lyhyet sivut ja hyvin jäsenneltyä tekstiä, taulukoita ja piirroskuvia tekstin lomassa. Vuosikirjan tilastot sisältävät kaikki Luken toimialat: maatalous, metsä, kala ja riista.

24.2.2016 Minimipalkat EU-maissa

Hyvä kooste lakisääteisistä minimipalkoista löytyy EU:n erityisviraston Eurofoundin vuosittain ilmestyvästä raportista Statutory minimum wages in the EU2016. Lakisääteinen minimipalkka on käytössä 22 EU-maassa, mutta sitä ei ole käytössä Itävallassa, Kyproksella, Ruotsissa, Suomessa eikä Tanskassa. Eurostatin tiedot minimipalkoista löytyvät kootusti Statistics Explained-artikkelista Minimum Wage Statistics.

26.1.2016 VTT: Asuntotuotantotarve 2040 -tutkimus

VTT:n tutkimuksen mukaan Suomeen tulee rakentaa noin 30 000 asuntoa vuosittain, eli yhteensä 760 000 asuntoa vuoteen 2040 mennessä. Mikäli kehityskulku on taantuva, määrä on noin 25 000 asuntoa vuodessa. Teknologian tutkimuskeskus VTT on tehnyt tutkimuksen uusien asuntojen rakentamistarpeesta vuosina 2016 - 2040. Tutkimuksessa on arvioitu väestökehityksen perusteella, kuinka paljon uusia asuntoja tulee rakentaa ja minne. Tutkimusraportti on saatavissa Rakennusteollisuus RT:n sivuilta.>>>

12.1.2016 Rikostilastoja Eurostatista

EU-maiden rikostilastojen hyvä lähde on Eurostatin Statistics Explained -artikkeli Crime and criminal justice statistics. Koska rikostilastot perustuvat toisistaan eroaviin kansallisiin järjestelmiin, niin täyttä vertailukelpoisuutta ei ole. Eurostatin rikostilastoja voi käyttää kehitystrendien tarkasteluun, muttei niinkään tasovertailuihin. Artikkelissa on lueteltu syitä, mistä erot eri maiden rikostilastoissa johtuvat. Eurostatissa tehdään töitä rikostilastojen vertailukelpoisuuden lisäämiseksi. Työn suuntaviivat selviävät EU-komission tiedonannosta Measuring Crime in the EU: Statistics Action Plan 2011–2015 (COM(2011) 713 final).

17.12.2015 Joulu tilastojen valossa 2015

1,5 miljoonaa joulupuuta, 34 miljoonaa joulukorttia, lähes 37 000 syntymäpäivää, 6,6 miljoonaa kiloa kinkkua, 1,3 miljoonaa asiakasta. Jouluaiheisia tilastoja löytyy lisää täältä.>>>

18.11.2015 Perhebarometri: Miksi syntyvyys laskee?

Syntyvyys on laskenut jo viidettä vuotta peräkkäin. Ensimmäisen lapsen hankinta siirtyy yhä myöhäisemmäksi. Lapsia myös halutaan aiempaa vähemmän, yksilapsisten perheiden suosio kasvaa ja lapsettomuuden ihanne on kohonnut. Nämä tiedot selviävät Väestöliiton perhebarometrista vuodelta 2015. Lähde: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Perhebarometri 2015:  Miksi syntyvyys laskee? Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia.

27.10.2015 OECD How's Life

OECD on julkaissut kolmatta kertaa How’s Life? -katsauksen, joka on osa OECD:n Better Life Initiative -hanketta. Siinä verrataan ihmisten hyvinvointia OECD:n jäsenmaissa. Mittareina ovat sekä materiaaliseen hyvinvointiin liittyvät asiat ja laajemmin elämän laatuun liittyvät asiat. Talouselämä lehti on tehnyt raportista jutun otsikolla: "Suomalaiset ovat onnellisia mutta niin köyhiä - 10 grafiikkaa OECD:n uudesta elämänlaatututkimuksesta".

23.9.2015 22.9.2015 Turvapaikanhakijat EU-tilastoissa

Tämän ajankohtaisen aiheen uusimpaan tilastokuvaukseen ja tilastolähteisiin johdattaa Eurostatin Statistics Eplained -artikkeli Asylum quarterly report. Kaikki siirtolaisuutta ja turvapaikkaa koskevat SE-artikkelit saa esille valitsemalla SE-aloitussivulta teeman Population and social conditions ja sen jälkeen aiheet Population/Asylum and migration.

7.9.2015 US Census Bureaun kansainvälisen väestökellon uusia ominaisuuksia

USA:n väestölaskentaviraston Census Bureaun perinteinen World Population Clock on saanut uusia ominaisuuksia. Nyt mukana on myös maaprofiileja ja mm. tietoa väestötiheydestä sekä tietoa viennistä ja tuonnista. Lisäksi saatavilla on karttaesitys International Map Viewer.

27.8.2015 Teräväpiirtotelevisiot yleistyvät hitaasti

Teräväpiirto- eli HD-lähetykset mahdollistava televisio tai digiboksi on vain 32 prosentilla niistä kotitalouksista, joissa TV-ohjelmia on mahdollista vastaanottaa vain antenniverkon kautta. Kaupan myyntitilastoja laativan GfK:n mukaan kesäkuussa myydyistä televisiovastaanottimista vielä 17 prosentista ja digibokseista 21 prosentista puuttui DVB-T2-viritin. Kaikista TV-talouksista 59 prosentilla on vähintään yksi vastaanotin, jolla teräväpiirtolähetysten vastaanottaminen on mahdollista. Lähde: Viestintävirasto, Ajankohtaista 25.8.2015.>>>

6.7.2015 Heinäkuu on suosittu lomakuukausi

Vuonna 2014 Suomen työllisestä työvoimasta oli lomalla kesäkuussa 13,8 prosenttia eli 353 000, heinäkuussa 34,6 prosenttia eli 882 000 ja elokuussa 10,1 prosenttia eli 249 000. Lisää kesään liittyviä tilastoja Suomen kesä tilastojen valossa 2015 -koosteessa.

14.6.2015 Maailman verenluovutuspäivää vietetään 14. kesäkuuta

Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n tilaston mukaan maailmalla tehdään vuosittain 108 miljoonaa verenluovutusta. Noin puolet verenluovutuksista tehdään korkean tulotason maissa, joihin kuuluu 18 prosenttia maailman väestöstä. Kehitysmaissa 65 prosenttia verensiirrosta tehdään alle viisivuotiaille lapsille. Vauraissa maissa verensiirron saa useimmin yli 65-vuotias potilas.
Suomen Punaisen Ristin veripalvelun vuosikertomus raportoi, että vuoden 2014 aikana Suomessa kävi verta luovuttamassa yhteensä 127 000 eri henkilöä, joista ensikertalaisia oli yli 14 000. Suomessa tarvitaan joka arkipäivä lähes 1000 verenluovuttajaa.

13.5.2015 EU: Turvapaikan saajia 185 000

Vuonna 2014 turvapaikkaluvan EU:n alueella sai 185000 henkilöä. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 50 prosenttia. Ajankohtaisesta aiheesta löytyy lisää tietoa Eurostatin tuoreesta tiedotteesta. Suomen myöntämien turvapaikkalupien määrä oli 2370 ja esim. Ruotsin 33035. Kattavasti tietoa turvapaikkatilastoista ja niiden lähteistä saa Eurostatin Statistics Explained -artikkelista "Asylum statistics".

8.5.2015 Tilastoja äitienpäivän tiimoilta

Mikä on esikoisen synnyttäneiden keski-ikä? Kuinka moni alle 3-vuotiaan lapsen äiti käy töissä? Kuinka monta tuntia vuorokaudessa alle 10-vuotiaan äiti ehtii olla yhdessä lapsensa kanssa? Tilastokirjasto on koonnut tietoja äitienpäivään liittyen.>>>

27.4.2015 Vapputilastoja

Tippaleivän kilojoulet (1436/100 g) voittavat hienoisesti munkin kilojoulet (1429/100 g) vappuruokien kaloripommina. Nakit ja perunasalaatti löytyy monen suomalaisen vappumenyystä. Toukokuussa 2005 kilo nakkeja maksoi 4,69 euroa. Toukokuussa 2014 nakkikilon hinta oli 7,77 euroa. Nämä ja monta muuta vapputilastoa löytyy Tilastokirjaston kokoamista vapputilastoista.>>>

1.4.2015 Pääsiäistilastoja

Tilastokirjaston kokoamista pääsiäistilastoista käy ilmi, että pääsiäisen ajan suosikkijälkiruoka pasha on oikea rasvapommi. Sen energiasisällöstä 67 % on rasvaa. Lue lisää pääsiäiseen liittyvistä traditioista tilastotietojen valossa. >>>

8.3.2015 Vietetään kansainvälistä naistenpäivää

Kansainvälistä naistenpäivää on vietetty 8. maaliskuuta 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Tilastokirjasto on koonnut sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyviä tietoja ja tilastoja naistenpäivään liittyen. >>>
Naiset ansaitsivat keskimäärin 15 prosenttia vähemmän kuin miehet EU:ssa vuonna 2013. Kaksi johtajaa kolmesta oli miehiä ja kaksi toimistotyöntekijää kolmesta oli naisia. Lähde: Eurostat, Press Release 41/2015, 5 March 2015, International Women's Day. >>>

19.1.2015 IMF ja avoin data

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, joka on mm. globaalien talousennusteiden, suorien investointien, valuuttavaranto- ja maksutasetietojen lähde, lisää avoimen tilastotiedon saatavuutta internetissä. IMF on julkaissut vuoden 2015 alussa uuden käyttäjäystävällisen tilastojen julkaisualustan, joka löytyy osoitteesta data.imf.org.
Tammikuun alusta lähtien IMF e-kirjastossa ovat maksutta saatavana myös seuraavat keskeiset tilastotuotteet:

19.12.2014 Joulu numeroina

Kuinka moni ostaa lahjansa verkosta? Mikä on suosituin joulukukka? Olemme koonneet suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa. >>>

11.122014 Health at a Glance : Europe 2014

Euroopan komission Terveys ja kuluttaja-asiat (SANCO) pääosaston sivuilla on kolmatta kertaa saatavana OECD:n julkaisema Health at a Glance: Europe - tilastokooste terveydestä Euroopassa.
Poimintoja:

  • vastasyntyneen elinajanodote kasvaa edelleen, 79 vuotta
  • terveydenhoitomenot ovat reaalisesti (inflaatiokorjatusti) laskeneet 0,6 % (taustalla mm. henkilöstöleikkaukset)
  • lääkäreiden määrä asukasta kohti on kasvanut
  • terveyspalveluiden tuonti ja vienti ovat kasvaneet
  • EU:ssa kulutetaan eniten alkoholia maailmassa, 10 l/henkilö

ylipainoisuus ja lihavuus ovat lisääntyneet. 53 % aikuisista on ylipainoisia tai lihavia.

21.10.2014 Tilastoja ihmiskaupasta vuosina 2010-2013

Euroopan komissio on julkaissut Trafficking of human beings -tilastokertomuksen ihmiskaupan uhreista ja ihmiskauppiaista. Sen mukaan EU:n jäsenvaltioissa vuosina 2010–2012 kirjattiin 30 146 ihmiskauppatapausten uhria. Lue lisää komission Ihmiskaupan torjunta vuosina 2010–2014 - uutistiedotteesta, jossa näkyvät tilastokertomuksen päätulokset ja jossa on useita linkkejä myös muihin tietolähteisiin.

7.10.2014 Eurostatin aluetilastojen vuosikirja 2014 ilmestynyt

Mukana on 11 aihealuetta. Vuoden 2014 tilastossa ovat lisäksi erityisaiheina teemat ympäristö, maan käyttö, Euroopan kaupungit ja alueellinen kilpailukyky. Tilastojulkaisuun liittyy kaksi visualisointisovellusta: Regional Statistics Illustrated and the Statistical Atlas. Vuosikirja on saatavissa maksutta pdf-versiona ja Statistics Explained -artikkelina.

19.8.2014 Tullin Uljas-tilastotietokannan tietosisältö laajentunut

Uljas-ulkomaankauppatilastoista voi hakea tavara- ja toimialakohtaisia ulkomaankauppatilastoja kuukausittain tai vuosittain. Tilastotietokannassa on kolme tavaraluokitusta: CN, SITC ja CPA sekä toimialaluokitus TOL. Logistiikkatilastoista voi hakea tilastoja tuonti- ja vientikuljetuksista, itään suuntautuvasta maantietransitosta ja rajaliikenteestä. Uutuutena valmisteverotilasto, joka sisältää valmisteveron alaisista Suomessa tuotetuista tai Suomeen EU:sta tai unionin ulkopuolelta tuoduista tuotteista kannetut veromäärät ja paljoudet. Tutustu tarkemmin.>>>

26.6.2014 Suomen kesä tilastoina

Missä kunnassa on eniten kesämökkejä? Kuinka monta kesäteatteria Suomessa on? Tilastokeskus on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta. Tutustu tarkemmin.>>>

20.5.2014 OECD Factbook 2014 on ilmestynyt

Poikkitilastollinen ja teknisesti monipuolinen Factbook sisältää yli 100 talous- ja sosiaali-indikaattoria. OECD:n jäsenvaltioiden lisäksi tietoa on saatavissa Brasiliasta, Kiinasta, Intiasta, Indonesiasta, Venäjästä ja Etelä-Afrikasta. Factbook on saatavissa myös maksuttomana mobiilisovelluksena.

28.4.2014 Vapputilastoja

Vappu on ylioppilaiden suuri juhlapäivä. Vuonna 2012 suoritettiin 31 600 ylioppilas-
tutkintoa. Kevään 2014 on ilmoittautunut kaikkiaan 42 007 henkilöä, mikä on 83 vähemmän kuin viime keväänä. Vappupäivänä 2013 lämpötila kohosi maan eteläosassa yli 10 asteeseen. Lue lisää Vapputilastoja.>>>

9.4.2014 Tänä vuonna vietetään myöhäistä pääsiäistä

Myöhäiset pääsiäiset sattuvat 13.4. - 24.4. välille. Huhtikuun puolen välin jälkeisinä aikoina maan eteläosassa lumet ovat jo kadonneet ainakin kertaalleen. Aurinkoisia pääsiäisen tienoita on runsaasti. Kautta aikain korkein pääsiäispyhien lämpötila, 24,9 astetta, mitattiin Utissa toisena pääsiäispäivänä 24.4.2000. Lisää pääsiäisen aikaan liittyviä tilastoja löytyy Pääsiäistilastoja 2014 -koosteesta.>>

2.4.2014 Singaporen, Etelä-Korean ja Japanin oppilaat parhaita arkielämän ongelmanratkaisijoita

OECD:n PISA-tutkimus on ensimmäisen kerran mitannut oppilaiden luovaa ongelmanratkaisua tosielämän tilanteissa tietokonepohjaisen kokeen avulla. Kokeeseen osallistui 85 000 iältään 15-vuotiasta opiskelijaa 44 maasta. Parhaiten kokeesta selvisivät Singaporen, Etelä-Korean ja Japanin oppilaat. Suomen oppilaiden pistekeskiarvo oli OECD:n keskiarvon yläpuolella.
Tutustu tutkimustuloksiin tarkemmin: PISA 2012 Results: Creative Problem Solving.
Voit myös itse kokeilla muutamaa testikysymystä.

19.3.2014 Emma ja Onni vuoden 2013 suosikkinimet

Emma ja Onni ovat vuonna 2013 syntyneiden suomalaislasten suosituimmat etunimet. Emman sai ensimmäiseksi nimekseen 445 tyttöä ja Onni annettiin etunimeksi 431 pojalle. Ruotsinkielisten tyttöjen suosituin ensimmäinen etunimi oli Ellen (32 tyttöä) ja poikien nimistä suosituin oli Emil (57 poikaa).
Nimitilastot saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Lähde: Väestörekisterikeskus, Ajankohtaista 13.3.2014.>>>
Suosituimmat etunimet syntymävuoden mukaan -tietosivulle on koottu suosikkinimiä myös muista maista.

8.3.2014 vietetään Kansainvälistä naistenpäivää kaikkialla maailmassa

Eurostat tilastoi naisten ja miesten väliset palkkaerot. Vuonna 2012 EU28:ssä ja euroalueella naisten bruttopalkat olivat 16,4 prosenttia alemmat kuin miesten palkat. Aiheesta enemmän Eurostatin wikiartikkelissa "Gender pay gap statistics".
Lisätietoa ja lähteitä sukupuolen välisestä tasa-arvosta Euroopassa ja koko maailmassa löytyy Tilastokirjaston koostamalta tietosivulta Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.2014.>>>

18.2.2014 OECD julkaissut Suomea koskevan uuden talouskatsauksen

Taloudellisessa katsauksessa OECD arvioi Suomen talouden kehitystä ja talouspolitiikkaa sekä esittää suosituksia Suomen taloudelle. Tutustu tarkemmin: OECD Economic Surveys : Finland 2014.

5.2.2014 Eurostatin vuosikirja nyt vain online-versiona

Eurostatin vuosikirja "Europe in figures" ei enää ilmesty painettuna eikä pdf-versiona. Vuoden 2013 versiosta lähtien se on saatavissa vain online-versiona Statistics Explained- artikkeleina Eurostatin sivuilla. Se on saatavissa kolmella kielellä: englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Online-julkaisu tarjoaa hyvän kokonaiskuvan Eurostatin tilastoista ja se on erinomainen työväline, kun haetaan vastauksia EU:ta ja jäsenvaltioita koskeviin tilastokysymyksiin.

16.1.2014 Metlan metsätilastot muuttuivat maksuttomiksi internetissä

Metlan Metinfo Tilastopalvelussa julkaistavat metsätilastot muuttuivat maksuttomiksi internetissä 1.1.2014. Tilastopalveluun sisältyvät kaikki Metlan tuottamat metsätilastot. Palvelusta löytyy esimerkiksi puun hintatietoja pysty- ja hankintakaupoista. Puukauppatietoja tilastoidaan viikoittain, kuukausittain ja vuosittain. Kuukausittain julkaistaan tilastoja myös hakkuista sekä puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupasta. Vuosittain ilmestyy metsien hoitoa, metsätalouden kannattavuutta ja puun käyttöä koskevat tilastot. Metlan vuositilasto, Metsätilastollinen vuosikirja, on myös saatavana palvelussa maksutta. Lisätietoja: METLA, Tiedote 7.1.2014.>>>

 31.12.2013 Latvia liittyy euroryhmään

Euroryhmän koko kasvaa 18 jäsenmaahan, kun Latvia liittyy euroon 1.1.2014.
Latvian tuoreimmat euroindikaattorit voi tarkistaa Eurostatin Country Profiles -palvelusta.

18.12.2013 Joulu numeroina 2013

100 miljoonaa joulukukkiin, kymmeniä miljoonia joulukortteja, kaksi miljoonaa asiakasta Alkossa, neljä Kinkkua ja yksi Sinappi. Mitä? Katso vuoden 2013 joulutilastoista

10.12.2013 Tilastoja EU:n väestön terveydentilasta

Kaksi kolmesta EU-kansalaisesta pitää terveydentilaansa hyvänä tai erittäin hyvänä. Irlantilaisista niin koki 84 prosenttia, kun taas kroatialaisista 45 prosenttia piti terveyttään hyvänä tai erittäin hyvänä.
EU-maiden sekä eräiden muiden maiden terveystilanteen tilastokuvaus ja tilastolähteet löytyvät uudesta Statistics Explained -artikkelista "Health status statistics". Siinä tarkastellaan terveydentilaa kolmesta näkökulmasta: itse koettu terveydentila, kroonisten sairauksien esiintyminen ja normaalia elämää haittaavien tekijöiden esiintyminen. Artikkelin tiedot perustuvat pääasiassa EU-SILC-tutkimuksen tietoihin.

20.11.2013 Lapsikuolleisuus vähenee hitaasti

Lapsikuolemat ovat vähentyneet maailmassa merkittävästi sitten vuoden 1990.
Alle 5-vuotiaiden kuolleisuus on lähes puolittunut. Vuonna 1990 tuhatta elävänä syntynyttä kohti kuolemia oli 90, kun niitä vuonna 2012 oli 48.
Luku on kuitenkin suuri. Vuonna 2012 kuoli 6,6 miljoonaa alle 5-vuotiasta.
Lue lisää lasten kuolleisuudesta Unicefin Child Mortality Estimates 2013 -raportista.>>>

19.11.2013 Tietoa luonnonmukaisesta maataloudesta EU-maissa

Euroopan komissio on julkaissut uuden raportin ns. luonnonmukaisesta maataloudesta "Facts and Figures on Organic Farming" [46 sivua]. Sen mukaan "luomumaatiloja" on EU:ssa yli 186000. Niiden osuus koko maatalousmaasta on 5,4%.

16.10.2013 EU: Komission tietokanta miesten ja naisten asemasta

Euroopan komissio on julkaissut uuden raportin naisten ja miesten asemasta johtavissa tehtävissä. Siitä ilmenee esimerkiksi, että Suomessa naisten osuus pörssiyhtiöiden johtokunnissa on suurin EU-maissa. Raportin tärkein tietolähde on komission online -tietokanta "Women & men in decision making" .

16.10.2013 Ahvenanmaan tilastollinen vuosikirja 2013 on ilmestynyt

Statistisk årsbok för Åland 2013 kertoo, että maailmassa on vain 12 valtiota, jossa väestöntiheys on pienempi kuin Ahvenanmaan saaristossa (Ns. Manner-Ahvenanmaan ulkopuolisessa osassa]. Toisaalta maailmassa myös vain 12 valtiota, joiden väestöntiheys on suurempi kuin Maarianhaminassa. Kirja kertoo myös että yleisimmät sukunimet Ahvenanmaalla ovat edelleen Karlsson, Eriksson, Mattsson ja Jansson...

8.10.2013 Eurostatin aluetilastojen vuosikirja 2013 ilmestynyt

Eurostatin aluetilastojen vuosikirjan avulla voi verrata 272 "NUTS2"-alueen [= Suomessa suuralueet] sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Sen avulla voi mm. tarkastella millä alueilla työllisyyden, väestön ja bkt:n kehitys on ollut nopeinta tai hitainta. Samalla tavalla voidaan tarkastella sosiaalisten olojen kehitystä esim. köyhyysindikaattoreiden valossa. Joitakin indikaattoreita on saatavissa myös NUTS3-tasolla [= Suomessa maakuntataso].
Teokseen liittyy myös kaksi interaktiivista työkalua: Statistical Atlas sekä Regional statistical Illustrated. Julkaisu on saatavissa paitsi painettuna ja pdf-muodossamyös virtuaalisena julkaisunaStatistics Explained -sivuston kautta

10.9.2013 Miltä näytti Tilastollinen päätoimisto vuonna 1912?

Vanhojen digitoitujen tilastojulkaisujen määrä ja käyttö avoimessa Doria-julkaisuarkistossa kasvaa. Syyskuun alussa Doriassa oli kaikkiaan 441 tilastojulkaisua, joita ladattiin elokuun aikana yli 7700 kertaa.

27.6.2013 Kroatiasta Euroopan unionin 28. jäsenmaa 1. heinäkuuta 2013

Tuoretta vertailevaa tilastotietoa Kroatiasta saa Eurostatin tiedotteesta "Croatia within the EU in figures". Kroatia -tilastoa löytyy myös Eurostatin Country profiles -palvelusta, joka toimii myös iPhonessa, iPadissa ja Anroidissa.
Kroatian tilastokeskuksen omat sivut Croatian Bureau of Statistics.

19.6.2013 Suomen kesä tilastojen valossa

Miksi Mikkeli on Suomen mökkivaltaisin kunta? Entä milloin Suomessa syntyy eniten vauvoja? Tilastokeskus on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta. >>>

4.6.2013 OECD:n Better Life Indexin uusi versio

OECD on julkaissut uuden 3.0 -version kehittämästään Better Life Index -työkalusta. Interaktiivisessa online-työkalussa on mukana 11 hyvinvoinnin osa-aluetta ja sen avulla voi muodostaa yksilöllisen indeksin henkilökohtaisten prioriteettien mukaisesti. OECD on samalla julkaissut myös Better Life Index -maaraportit. Suomi sijoittuu johtavien maiden joukkoon useimmilla hyvinvoinnin osa-alueilla.
Tutustu tarkemmin: OECD Better life Index.>>>

7.5.2013 Suomi on maailman paras maa olla äiti

Maailman äitien tila 2013 -raportin mukaan Suomi on maailman paras maa olla äiti ja Kongon demokraattinen tasavalta rankin paikka olla äiti. Pohjoismaat kahmivat ykkössijat, kun taas kymmenen alinta sijoitusta menivät ensimmäistä kertaa yksinomaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maille. Raporttiin sisältyvä Äitien indeksi asettaa 176 maata järjestykseen sen mukaan, miten ne ovat onnistuneet ja epäonnistuneet äitien tukemisessa.
Tutustu Save the Children - Pelastkaa Lapset -järjestön Surving the First Day : State of the World's Mothers 2013 -raporttiin tarkemmin

30.4.2013 Hauskaa tilastovappua!

Miten vappua juhlitaan ja miksi? Kuinka monta Vappua Suomessa on? Olemme koonneet yhteen vapun viettoon ja perinteisiin liittyvää tietoa. Vapputilastoja 2013.>>>

11.4.2013 Metla: Maksuton tietopaketti metsätaloudesta

Metsäntutkimuslaitoksen maksuttomasta Metsänomistajapalvelusta löytyy ajantasaista tietoa puumarkkinoista ja koko metsäsektorin toiminnasta. Palvelusta löytyvät metsäteollisuusyritysten yksityismetsistä ostaman puun hinnat. Palvelussa ovat mm. kantohintaindeksit, puukaupan määrät, metsämaan omistustietoja ja metsäkiinteistöjen kauppahintatietoja, Metlan julkaisemat metsätilastotiedotteet.
Tutustu tarkemmin: Metinfo - Metsänomistajapalvelu.>>>

11.4.2013 Suomen terveydenhuoltomenot 9 prosenttia bruttokansantuotteesta

Suomen terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen pysyi vuonna 2011 edellisvuoden tasolla ja oli 9,0 prosenttia. Kansainvälisessä vertailussa Suomen terveydenhuoltomenojen bruttokansantuotesuhde oli vuonna 2010 alle OECD-maiden
9,7 prosentin keskitason. Vuonna 2011 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 17,1 miljardia euroa. Asukasta kohden terveydenhuollon menot olivat 3 165 euroa.
Lue lisää terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportista Terveydenhuollonmenot ja rahoitus 2011.>>>

23.3.2013 Riittävätkö kananmunat kaupoissa kaikille? Ja muita pääsiäisaiheisia tilastoja

Kolmasosa maailman väestöstä viettää pääsiäistä. Pääsiäisen säät, kelit ja luonnonilmiöt ja monet muut pääsiäisaiheiset kysymykset saavat vastauksen Tilastokirjaston kokoamalta Pääsiäistilastoja -verkkosivulta. >>>

8.3.2013 Mitä mieltä olet Tilastokirjastosta? Vastaa asiakaskyselyyn!

Vastaa Tilastokirjaston asiakaskyselyyn maalis- huhtikuun 2013 aikana. Verkkokyselyllä kerättäviä käyttäjämielipiteitä ja kokemuksia käytetään Tilastokirjaston palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Valtakunnallista asiakaskyselyä koordinoi Kansalliskirjasto. Vastaamiseen kuluu aikaa vain 10-15 min. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos haluat osallistua kirja-arvontaan, voit jättää kyselyn lopussa yhteystietosi. Ne käsitellään erillään itse kyselystä, eikä niitä voi yhdistää tiettyihin vastauksiin. Tilastokirjasto tiedottaa kyselyn tuloksista web-sivuillaan alkukesän 2013 aikana. Kiitos jo etukäteen! Lisätietoja >>> tai tietopalvelupäällikkö Sari Palén, p. 09 1734 2276. Siirry kyselyyn >>>

8.3.2013 Kansainvälinen naistenpäiväKansainvälistä naistenpäivää vietetään kaikkialla maailmassa perjantaina 8.3. 
YK on julistanut vuoden 2013 naistenpäivän kansainväliseksi teemaksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamisen.
Maailmassa elää 603 miljoonaa naista maissa, joissa kotiväkivalta ei ole rikos.
Maailmassa solmii vuosittain avioliiton yli 60 miljonaa alle 18-vuotiasta lapsimorsianta.
Lisätietoa ja lähteitä sukupuolen välisestä tasa-arvosta Euroopassa ja koko maailmassa löytyy Tilastokirjaston koostamalta tietosivulta.>>>

21.2.2013 Alkoholin matkustajatuonti väheni hieman viime vuonna

Vuonna 2012 suomalaiset matkustajat toivat Suomeen 7,7 miljoonaa litraa alkoholijuomia 100-prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna. Vuotta aiemmin määrä oli ollut 7,8 miljoonaa litraa. Alkoholin matkustajatuontitilasto siirtyy Valvirasta THL:ään vuoden 2013 aikana. THL julkaisee seuraavan alkoholin matkustajatuontitilaston kesäkuussa.
Lue lisää Valvira tiedottaa 20.2.2013 -uutisesta.>>>

6.2.2013 EU-maiden yksityinen kulutus vuonna 2011

Yhä suurempi osuus EU27-maiden kotitalouksien yksityisestä kulutuksesta menee asumis-, vesi-, sähkö- ja muihin polttoainekuluihin. Kotitalouden käyttivät EU27-maissa tähän kulutuksen pääluokkaan 3 400 euroa/asukas. EU:n talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut eniten Baltian maihin ja Kreikkaan. Tutustu tarkemmin EU27-maiden yksityisen kulutuksen tilastoihin: Eurostat, Statistics in focus 2/2013 Analysis of EU-27 household final consumption expenditure — Baltic countries and Greece still suffering most from the economic and financial crisis.>>>

25.1.2013 Noin joka kymmenes suomalainen 15–74-vuotias joutunut läimäisyn tai sitä vakavamman väkivallan kohteeksi

Suomessa on tehty uhritutkimuksia 1970-luvulta alkaen ja systemaattisesti vuoden 1980 jälkeen. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen OPTULAn uuteen verkkokatsaukseen "Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2012" on koottu keskeisiä tietoja 15–74-vuotiaiden suomen- ja ruotsinkielisten kohtaamasta väkivallasta ja omaisuusrikoksista. Tutustu kansallisen rikosuhritutkimuksen (KRT) tuloksiin tarkemmin.>>>

7.1.2013 Vuosittain lähes 390 000 kaatumista ja liukastumista

Suomalaisille sattuu vuosittain lähes 390 000 kaatumista ja liukastumista, joista lähes puolet johtaa sairaala- tai lääkärinhoitoon. Jokaisena talvikuukautena noin 20 000 suomalaista loukkaantuu ulkona liukastumisen seurauksena. Jää- tai lumikelillä kaatumisten takia yön yli sairaalahoitoon joutuu vuosittain yli 5000 henkilöä. Yleisimmin kaadutaan kotona tai kodin piha-alueella, mutta noin 20 prosenttia vakavista kaatumisista sattuu julkisilla liikennealueilla. Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tietoa tapaturmista. Liukastumis- ja kaatumistapaturmat. >>>

17.12.2012 Joulu numeroina 2012

1,4 miljoona joulukuusta, 17 perinteistä joulukorttia, 80 prosentilla kotijoulu, 400 euroa joulun kulutusmenoihin, 6,8 miljoonaa kiloa kinkkua. Nämä ja monta muuta jouluista faktaa löytyy Tilastokirjaston kokoamista joulutilastoista. Tutustu tarkemmin: Joulun numeroiden valossa 2012.

16.11.2012 EU-kansalaisuus myönnettiin vuonna 2010 noin 810 000 henkilölle

EU27 -jäsenmaista eniten kansalaisuuksia ulkomaalaisille myönsivät Britannia (195 000), Ranska (143 000), Espanja (124 000) ja Saksa (105 000). Nämä neljä maata myönsivät 70 % kaikista kansalaisuuksista. Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2010 aikana noin 4 300 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista.
Suurimmat ryhmät, jotka saivat EU-kansalaisuuden vuonna 2010 olivat marokkolaiset (8,3 %), turkkilaiset (6,2 %), ecuadorilaiset (5,6 %) ja intialaiset (4,3 %). Suomessa eniten kansalaisuuksia myönnettiin venäläisille (44,4 %), virolaisille (5,6 %), iranilaisille (3,2 %) ja turkkilaisille (3,0 %).
Lähde: Eurostat, News, 162/2012 - 16 November 2012, Acquisition of citizenship in the EU in 2010.

1.11.2012 Saksan tilastollinen vuosikirja sisällöllisesti ja ulkoasullisesti uudistunut

Uuden vuosikirjan "Statistisches Jahrbuch 2012" sisältö on teemoitettu niin, että yhteiskunnallisen keskustelun kannalta ajankohtaiset ja keskeiset teemat erottuvat entistä selkeämmin. Visualisointia on huomattavasti lisätty. Tavoitteena on ollut mm. uusien käyttäjien tiedon haun helpottaminen. Vuosikirjan ulkoasu on myös kokonaan uudistettu. Se on saatavana maksutta internetissä.
Tutustu tarkemmin: Statistisches Jahrbuch Deutschland 2012.

24.10.2012 YK:n päivä

YK:n peruskirja astui voimaan 24. lokakuuta 1945. Päivää on vietetty kansainvälisenä YK:n päivänä vuodesta 1948 lähtien. YK:lla on tällä hetkellä 193 jäsenmaata.
YK on merkittävä kansainvälisen tilastotiedon julkaisija.
UNdata on YK:n tilastotoimiston tilastoportaali, jossa on saatavana laajasti tilastoja maailman maista. Aihealueina ovat väestö, talous, teollisuus, kauppa, työmarkkinat, maatalous, koulutus, energia, ympäristö ja matkailu. Tutustu tarkemmin UNdata.>>>

12.10.2012 Eurostat: Uusi aluetilastojen vuosikirja ja Statistical Atlas -työkalu

Eurostat regional yearbook 2012 on ilmestynyt. Siinä on tietoa yli 1300 alueesta EU:ssa. Uutuutena on interaktiivinen kartta-analyysi-työkalu "Statistical Atlas". Karttatyökalun avulla voi visualisoida EU:n aluetietoja NUTS2 -suuraluetason mukaan. Tutustu tarkemmin: Eurostat regional yearbook 2012 >>> (pdf, 200 s.), Statistical Atlas >>>, Eurostat regional yearbook >>> Statistics Explained -sivustossa.

10.10.2012 IMF ennustaa maailmantalouden kasvun taantuvan

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on julkistanut Tokion maailmankokouksessa uusimman talousennusteensa. Siinä on päivitetty huhtikuussa 2012 julkistettu ennuste. IMF ennustaa koko maailmantalouden vuonna 2013 kasvavan 1,5 prosenttia (huhtikuu 1,8 %) ja kehitys- ja kehittyvien maiden talouden kasvavan 5,6 prosenttia (huhtikuu 5,8 %). Lisätietoja: World Economic Outlook : October 2012 (pdf, 250 sivua). IMF:n World Economic Outlook Database October 2012 - tilastotietokantaan on päivitetty lokakuun ennusteen mukaiset tiedot.

8.10.2012 Eurostat on julkaissut wikiartikkelin rintasyövän tilastolähteistä

Rintasyöpä on yksi naisten yleisimmistä syöpälajeista maailmanlaajuisesti. Vuonna 2009 rintasyöpäkuolleisuus (100 000 henkeä kohti) EU27-maissa oli 23.1.
Statistics Explained -wikiartikkeliin on koottu keskeiset Eurostatin ja muiden kansainvälisten järjestöjen rintasyöpään liittyvät tilastolähteet.
Tutustu tarkemmin Breast cancer screening statistics >>>

26.9.2012 Venäjän väestö vähenee

Venäjän väestö on vähentynyt edelleen 2,3 miljoonalla vuoden 2010 väestölaskennan mukaan. Väestön määrä oli 142,9 miljoonaa, kun vuoden 2002 väestölaskennan mukaan määrä oli 145,1 miljoonaa. Venäjä on väestömäärältään 8. maailman maista Kiinan (1 335 milj.), Intian (1 210 milj.), USA:n (309 milj.), Indonesian (238 milj.), Brasilian (191 milj.), Pakistanin (165 milj.) ja Bangaleshin (145 milj.) jälkeen.
Lähde: Doklad "Ob itogah Vserossijskoj perepisi naselenija 2010", Venäjän tilastovirasto. Linkki Venäjän tilastoviraston sivulle, jossa on julkaistu vuoden 2010 väestölaskennan tiedot. >>>

25.7.2012 Neljännesmiljoonaa suomalaista käy metsällä vuosittain

Riistanhoitomaksun vuonna 2011 maksoi 312000 metsästäjää. Heistä naisia oli 18 000. Vuonna 2011 metsästämässä kävi 234000 henkilöä, joista pienriistaa tavoitteli 206000 ja hirvieläimiä 125 000 henkilöä. 140 000 metsästäjää tavoitteli metsäkanalintuja ja 109 000 vesilintuja. Hirvi on ylivoimaisesti merkittävin saaliseläin taloudellisesti.
Koko riistasaaliin laskennallinen lihantuotto oli runsaat 10 milj. kiloa, josta hirven osuus oli 7,9 milj. ja muiden hirvieläinten 1,0 milj. kiloa. Koko riistasaaliin laskennallinen arvo oli lähes 80 milj. €. Siitä hirvieläinten osuus oli 52,5 milj. €.
Tiedot käyvät ilmi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Metsästys 2011 -tilastosta.>>>

11.7.2012 Ahvenanmaan pitkäaikaistyöttomyys on alhaisinta koko EU:ssa

Pitkäaikaistyöttömiä on Ahvenanmaalla vähemmän kuin missään muussa Euroopan unionin maassa vuonna 2011. Eniten pitkäaikaistyöttömiä on Guadeloupessa. Ahvenanmaan luku on 4 % ja Guadeloupen 82 %. Koko EU:n keskiarvo on 43 %. Pitkäaikaistyöttömyys on määritelty vuoden tai kauemmin työttömänä olleiden osuutena kaikista työttömistä.
Lähde: Unemployment in the EU27 regions: Regional unemployment rates in 2011 ranged from 2.5% in Salzburg and Tirol to 30.4% in Andalucia, Eurostat News Release 104/2012 - 4.7.2012.

14.-20.5.2012 vietettävällä Museoviikolla voi tutustua myös museotilastoihin
mm. Museotilasto.fi -tietokantasovellukseen ja Museotilasto 2010 -pdf -versioon, jotka ovat Museoviraston tietopalvelutuotteita.
Vuonna 2010 tilastoitiin eniten käyntejä Valtion taidemuseoon kuuluvissa Ateneumin taidemuseossa ja Nykytaiteen museo Kiasmassa. Ateneumin kävijämäärä oli 224 659 ja Kiasman 165 063. Luonnontieteellisen keskusmuseoon kuuluvan Luonnontieteellisen museon kävijämäärä oli 52 012. Muita museokohteita, joiden kävijämäärät ylittivät 100 000, olivat Turun linna/Turun historiallinen museo 108 054 kävijää ja Suomen kansallismuseo 106 187 kävijää.

15.5.2012 Lontoon Heathrow EU-maiden vilkkain lentokenttä

Eurostatin juuri ilmestyneen tilaston mukaan Lontoon Heathrow oli EU-maiden vilkkain lentokenttä vuonna 2010. Heathrown kautta kulki 66 miljoonaa lentomatkustajaa. Seuraavaksi vilkkaimmat olivat Pariisin Charles de Gaulle -kenttä (58 miljoonaa) ja Frankfurt/Main -kenttä (53 miljoonaa). Helsinki/Vantaa löytyy sijalta 25 lähes 13 miljoonalla matkustajalla.
EU27-maiden lentokentät hoitivat vuonna 2010 lähes 777 miljoonan matkustajan lennot.
Lähde: Eurostat, News release 72/2012, 14.5.2012, Air passenger transport in the EU27 in 2010 : Highest growth in number of passengers in Copenhagen, Vienna, Milan and Rome airports. >>>

10.5.2011 Tilastoja äideistä

Maailman äitien tila 2012 -raportin mukaan Suomi on äideille maailman kuudenneksi paras maa. Äidit, jotka asuivat synnytyksen ajankohtana vakinaisesti Suomessa synnyttivät vuonna 2011 59 961 lasta. Alle 18-vuotiaiden lasten äidit käyttävät selvästi enemmän aikaa lastenhoitoon kuin isät. Äideiltä lastenhoitoon kului keskimäärin 1 tunti 41 minuuttia vuorokaudessa syksyllä 2009, kun isien lastenhoitoaika oli 50 minuuttia.
Lisää äiteihin liittyviä tilastoja löydät Tilastoja äideistä -koosteesta. >>>

3.5.2012 Kesän 2011 matkailutrendit Euroopan unionin maissa

Matkailevien EU-kansalaisten oman maan ulkopuoliset suosikkikohteet olivat viime kesänä Espanja, Italia ja Kreikka. Näissä maissa tilastoitiin yli puolet kaikista jossain muussa EU-maassa asuvien hotellityyppisistä yöpymisistä. Useimmissa EU-maissa elokuussa hotellien käyttöasteet olivat korkeimmat: Kypros 91,7 %, Malta 83,4 %, Kreikka 79,1 %.
Lähde: Eurostat, Statistics in focus 17/2012, Summer season tourism trends in 2011 : 35 million more nights spent in EU hotels in summer season 2011 compared with 2010. >>>

24.4.2012 Lasten alueittaiset terveys- ja hyvinvointierot ovat suuria
THL on tutkinut lasten ja lapsiperheiden sosioekonomisia ja alueellisia terveys- ja hyvinvointieroja. Tutkimuksessa tarkastellaan mm. lasten ja perheiden elinympäristöä, lasten kasvua ja terveydentilaa, lasten tapaturmia, turvalaitteiden käyttöä ja riittävää uimataitoa, ateriointia ja ruokatottumuksia. Tutustu tarkemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raporttiin Lasten ja lapsiperheiden terveys- ja hyvinvointierot. >>>19.4.2012 Henkilöliikennetutkimus kertoo, että suomalaiset liikkuvat entistä pidempiä matkojaLiikenneviraston juuri valmistuneen valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan suomalaiset tekevät entistä pidempiä matkoja. Yli 100 kilometriä pitkät kotimaanmatkat ovat kuudessa vuodessa lisääntyneet noin 15 % ja ulkomaanmatkat viidenneksellä. Pyöräily ja kävely sen sijaan ovat vähentyneet.
Vaikka henkilöautojen määrä on kasvanut huomattavasti, ei niitä käytetä matkoihin enempää kuin aiemmin. Tämä merkitsee, että yhtä autoa kohti ajetaan selvästi vähemmän kuin ennen. Kakkosautot ovat yleistyneet entisestään ja naisten autoilu on lisääntynyt.
Tutustu henkilöliikennetutkimuksen tuloksiin ja tilastoihin tarkemmin. >>>

16.4.2012 Tilastotietoa sydän- ja verenkiertoelinsairauksista pähkinänkuoressa

Tiesitkö, että Suomessa syntyy vuosittain noin 500 lasta, joilla on synnynnäinen sydänvika. Tähän mennessä noin 12.000 lapselta on leikattu sydänvika ja heistä noin 7000 on saavuttanut jo aikuisiän.
Tällä viikolla vietetään Sydänviikkoa. Lisää tilastoja ja tietoa sydän- ja verenkiertoelinten sairauksista pähkinänkuoressa löytää Suomen Sydänliitto ry:n verkkosivuilta.>>>

13.4.2012 Tänään on perjantai kolmastoista päivä ja vuosittainen Tapaturmapäivä

Tapaturmapäivä kiinnittää vuosittain suomalaisten huomion johonkin yleiseen tapaturmariskiin ja siihen liittyvien onnettomuuksien ehkäisyyn. Tämän vuoden teema on tapaturmien ennakointi. Tapaturmapäivän järjestää Valtakunnallinen tapaturmayhteistyöryhmä. Lue enemmän tapaturmista ja tapaturmatilastoinnista Suomessa THL:n piste tapaturmille! -sivustolta.>>>
Katso myös Tapaturmapäivän webinaaria.>>>

4.4.2012 Onnellinen Suomi

YK:n Columbia Universityltä tilaaman "Raportin mukaan maailman onnellisimmat maat sijaitsevat Pohjois-Euroopassa. Tilastoja johtaa Tanska, jonka jälkeen tulevat Suomi, Norja ja Alankomaat. Syy näiden maiden onnellisuuteen ei kuitenkaan ole taloudellinen menestys, vaan esimerkiksi vahvat sosiaaliset verkostot ja korruption vähäisyys. Köyhyys yksinään ei myöskään selitä Saharan eteläpuolisen Afrikan maiden, Togon, Beninin, Keski-Afrikan tasavallan ja Sierra Leonen, sijoittumista onnellisuustilastojen häntäpäähän". Lähde: Suomen YK-liitto 3.4.2012, Taloudellinen tuottavuus ei takaa onnellisuutta ja hyvinvointia. >>>
Tutustu onnellisuusraporttiin tarkemmin World Happiness Report : edited by John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs. >>>

4.4.2012 Riittääkö kaikille kananmunia? ja muita pääsiäistilastoja

Mikä on mämmin energiasisältö? Kuinka monta pääsiäiskorttia suomalaiset lähettävät? Mikä on pääsiäisen lämpöennätys? Näihin ja moniin muihin pääsiäisaiheisiin kysymyksiin löydät tietoja ja tilastoja Tilastokirjaston kokoamalta Pääsiäistilastoja -verkkosivulta. >>>

27.3.2012 Sofia ja Elias vuoden 2011 suosikkinimet

Sofia ja Elias ovat vuonna 2011 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Sofian sai ensimmäiseksi nimekseen 449 tyttöä ja Elias annettiin etunimeksi 506 pojalle.
Sofian jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat viime vuonna Venla, Aada, Emma ja Aino. Pojille useimmin annetut etunimet Eliaksen jälkeen olivat Onni, Eetu, Leo ja Aleksi.
Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat edelleen Maria, Sofia, Emilia, Olivia ja Aino. Viisi suosituinta poikien nimeä olivat Juhani, Mikael, Johannes, Olavi ja Onni.
Ruotsinkielisten tyttöjen suosituin ensimmäinen etunimi oli Ida. Poikien nimistä suosituimmat olivat Elias ja Emil. Idan sai nimekseen 41 tyttöä ja Eliaksen tai Emilin 38 poikaa.
Lähde: Väestörekisterikeskus, Ajankohtaista 16.3.2012.>>>

8.3.2012 Eurostat huomioi tilastoin kansainvälisen naistenpäivän

Eurostat on julkaissut tilastokoosteen kansainvälisen naistenpäivän huomioimiseksi.
Tiedätkö, kuinka paljon enemmän seniorinaisia on suhteessa seniorimiehiin? Onko naisten köyhyysriski ja sosiaalinen syrjäytyminen korkeampaa kuin miesten? Miten koulutusaste vaikuttaa naisten työttömyysasteeseen? Ostavatko naiset netistä erilaisia tavaroita ja palveluja kuin miehet?
Faktat löydät täältä: Eurostat News Release 36/2012, 8 March 2012: International Women's Day, Around 40% more women than men among the EU population aged 65 and over. >>>

2.3.2012 Finavian liikennetilastot 2011 ilmestyneet

Matkustajamäärä kaikilla Finavian kentillä oli vuonna 2011 yhteensä yli 19 miljoonaa, mikä tarkoittaa 2,5 miljoonan matkustajan lisäystä vuoteen 2010. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajamäärä kasvoi enemmän kuin muilla Pohjois-Euroopan vaihtokentillä. Kentän kautta kulki vuoden aikana yhteensä 14,9 miljoonaa matkustajaa.
Helsinki-Vantaan lentoasemalta lennettiin 130 lentokohteeseen. Euroopan suosituimmat kohteet olivat Tukholma, Lontoo ja Kööpenhamina. Euroopan ulkopuolisista kohteista suosituimmat olivat Bangkok, Hongkong ja New York.
Tutustu liikennetilastoihin tarkemmin. >>>

6.2.2012 Eurostatin vuosikirja 2011 on saatavissa nyt myös "virtuaalisena "

Eurostatin vuosikirjan 700-sivuinen pdf-versio ilmestyi verkossa vuoden 2011 lopussa. Painettu versio ilmestyy lähiaikoina. Eurostatin wiki "Statistics Explained" on ollut olennainen apuväline vuosikirjan laatimisessa. Sitä aiotaan seuraavaksi käyttää myös Eurostatin aluetilastojen vuosikirjan [Eurostat regional yearbook 2012] tuottamisessa. Eurostatin vuosikirjan sisältö on saatavissa kokonaisuudessaan myös virtuaalisena vuosikirjana Statistics Explained -palvelun kautta. Artikkeleita myös päivitetään jatkuvasti. Tutustu tarkemmin vuosikirjaan Europe in Figures : Eurostat yearbook 2012 - pdf-muodossa.>>>2.2.2012 Eurostatin ensimmäinen iOS -sovellus on Country Profiles

Eurostat on julkaissut ensimmäisen Applen iOS -käyttöjärjestelmään perustuvan ja Applen mobiililaitteissa toimivan tilastotuotteen Country profiles. Maakatsaukset sisältävät EU- ja EFTA-maiden, euroalueen ja eräiden muiden maailman maiden keskeiset tilastotiedot. Maksuttoman palvelun voi ladata App Storessa.>>>
Voit tutustua ja käyttää myös maaraporttien perinteistä verkkoversiota.>>>

30.1.2012 Medelsvensson tilastoina

Naispuolinen Medelsvensson on nimeltään Maria Johansson. Hän on 42-vuotias ja työskentelee hoito- ja hoiva-alalla. Hän on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Marian auto on vaaleanharmaa Volvo V70. Miespuolinen Medelsvensson on 40-vuotias Lars Mikael Johansson, joka työskentelee teollisuuden toimialalla. Tilastoruotsalaisen strategiset luvut löytyvät juuri ilmestyneestä Ruotsin tilastollisesta vuosikirjasta 2012.>>>

26.1.2012 Asuinalueen tiiveys vähentää tarvetta autonkäyttöön

"Autonomistus, auton käyttömahdollisuus ja auton käyttö työ- ja kauppamatkoilla ovat yleistyneet kävelyn ja joukkoliikenteen kustannuksella. Erityisesti yli 65-vuotiaiden auton omistus ja auton käyttö on lisääntynyt. Vastaajien työmatkojen keskipituus on 13,7 km ja se on kasvanut kuudessa vuodessa 2,3 km. Työmatkojen keskipituus on kasvanut huomattavasti etenkin pienemmissä 10 000 – 20 000 asukkaan taajamissa, mutta yleisesti myös lapsiperheillä. Työmatkan keskimääräinen kesto on 22 minuuttia. Joukkoliikenteellä kulkevien työmatka kestää selvästi pidempään, keskimäärin 36 minuuttia. Joukkoliikenteellä kulkevat ovatkin tyytymättömimpiä työmatkansa kestoon".
Lue lisää suomalaisten asumistoiveista ja asumisvalintoihin liittyvistä ympäristöasenteista Ympäristöministeriön julkaisemasta Asukasbarometristä.>>>

17.1.2012 Suomi on onnistunein maa

Suomi on Failed States Index 2011 –tilaston mukaan maailman onnistunein maa. Tilasto arvottaa maat onnistumisjärjestykseen arvioimalla niiden sosiaalista, taloudellista ja poliittista tilannetta. Tilaston mukaan erityisesti Suomen oikeus- ja turvallisuustaso ovat erinomaisia. Tilastoa ylläpitää yhdysvaltalainen rauhansäätiö Fund of Peace. Tilastossa arvioidaan 177 maan tilannetta muun muassa ympäri maailmaa kerättyjä artikkeleja ja raportteja analysoimalla. Lähde: Finnfacts, Good News from Finland 17.1.2012.>>>

16.1.2012 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 2011

Helsingin tilastollisessa vuosikirjassa 2011 löytää tuoreet perustiedot Helsingistä ja helsinkiläisistä. Vuosikirjassa on Helsingin lisäksi tietoja pääkaupunkiseudulta, Helsingin seudulta ja koko maasta, samoin kuin Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista sekä Baltian maiden pääkaupungeista ja Pietarista. Se on saatavana verkossa pdf-muodossa. Tutustu tarkemmin.>>>

5.1.2012 Twitterissä voi seurata tilastouutisia

Useat kansainväliset organisaatiot ja yhteisöt ja tilastokeskukset käyttävät mikroblogi-Twitteriä tilastojen rinnakkaisuutisoinnin välineenä. OECD:n twitter löytyy käyttäjätunnuksella @OECD_Stat ja Eurostatin tunnuksella @EU_Eurostat. Kanadan tilastokeskus twiittaa käyttäjätunnuksella @StatCan-eng ja Slovenian tilastokeskus tunnuksella @StatsSlovenia.
Twitterin saat käyttöösi rekisteröitymällä ensin palvelun osoitteessa http://twitter.com/

3.1.2012 Kotimaiset elokuvat keräsivät yli 1,2 miljoonaa katsojaa viime vuonna

Kotimaisiin elokuviin myytiin elokuvateattereissa yhteensä yli 1,2 miljoonaa lippua vuonna 2011. Kaiken kaikkiaan elokuvissa käytiin noin 7,1 miljoonaa kertaa eli kotimaisten elokuvien osuus oli noin 17 prosenttia kaikista katsojista. Lähde: Suomen elokuvasäätiö. Ajankohtaista 2.1.2012.>>>

23.12.2011 Kinkku on saari Heinävedellä ja Sinappi peltoalue Hämeenlinnassa : Tämän tietää Tilastokirjaston Joulu numeroina 2011 -kooste

Tilastokirjasto on jälleen koonnut eri lähteistä suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa.
Joulutilastot kertovat, että punainen on joulukukkien kuten joulutähden suosikkiväri. Kuuluttajat arvioivat käyttävänsä omiin jouluvalmisteluihin ja lahjahankintoihin 465 €.
Kinkun hankkivista kotitalouksista 93 % aikoo osaa kotimaisen kinkun. Viikon jouluputki voi tuoda vyötärölle 5 kiloa lisää.
Nämä ja monta muuta jouluista numeroa löydät Joulu numeroina 2011 -sivulta.>>>

23.12.2011 Eurostatin tilastollinen vuosikirja

Europe in figures - Eurostat yearbook 2011 on ilmestynyt. Pdf on saatavissa Eurostatin sivuilta. Tiedot päivittyvät nyt ensimmäistä kertaa myös Statistics Explainediin, Eurostatin tilastojen sähköiseen oppaaseen.

16.12.2011 Maailmanpankin World Development Report 2012 nyt iPad-sovelluksena

Maailmanpankin lippulaivajulkaisu World Development Report on ensi kertaa ladattavissa myös maksuttomana iPad-sovelluksena. Tämänkertaisen vuosiraportin teema on sukupuolten välinen tasa-arvo ja kehitys. iPad-versiossa on bonuksena multimediasisältöjä, videoita ja mahdollisuus jakaa sisältöä Facebookissa, LinkedInnissä ja Twitterissä.
Painettu tilastoraportti löytyy Tilastokirjaston kokoelmista.
Tutustu tarkemmin WDR 2012 App for iPad.>>>

12.-16.12.2011 Poistojen helmet -näyttely

Olemme seuloneet kokoelmiamme ja tehneet poistoja tietokirjallisuudesta. Poistokirjoja on ilmaisjakelussa 12.–23.12.2011 Tilastokirjastossa ma-pe klo 10–16.15. Olemme poimineet Poistojen helmet -näyttelyyn hauskimmat, erikoisimmat ja kiinnostavimmat poistokirjat. Poistojen helmet (pdf)>>>

30.11.2011 Maailmanpankin uusi ilmastonmuutosportaali

Maailmanpankki on julkistanut uuden ilmastonmuutosportaalin. Sen työkalujen avulla voidaan visualisoida erilaisia lämpö- ja sadekausi-skenaarioita vuoteen 2100.
Mukana on 250 ilmastoindikaattoria. 
Suomessa Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) ovat toteuttaneet yhdessä oman Ilmasto-opas.fi -portaalin.
Tutustu tarkemmin: Climate Change Knowledge Portal sekä Ilmasto-opas -portaali

22.11.2011 Eurostatin wikisivu European cities - demographic challenges on päivitetty

Eurostatin eurooppalaista kaupungeista kirjoitettu wikiartikkeli on päivitetty. Artikkelin sisältö keskittyy kaupunkien kestävään kehitykseen, erityisesti väestökehityksen näkökulmaan.
Elämänlaatua ilmaisevaa tietoa on kerätty Urban Audit -kaupunkitutkimuksessa, joka kattaa yli 300 EU-kaupunkia sekä 26 turkkilaista, viisi kroatialaista, kuusi norjalaista ja neljä sveitsiläistä kaupunkia.
EU-väestöstä 68 % asuu kaupunkialueilla. Väestörikkaimmat kaupungit ovat Lontoo ja Pariisi. Lukuun ottamatta näitä kahta megapolia Euroopassa on ainutlaatuinen monikeskuksinen suurten, keskisuurten ja pienten kaupunkien rakenne.
Tutustu Statistics Explained -artikkeliin tarkemmin.>>>

8.11.2011  Asiakasaamu kirjasto- ja tietopalveluammattilaisille 1.12.2011
Tilastokeskuksen asiakasaamussa on tarjolla puuroa ja tuoretta tilastotietoa. Aiheina ovat mm. Eurostatin tilastot, väestölaskenta ja datajournalismi.

8.11.2011 Inhimillisen kehityksen indeksi 2011: Norjassa maailman parhaat elinolot – Suomi sijalla 22

Norja on jälleen ykkössijalla YK:n julkaisemassa Inhimillisen kehityksen indeksissä 2011. Norjan jälkeen seuraavina tulevat Australia, Hollanti, Yhdysvallat ja Uusi-Seelanti. Suomi sijoittuu sijalle 22.
YK:n kehitysohjelma UNDP tutkii vuosittain maailman valtioiden elinolosuhteita kouluttautumisen, elinajanodotteen ja kansalaisten tulojen kautta. Kiinnostava esimerkki uuden raportin tietojen havainnollistamisesta on ruotsalaisen NComVAn Statistics Explorer -esitys.

* Koko raportti ja runsaasti oheisaineistoa on saatavissa UNDP:n sivuilta
* Katso myös suomenkieliset sivut: Inhimillisen kehityksen raportti 2011
* Statistics Explorer -esitys: Human Development Index - presented by Statistics Explorer

31.10.2011 Tänään maailman väkiluku ylittää 7 miljardia

YK:n väestörahasto UNFPA ennustaa, että maapallon seitsemäs miljardis vauva syntyy 31. lokakuuta 2011.
Väestörahaston vuosittainen raportti valottaa väkiluvun lisääntymiseen liittyviä paradokseja. Viimeisen 50 vuoden aikana keskimääräinen syntyvyys on laskenut maailmanlaajuisesti, mutta maailman väkiluku jatkaa kasvuaan.
Maapallolla elää tällä hetkellä historian suurin nuorten sukupolvi. Samalla ihmiset elävät keskimäärin 20 vuotta pidempään kuin 60 vuotta sitten.
* Asiasta enemmän UNFPA:n kotisivulla.>>>
* State of the World Population 2011 -raportti (pdf, 132 s.). >>>
* Ajantasainen väestölaskuri löytyy 7 Billion Actions -verkkosivulta.>>>

18.10.2011 Tilastovirastot julkaisevat faktaa iPhone- ja iPad-sovelluksina

Ruotsin tilastollisen vuosikirjan 2011 voi nyt ladata maksutta iPadille AppStoressa. Sovelluksesta löytyvät kaikki painetun tilastojulkaisun tekstit, taulukot, kuviot ja kartat. Statistisk årsbok 2011.>>>

Viron taskutilasto "Minifacts about Estonia 2011" on myös saatavana maksutta sekä iPhone että iPad-sovelluksina.>>>

11.10.2011 Eurostatin wikisivu pakkausjätteistä

Euroopan unionin keskivertokansalainen tuotti vuonna 2008 164 kiloa pakkausjätettä. Pakkausjätteen määrä vaihteli 40 kilosta 233 kiloon asukasta kohti eri EU-maissa.
Paperi, kartonki, lasi, muovi, puu ja metalli, tässä järjestyksessä, olivat EU:ssa yleisimmät pakkausjätteet.
Eurostatin vastikään päivitetty Statistics Explained wikipedia-sivu Packaging waste statistics sisältää runsaasti tilastotietoa eri pakkausmateriaalien jätemääristä ja kierrätyksestä. Wikinsivu ohjaa käyttäjää syvemmälle Eurostatin verkkosivuille yksityiskohtaisemman tilastotiedon lähteille.
Tutustu tarkemmin Eurostatin wikisivuun Statistics Explained, Packaging waste statistics.>>>

29.9.2011 OECD Education at a Glance 2011 -raportti ilmestynyt

OECD on julkaissut koulutusjärjestelmiä vertailevan uuden vuosijulkaisunsa Education at a Glance. Tilastojulkaisu kertoo OECD:n jäsenmaiden koulutuksen tilasta ja kehityksestä pääosin vuodelta 2009 sekä vuodesta 1995 alkavien aikasarjojen muodossa.
Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut raportin sisällöstä tiedotteen>>>.
OECD:n maksullisen tilastojulkaisun tietosisällöstä on tarjolla runsaasti myös maksutonta tietoa EAG-raportin verkkosivulla.>>>

4.8.2011 Viron tilastollinen vuosikirja juhlii maan tilastokeskuksen 90-vuotistaivalta

Itsenäisen Viron tilastokeskus perustettiin vuonna 1921. Viron tilastollista vuosikirjaa julkaistiin 20- ja 30-luvuilla ja oman vuosikirjan julkaisemista jatkettiin itsenäisyyden palauttamisen jälkeen.
Viro siirtyi euroalueeseen 1.1.2011. Uudessa vuosikirjassa taloustilastot on ensikertaa julkaistu €uroissa.
Juhlavuoden kunniaksi vuosikirja on myös saatavana maksutta pdf-muodossa maan tilastokeskuksen verkkopalvelussa. >>>

29.7.2011 Kyproksella ja Kroatiassa paras uimaveden laatu EU:ssa

Uimavesien laatu heikkeni Euroopassa hieman vuosien 2009 ja 2010 välillä, mutta yleisesti ottaen niiden laatu oli edelleen hyvä. Vähimmäisvaatimukset täyttyvät nykyään yli yhdeksällä kymmenestä uimarannasta. Parhaiten suoriutui Kypros, jonka uimarannoista 100 % täytti tiukat ohjeelliset arvot. Seuraavina tulivat Kroatia (97,3 %), Malta (95,4 %) ja Kreikka (94,2 %). Suomen uimarannoista 83.8 % täytti ohjeelliset arvot.
Tulokset ovat peräisin Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan komission laatimasta vuosittaisesta uimavesiraportista, jossa vertaillaan vesien laatua yli 21 000:lla rannikoiden ja sisämaan uimarannalla kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa. Lähde: EEA, European Bathing Water Quality in 2010. >>>

20.6.2011 Tilastokirjaston tietosivu: Kesä tilastojen valossa

Mikä on suosituin lomakuukausi? Entä missä kuussa vietetään eniten kesähäitä? Paljonko Suomessa on kesämökkejä? Kuinka paljon rahaa suomalaiset kuluttavat kesälomalla? Tilastokirjasto on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta. Sivua päivitetään pitkin kesää uusilla kesäilmiöillä. >>>

26.7.2011 Kauppojen ruokajätemäärä reilut 65 miljoonaa kiloa vuodessa

MTT:n tuoreen arvion mukaan Suomen kauppojen ruokahävikki on reilut 65 miljoonaa kiloa vuodessa. Kauppojen ruokajätemäärä on viime vuosina suhteellisesti pienentynyt ja se on noin puolet kotitalouksien hävikistä. Tämä tarkoittaa 12 - 14 kiloa jokaista suomalaista kohti. Eniten jätteisiin päätyy hedelmiä, vihanneksia ja leipää. MTT on aiemmin Foodspill-tutkimuksessa selvittänyt kotitalouksien ruokahävikkiä, joka on 20 - 30 kiloa suomalaista kohti. Lähde: MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Uutinen 4.7.2011. >>>

19.7.2011 Valtion eläkkeet 2010 on ilmestynyt

Vuonna 2010 valtion eläkelain (VaEL) piiriin kuuluvasta palveluksesta siirryttiin eläkkeelle keskimäärin 60 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Eläkkeelle siirtynyt henkilö oli viisi kuukautta vanhempi kuin vuonna 2009 ja kuukautta vaille kaksi vuotta vanhempi kuin vuonna 2001. Vuoden 2010 aikana VaEL-palveluksesta suoraan vanhuuseläkkeelle jäi runsas 4 300 henkilöä eli suunnilleen saman verran kuin edeltävänä vuonna, mutta reilut 800 enemmän kuin vuonna 2008. Lue lisää valtion eläkkeistä Valtiokonttorin tiedotteesta tai avaa pdf-julkaisu. >>>

13.7.2011 Naisten viikolla nimipäivää viettää 627 000 naista

"Akkain viikolla eli naisten viikolla 18. – 24.7. viettää 627 000 naista nimipäiväänsä. Nimistä lähes 280 000 on annettu ensimmäiseksi etunimeksi ja loput joko toiseksi tai kolmanneksi nimeksi. Eniten päivänsankareita on torstaina 21.7., jolloin nimipäiväänsä viettävät Hanna, Hanne, Hannele, Jenna, Jenni, Jenny, Joanna, Johanna ja Jonna. Heitä on yhteensä 249 906 ja ensimmäiseksi nimekseen jonkun edellä mainituista nimistä on saanut 86 562 naista". Lähde: Väestörekisterikeskus, Ajankohtaista 8.7.2011. >>>

7.7.2011 Jäätelöä kulutettiin viime vuonna keskimäärin 13,9 kg jäätelöä / hlö

Maitotuotteiden kulutus pysyi Suomessa viime vuonna ennallaan. Lihan kulutus sen sijaan nousi. Nestemäisiä maitotuotteita kulutettiin henkeä kohti keskimäärin 183 kiloa, hedelmiä ja marjoja 81 kiloa, viljaa 80 kiloa, lihaa 76 kiloa ja vihanneksia 68 kiloa. Tiedot ilmenevät Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) ravintotaseen ennakkotiedoista.>>>

30.6.2011 Maailmassa yli miljardia vammaista

Arviolta noin miljardilla eli 15 prosentilla maailman asukkaista on jonkinlainen vamma. Heistä 110-190 miljoonalla eli 2-4 prosentilla on toimintakykyä vakavasti haittaava vamma. Maailmanlaajuinen vammaisuuden yleisyys on korkeampi kuin Maailman terveysjärjestön WHO:n aikaisempi vuoden 1970 arvio, joka oli noin 10 %. Vammaisuuden määrän globaaliarvio on nousussa väestön ikääntymisen vuoksi ja kroonisten tautien nopean kasvun vuoksi. Myös menetelmät, joiden avulla vammaisuutta mitataan, ovat parantuneet. Tutustu Maailman terveysjärjestön ja Maailmanpankin laajan World Report on Disability - raporttiin.>>>

30.6.2011 OECD julkaissut "Paremman elämän indeksin"

OECD:n verkkosivuilla on avattu vuorovaikutteinen palvelu "Better Life Index". Se mahdollistaa 34 maan vertailun hyvinvointia mittaavan 22 osatekijän ja valinnaisten painotusten avulla. Palvelu löytyy osoitteesta http://www.oecdbetterlifeindex.org/

23.6.2011 Lähes joka kolmas aikuinen oli yrittänyt vakavissaan laihduttaa

"Pitkällä aikavälillä tupakointi on vähentynyt ja terveelliset ruokatottumukset ovat yleistyneet. Työikäiset suomalaiset kuluttavat edelleen paljon alkoholia ja monet ovat ylipainoisia. Elintavoissa on suuria alueellisia eroja. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportista "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2010".>>>

23.6.2011 Vankimäärä vähenee tasaisesti, ulkomaalaisten vankien määrä nousussa

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) julkaisujen sarjassa on alkanut ilmestyä vuosittain Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja. Julkaisu jatkaa aikaisempia Tilastokeskuksen julkaisemia vankitilastoja. Tilastollisen vuosikirjan tavoitteena on antaa monipuolista tietoa Rikosseuraamuslaitoksen asiakas- ja vankimääristä, asiakasrakenteesta sekä toiminnasta. Vuosikirjaan on koottu aikasarjat viimeisten 10 vuoden ajalta. Rikosseuraamusviraston tilastoja 2010. >>>

9.6.2011 Tilastokeskus järjesää 9.6.2011 - 10.6.2011 Pohjoismais-balttilaisen tilastokirjastojen ja tietopalveluiden kontaktikokouksen Helsingissä. Kokouksen esitykset on saatavissa ohjelmasta >>>.

13.5.2011 Kolmasosa maailmassa tuotetusta ruuasta menee haaskuun

Noin kolmannes kaikesta maailman ruokatuotannosta katoaa tai haaskaantuu matkalla eikä päädy ihmisravinnoksi. Näin kertoo FAO:n teettämä Global Food Losses and Food Waste- tutkimus. Ruokahävikin määrä on tutkimuksen mukaan 1,3 miljardia ruokatonnia. Ruoan haaskaaminen on iso ongelma teollistuneissa maissa. Ruokaa hävittävät tukkukauppa ja kuluttajat, jotka heittävät syötävää ruokaa jätteisiin. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kuluttajat haaskaavat ruokaa 95-115 kiloa/hlö/vuosi.

4.5.2011 Jos William ja Kate olisivat tavallinen brittiläinen aviopari?

Heillä olisi kaksi lasta kuten Charlesilla ja Dianalla. Kate (29-vuotta) olisi keskimääräistä vanhempi ensisynnyttäjä, mikäli kruununperillisiä ilmaantuisi. Ensisynnyttäjän keski-ikä Britanniassa on nimittäin 29,4 vuotta. Kate laittaisi lapsensa päivähoitoon lapsen ollessa 3 vuotta. Kate käyttäisi 83 minuutttia kokkaukseen ja siivoukseen, mikä olisi lähes neljä kertaa enemmän kuin Williamin päivittäin käyttämä 21 minuuttia.
Lue lisää Katesta ja Williamista OECD-tilastojen valossa. OECD Insights, Debate the Issues, 29.4.2011, Kate and Will vs Charles and Diana – how the times they are a changing.>>>

29.4.2011 Kiinassa väestölaskennan ennakkotiedon mukaan 1,34 miljardia asukasta

Kiinan väkiluku on vuoden 2010 väestölaskennan ennakkotiedon mukaan 1.339.724852 henkeä. Vuoden 2010 väestölaskentaan verrattuna väestö kasvoi lähes 74 miljoonaa eli 5,84 %. prosenttia. Kiinan väestön kasvu on hidastunut.
Väestölaskennan mukaan miehiä oli väestöstä 51,27 % ja naisia 48,73 %.
Sukupuolten suhteellinen osuus (miehiä 100 naista kohden) aleni vuoden 2000 laskennan tuloksesta 106.74 vuoden 2010 laskennan lukuun 105.20.
Lähde: National Bureau of Statistics of China. Press Release on Major Figures of the 2010 National Population Census (28.4.2011).>>>

7.4.2011 Eduskuntavaalit sata vuotta sitten vuonna 1911

Eduskuntavaalit 1911 -tilaston johdannossa lukee, että "Armollisella käskykirjalla 7 päivältä lokakuuta 1910 hajoitettiin saman vuoden helmikuussa valittu Eduskunta ja uudet vaalit määrättiin pidettäviksi 2 ja 3 päivänä tammikuuta 1911. Vaalit toimitettiin mainittuina päivinä 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain määräysten mukaisesti".
Vuoden 1911 valtiopäivävaaleissa oli vaalioikeutettuja miehiä 642.811 ja naisia 707.247. Aänestäjäin koko luku oli 807.094 henkeä eli 59. 8 % vaalioikeutetuista. Miten vaaleissa kävi? Tilastollisen päätoimiston julkaiseman vuoden 1911 eduskuntavaalitilaston löydät digitoituna pdf-versiona Tilastokeskuksen kokoelmasta Kansalliskirjaston Doria-palvelussa.>>>

22.4.2011 Tilastokirjaston tietosivu: Pääsiäistilastoja 2011

Mikä on mämmin energiasisältö? Kuinka monta pääsiäiskorttia suomalaiset lähettävät? Mikä on pääsiäisen lämpöennätys? Näihin ja moniin muihin pääsiäisaiheisiin kysymyksiin löydät tietoja ja tilastoja Tilastokirjaston kokoamalta Pääsiäistilastoja -verkkosivulta. >>>

29.3.2011 Globaalit arvoketjut : toimintojen ulkoistaminen ja siirtäminen Kiinan ja Intiaan

Eurostatin sivujen Statistics Explained -palvelussa on julkaistu ajankohtainen katsaus toimintojen ulkoistamisesta ja siirtämisestä Kiinan ja Intiaan, erityisesti tietointensiivisillä aloilla. Statistics Explained -katsaus liittyy Eurostatin globaaleja arvoketjuja tutkivaan hankkeeseen. Kirjoittajista kaksi on Tilastokeskuksesta, Samuli Rikama and Johanna Sisto. Tutustu tarkemmin: Eurostat, Statistics Explained, Global value chains - international sourcing to China and India.>>>

23.3.2011 FAO seuraa maailman ruokatilannetta

YK:n ruokaohjelman (FAO) ylläpitämä Fao Food Index ruokaindeksi mittaa kuukausittain ruoan hinnan kehitystä maailmanlaajuisesti. Indeksi lasketaan laajasta eri elintarvikkeista (liha, maitotuotteet, viljatuotteet, ruokaöljyt ja rasvat, sokeri) koostuvasta ruokakorista. Tutustu tarkemmin FAO Food -indeksiin.>>>

15.3.2011 OECD arvioi Tohokun maanjäristyksen taloudellisia vaikutuksia

Japanin maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa 11. maaliskuuta neljä eniten tuhoa kohdannutta prefektuuria ovat Iwate, Miyagi, Fukushima ja Ibaraki. Ne vastaavat 6-7 prosenttia Japanin väestöstä ja taloudesta. Lue tiedote kokonaisuudessaan.>>>

8.3.2011 Eurostat julkaisi tilastoja sinkuista kansainvälisen naistenpäivän alla

Lapsettomien yksinasuvien naisten osuus suomalaisista kotitalouksista oli vuonna 2009 lähes 22,7 %, kun sama osuus EU:ssa keskimäärin oli 17,4 %. Sinkkumiestenkin kotitalouksia (16,5 %) oli Suomessa EU-keskiarvoa (12,7%) enemmän. Lapsettomien sinkkumiesten osuus on Suomea korkeampi vain Saksassa (17,5 %).
Lähde: Eurostat, News release 36/2011, 4 March 2011, Women and men in the EU seen through figures.>>>

8.3.2011 Millainen on amerikkalaisten naisten sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi?

Amerikkalainen nainen synnyttää ensimmäisen kerran keskimäärin 25-vuoden iässä (vuonna 2007). Vuonna 1970 vastaava ikä oli 21 vuotta.
Vuonna 2008 noin 18 % amerikkalaisista 40-44-vuotiaista naisista ei ollut synnyttänyt lasta. Vuonna 1976 vastaava luku oli 10 %.
Amerikkalaisten naisten yleisimmät ammatit ovat perinteisiä. Vuonna 2009 lähes 20 % naisista työskenteli viidessä ammattiryhmässä: sihteerit, sairaanhoitajat, ala-asteen opettajat, kassanhoitajat ja sairaala-apulaiset.
The White House Council on Women and Girls -neuvosto on julkaissut lähes 100-sivuisen tilastoraportin naisen asemasta tämän päivän Amerikassa, Women in America : Indicators of Social and Economic Well-being (March 2011).>>>

23.2.2011 THL: Sosiaalimenot kasvoivat vuonna 2009

Vuonna 2009 Suomen sosiaaliturvan menot olivat 52,4 miljardia €. Tämä oli 7,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna, reaalikasvu oli niin ikään 7,9 %, koska inflaatio vuonna 2009 oli nolla %. Asukasta kohden menot olivat 9 820 €. Sosiaalimenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuonna 2009 oli 30,6 %. Tämä oli 4,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lue enemmän Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastoraportista Sosiaalimenot ja rahoitus 2009.>>>

28.1.2011 Eläkkeellesiirtymisikä nousi yli 60 vuoden

Eläketurvakeskuksen työeläkkeitä koskevien vuoden 2010 tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisiän odote on 25-vuotiailla 60,4 vuotta. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun luku ylittää 60 vuoden rajapyykin. Vuonna 2009 eläkkeellesiirtymisikä oli 59,8, joten nousua on runsaat puoli vuotta. Vuonna 2010 eläkkeelle siirtyi noin 71 000 henkilöä. Määrä väheni edellisvuodesta yli 10 %. Lue aiheesta enemmän ETK:n lehdistötiedotteesta.>>>

7.1.2011 Ilmatieteen laitos on koonnut keskeiset vuoden 2010 säätilastot

Vuosi 2010 muistetaan äärimmäisistä sääilmiöistä, talven kylmyydestä ja kesän helle-ennätyksistä ja rajuilmoista. Talven ja koko vuoden alin lämpötila oli -41,3 astetta (Kuhmon Kalliojoki 20.2.). Kevään ylin lämpötila oli 29,6 astetta (Kruunupyy 14. 5.). Kesällä rikottiin useita ennätyksistä, joista merkittävin on uusi valtakunnallinen lämpöennätys 37,2 astetta (Joensuu lentoasema, Liperi 29. 7.). Edellinen ennätys, 35,9 astetta, mitattiin Turussa vuonna 1914.
Lämpimään säähän liittyi myös ukkosia ja rajuilmoja, jotka aiheuttivat suuria metsätuhoja. Pahimmat rajuilmat olivat 29.7. riehunut Asta, Veera (4.8.), Lahja (7.8.) ja Sylvi (8.8.).
Joulukuu oli koko maassa tavanomaista kylmempi. Merkittävää joulukuussa oli etelärannikon ja Kymenlaakson runsaslumisuus. Lue koko tiedote. >>>

29.12.2010 IMF CDIS : Ensimmäinen maailmanlaajuinen tutkimus suorista investoinneista

IMF on julkaissut ensimmäisen maailmanlaajuisen tutkimuksen suorista ulkomaisista investoinneista. Tulokset ovat saatavissa avoimesta CDIS -tietokannasta. Siinä ovat mukana 72 kansantalouden tiedot, jotka kuvaavat vuoden 2009 lopun tilannetta. Tutkimus tehdään tästä lähin vuosittain ja tutkimuksen sisältöä sekä maantieteellistä kattavuutta aiotaan edelleen laajentaa. CDIS on toteutettu IMF:n, EKP:n, Eurostatin, OECD:n ja UNCTADin välisenä yhteistyönä. Tutustu tarkemmin. >>>

21.12.2010 Tilastokirjaston tietosivu: Joulu numeroina 2010

Tilastokirjasto on jälleen koonnut eri lähteistä suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa. Joulutilastot kertovat, että joulukuusia kaadetaan vuosittain noin 1,4 miljoonaa kappaletta ja niistä myydään noin puolet. Kinkku pitää pintansa joulun juhlapöydän herkkuna, sillä noin seitsemään kymmenestä taloudesta aiotaan tänäkin jouluna hankkia kinkku. Viikon jouluputki voi tuoda vyötärölle hyvinkin viisi kiloa lisää.
Nämä ja monta muuta jouluista numeroa löydät Joulu numeroina 2010 -sivulta.>>>

3.12.2010 Globalis-tietokannan kautta havainnollisesti YK-järjestelmän tilastoja

Globalis on interaktiivinen tietokanta, joka sisältää maatietoutta, artikkeleja ajankohtaisista konflikteista eri puolilla maailmaa, inhimillisen kehityksen tilastoindikaattoreita, satelliittikuvia sekä tietoa keskeisistä kansainvälisistä sopimuksista. Globalis on maksuton ja vapaasti käytettävissä.
Globalis on saatavilla viidellä pohjoismaisella kielellä: norjaksi, ruotsiksi, suomeksi, tanskaksi ja islanniksi. Globaliksen kääntämistä kaikille pohjoismaisille kielille tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston Nordplus-ohjelma. Tutustu tietokantaan tarkemmin.>>>

1.12.2010 Asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluammattilaisille 1.12.2010

Tilastokeskus kutsui kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisia kuulemaan ajankohtaista tietoa tilastoista ja palveluista. Aiheina olivat mm. Tilastokeskuksen tutkijapalvelut ja julkiset tietovarannot. >>>

4.11.2010 UNDP: Inhimillisen kehityksen raportti 20 vuotta

YK:n kehitysjärjestö UNDP on julkaisut 20-vuotisjuhlan kunniaksi Human Development Report -juhlajulkaisun. Samalla on avattu uudet verkkosivut, jotka sisältyvät mm. uusia interaktiivisia työkaluja, kuluneiden 20 vuoden raportit sekä aiempaa kattavampia tilastoresursseja. Uusimpaan raporttiin sisältyy Human Development Indexin (HDI) lisäksi kolme uutta täydentävää indeksiä: Inequality-adjusted HDI, Gender Inequality Index sekä Multidimensional Poverty Index.
Uusimman HDI:n mukaan inhimillisen kehityksen" kärjessä on Norja. Suomi on sijalla 16.
Tutustu tarkemmin tiedotteeseen: Build your own index : UNDP provides free web to 40 years of data >>> ja juhlajulkaisuun. >>>

1.11.2010 Tilastokirjaston WebStat - verkkotilastot -palvelu internetissä suljettu

Tilastokirjaston WebStat - verkkotilastot -palvelu internetissä suljettiin 1.11.2010.
Palvelu tuli 11 vuotta kestäneen elinkaarensa päähän.
Tilastokirjasto kiittää kaikkia WebStat-palvelun käyttäjiä.
Jatkossa ohjaamme käyttäjät muihin Tilastokeskus.fi -verkkopalveluihin etsimään luotettavaa kotimaista ja kansainvälistä tilastotietoa. >>>

20.10.2010 Tilastosuomalainen-näyttely Tilastokirjastossa 20.10. - 3.12.2010

Millaisia ovat Tilastokirjaston näyttelyn tilastosuomalaiset? He ovat noin nelikymppinen aviopari, joka asuu taajamassa omistusasunnossa, käy töissä yksityisellä sektorilla ja ajaa punaisella Toyota Corollalla. Perheessä on 1,83 lasta.
Tilastosuomalaisen mieliruoka on lihapullat. Hänellä on paino-ongelmia, mutta hän ei tupakoi. Ulkomaanmatkoilla tilastosuomalaiset suuntaavat Viroon, Espanjaan tai Ruotsiin.

20.10.2010 EU maailmassa - tilastollinen muotokuva

Eurostat on julkaissut Maailman tilastopäivän kunniaksi uuden tilastojulkaisun EU:n asemasta maailmassa."The EU in the world - a statistical portrait". EU:n ja maailman välisen tilastollisen muotokuvan lisäksi julkaisu sisältää runsaasti tietoa EU:n ja eri maiden välisistä yhteistyöohjelmista virallisen tilaston kehittämiseksi maailmassa.
Lehdistötiedote>>> ja sähköinen julkaisu (pdf, 113 s., 2697 kt).>>>

20.10.2010 Eurostatin wiki selittää käyttäjille maatalous- ja ympäristötilastoja

Eurostatin Statistics Explained -osioon on lisätty nyt mm. maatalouden ja ympäristön suhdetta tilastoin kuvaava kokonaisuus: "Agri-environmental statistics".
Statistics Explained -viittteet sisältävät aina tilastollisen kuvauksen kyseisestä ilmiöstä ja kertovat tilastojen käytöstä ja merkityksestä sillä alueella. Osio sisältää myös täydelliset viitteet ja suoran pääsyn niin tietokantoihin kuin muihinkin lähteisiin. Lisäksi saatavilla ovat linkit kyseisen tilastoasian säädösperustaan ja -lähteisiin. Tutustu tarkemmin.>>>

11.10.2010 Maailmanpankki avasi tilastotietokannat ilmaiskäyttöön

World Bank Data -verkkopalvelu tarjoaa maksutta taloudellista ja sosiaalista kehitystä kuvaavia tilastoja 209 maasta. Se kattaa mm. seuraavat Maailmanpankin aiemmin maksulliset tietokannat ja palvelut: World Development Indicators (WDI), African Development Indicators (ADI), Global Development Finance, Global Economic Monitor, Doing Business. Tutustu tarkemmin.>>>

1.9.2010 Kelan tilastotietokanta Kelasto

Kelasto on Kelan uusi tilastotietokanta, johon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kelastossa voi tehdä raportteja haluamillaan valinnoilla. Käyttäjä pystyy palvelussa räätälöimään tilastoraportteja haluamistaan etuuksista esim. tietyltä ajalta tai maantieteelliseltä alueelta. Tutustu Kelastoon tarkemmin.>>>

1.9.2010 OECD-maiden tilastoprofiilit lisätty OECD iLibrary-palveluun

Maaprofiilit kattavat kunkin OECD-maan keskeiset tilastot aiheista: kansantalous, koulutus, energia, ympäristö, kehitysapu, terveys, tietoliikenne, työmarkkinat, muuttoliike, tutkimus ja kehittäminen ja kauppa. Noin 8 vuoden aikasarjat. Tiedot saatavana eri tiedostomuodoissa: html, pdf, and xls.
OECD iLibraryn lisensoitu aineisto on käytössä Tilastokirjastossa.>>>

21.6.2010 Käyttäjät arvioivat Tilastokirjastoa

Maalis-huhtikuussa toteutettiin Kansalliskirjaston organisoima kirjastojen asiakastyytyväisyydenkartoitus. Verkkokyselyllä kartoitettiin kirjastopalvelujen käyttötottumuksia sekä asiakkaiden tyytyväisyyttä aineistoihin, elektronisiin palveluihin ja kirjastoon asioimisympäristönä. Tilastokirjaston palveluja arvioi 85 vastaajaa. Kirjaston palvelut kokonaisuutena sai hyvän yleisarvosana. Tilastokirjaston vahvuuksina nähtiin palvelu, asiointiympäristö ja kokoelmien ajantasaisuus.
Kyselyn tuloksiin tästä. >>>

21.6.2010 Tilastokirjaston teemasivu: Kesä tilastojen valossa

Mikä on suosituin lomakuukausi? Entä missä kuussa vietetään eniten kesähäitä? Paljonko Suomessa on kesämökkejä? Kuinka paljon rahaa suomalaiset kuluttavat kesälomalla? Tilastokirjasto on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta. Sivua päivitetään pitkin kesää uusilla kesäilmiöillä. >>>

14.6.2010 OECD Factbookissa uusia maita ja indikaattoreita

OECD Factbook 2010 on ilmestynyt. Se on vapaasti saatavissa myös Web Book -versiona. Sen lisäksi OECD tarjoaa Factbookia useiden mobiililaitteiden kautta käytettäväksi. Mukana on noin sata indikaattoria, jotka kuvaavat taloutta,  ympäristöä ja sosiaalisia oloja. Lisäksi tämän vuoden erityisaiheena ovat teemaan "The crisis and beyond" -liittyvät indikaattorit.  Factbookin linkkien kautta pääsee tekemään myös vertailuja OECD:n jäsenvaltioiden sekä Brasilian, Kiinan, Intian, Indonesian, Venäjän ja Etelä-Afrikan välillä.>>>

26.5.2010 Suomi putosi IMD:n kilpailukykyvertailussa sijalle 19.

Sveitsiläisen Institute for Management Developmentin (IMD) vertailussa Suomi putosi sijalle 19, kun se edellisessä vertailussa oli yhdeksänneksi kilpailukykyisin maa. Suurta pudotusta selittää muun muassa bruttokansantuotteen voimakas lasku viime vuonna. Vertailun mukaan kilpailukykyisin maa oli Singapore. Toiseksi sijoittui Hongkong. Ykkössijaa vuodesta 1994 saakka pitänyt Yhdysvallat jäi nyt kolmoseksi. Seuraavina tulivat Sveitsi, Australia ja Ruotsi. Tiedot perustuvat vuoden 2009 tilastoihin ja tämän vuoden alkupuolella tehtyihin yritysjohtajien haastatteluihin. Tutustu tuloksiin tarkemmin.>>>

5.5.2010 Äidin paras maa on Norja

Äitien parhaat paikat asua ovat Norja (1.) ja Australia (2.) - ainakin jos uskoo amerikkalaisen Save the Children -järjestön vuosittaista Äitien indeksiä (Mother's Index). Afganistan on listalla viimeinen. Ennen Suomea ( 7.) ranking-listalla ovat myös Islanti (3.), Ruotsi (4.) Tanska (5.) ja Uusi Seelanti (6.).
Äitien indeksi mittaa äitien ja lasten asemaa suhteessa terveyteen ja koulutukseen 160 maassa. Äitien ja lasten hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa.
Tutustu "State of the World's mothers 2010" -raporttiin tarkemmin.>>>

3.5.2010 Eurooppalainen pk-yritysportaali

Eurooppalainen pk-yritysportaali on uusi, keskitetty pienritystiedon lähde EU:ssa. Se sisältää mm. tilastoja, tutkimustuloksia, selvityksiä ja tietoa pk-yritysten rahoituksen toteutumisesta jäsenvaltioissa ja pk-yrittämisen eri toimialoja koskevia sääntöjä. Portaalia ylläpitää Euroopan komission yritysasioiden pääosasto. Tutustu portaaliin tarkemmin.>>>

27.4.2010 Liikunnassa ja kotona sattuu tapaturmia kertoo Kansallinen uhritutkimus

Tapaturmista aiheutuu vuodessa yli 400 000 lääkärissä käyntiä. Vammoja syntyy etenkin vapaa-ajan liikuntaharrastuksissa ja kotiympäristössä. Tapaturmista reilu neljännes on kotitapaturmia. Kodin remontti- ja huoltotyöt ovat suurin miesten kotitapaturmien syy. Liikunnassa sattuu lähes 350 000 tapaturmaa vuodessa. Erityisen paljon liikuntavammoja saavat nuoret ja nuoret aikuiset, etenkin miehet.
Tutustu tarkemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (OPTL) uhritutkimuksen lehdistötiedotteeseen ja verkkojulkaisuun.>>>

26.3.2010 YK:n maailman paikannimien tietokanta on avattu

YK:n paikannimitietokanta UNGEGN World Geographical Names Database on saatavilla YK:n tilastotoimiston sivuilta. Tietokantaan sisältyvät YK:n 192 jäsenmaan lyhyet ja pitkät nimet, pääkaupunkien ja monista maista myös suurimpien eli yli 100000 asukkaan kaupunkien nimet. Nimet ovat YK:n virallisilla kielillä eli englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, kiinaksi, arabiaksi ja venäjäksi ja kunkin maan omien kirjoitusjärjestelmien mukaisesti. UNGEGN. >>>

8.3.2010 Miehet ja naiset tilastojen valossa EU:ssa

Miten paljon korkeampi on naisten elinajanodote kuin miesten ja mikä on ennuste vuodelle 2030? Onko naisten työttömyysaste korkeampi kuin miesten? Entä työllisyysaste? Miten naisten käyttävät nettiä verrattuna miehiin, esimerkiksi netin käytöstä - sähköpostien lähettäminen, sanomalehtien lukeminen verkossa, verkkopankin käyttö tai työpaikkojen etsintä. Mm. näihin löytyy vastauksia Eurostatin kansainvälisen naistenpäivän johdosta julkaisemasta uutistiedotteesta. Tiedote sisältää vain pienen näytteen Eurostatin laajoista tilastoista, jotka on tehty sukupuolen mukaan. Tutustu tiedotteeseen. >>>

26.2.2010 Kerro mielipiteesi Tilastokirjaston palveluista

Vastaa verkkokyselyyn ja vaikuta Tilastokirjaston palvelujen kehittämiseen. Kysely on osa Kansalliskirjaston koordinoimaa eri kirjastosektoreiden yhteistä asiakaskyselyä, joka toteutetaan maaliskuussa 2010. Lisää asiakaskyselystä>>>

22.2.2010 Luonnontila.fi -indikaattoripalvelu avattu

Luonnontila-sivuston tavoitteena on tuoda ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa Suomen luonnossa tapahtuneista muutoksista ja niiden taustalla olevista tekijöistä. Indikaattorien aihepiirejä ovat mm. metsät, suot, itämeri, tunturit, rannat, ilmastonuutos, vieraslajit.
Luonnontila.fi -palvelun on rahoittanut ympäristöministeriö ja sen sisällöstä vastaavat yhteistyössä suomalaiset ympäristöalan tutkimuslaitokset, viranomaistahot, yliopistot sekä kansalaisjärjestöt.
Palvelusta löytyy esim. tiedon, että helikopterilentojen lukumäärät Ivalon, Enontekiön ja Kittilän virallisilla lentokentillä ovat vaihdelleet noin 300 - 500 vuosittain.
Tutustu tarkemmin indikaattoreihin Luonnontila.fi -palvelussa. >>>

27.1.2010 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö EUROFOUND

Eurofound, Euroopan unionin erillisvirasto, perustettiin vuonna 1975 edistämään parempien elin- ja työolojen suunnittelemista ja aikaansaamista Euroopassa. Eur ofoundin tutkimustyö keskittyy työoloihin, elinoloihin ja työmarkkinasuhteisiin. Kehittämissäätiön tutkimusraportit ovat ladattavissa maksutta verkkosivustolta. Eurofoundin tammikuun 2010 uutistiedotteeseen on poimittu lukuja uusimmista tutkimusraporteista. Esim. 16 % EU-maiden työvoimasta on itsenäisiä yrittäjiä ja saksalaisten teollisuuden toimialojen siivoojien uusi minimipalkka on 8.55-7.00 € / tunti. Tutustu Eurofoundiin tarkemmin.>>>

26.1.2010 Väestörekisterikeskuksen etunimitilasto: Emma ja Onni vuoden 2008 suosikkinimet

Emma ja Onni ovat vuonna 2008 syntyneiden lasten suosituimmat etunimet. Emman sai ensimmäiseksi nimekseen 487 tyttöä ja Onni annettiin etunimeksi 517 pojalle. Emman jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet viime vuonna olivat Ella, Sara, Venla ja Siiri. Pojille useimmin annetut etunimet Onnin jälkeen olivat Eetu, Veeti, Elias ja Aleksi. Ruotsinkielisten lasten etunimistä olivat Ellen ja Emil suosituimmat.
Lisää suomalaisten ja eri maiden lasten suosikkinimistä Tilastokirjaston kokoamallaSuosituimmat etunimet -verkkosivulla>>>

8.1.2010 G20-ryhmän talous- ja rahoitustilastot

G20-ryhmän talous- ja rahoitustilastojen seurantaan kehitettyä the Principal Global Indicators -sivustoa on huomattavasti uudistettu. Sivujen teknisiä ominaisuuksia on tehostettu ja tietosisältöä on laajennettu. Huhtikuussa 2009 ensi kertaa avatun sivuston taustalla on yhteistyöryhmittymä "The Inter-Agency Group on Economic and Financial Statistics". Siihen kuuluvat kansainvälinen järjestelypankki BIS, Eurostat, Euroopan keskuspankki ECB, IMF, YK, OECD ja Maailmanpankki. Sivustoa ylläpitää IMF, joka on myös ryhmän puheenjohtajaorganisaatio.
Tutustu tarkemmin: Principal Global Indicators. >>>

31.12.2009 Teemasivu: Joulu numeroina 2009

Tilastokirjasto on jälleen koonnut eri lähteistä suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa. Joulutilastot kertovat, että joulukuusia kaadetaan vuosittain noin miljoona kappaletta ja niistä myydään noin puolet. Kinkku pitää pintansa joulun juhlapydän herkkuna, sillä noin seitsemään kymmenestä taloudesta aiotaan tänäkin jouluna hankkia kinkku. Viikon jouluputki voi tuoda vyötärölle hyvinkin viisi kiloa lisää.
Nämä ja monta muuta jouluista numeroa löydät Joulu numeroina 2009 -sivulta.>>>

15.12.2009 Tilastollinen muotokuva EU-maiden nuorisosta

Nuoret miehet muuttavat omilleen Suomessa keskimäärin 23,1 vuoden iässä kun taas Bulgariassa, Sloveniassa ja Slovakiassa se tapahtuu keskimäärin 31,5 vuoden iässä.
Tämäkin tieto löytyy Eurostatin uudesta "Youth in Europe" -kirjasta, jonka tilastot paljastavat mielenkiintoisia eroja EU-maiden nuorison elinoloissa ja elämäntyyleissä. Tilastokirja toimii myös hakuteoksena Eurostatin ja muiden tiedontuottajien koulutustilastojen lähteisiin.
Tutustu tarkemmin "Youth in Europe - A Statistical Portrait" (pdf, 191 sivua). >>>

3.12.2009 Tilastokeskuksen asiakasaamun esitykset saatavissa tilaisuuden ohjelmasta

Kirjasto- ja tietopalvelualalla työskenteleville järjestettiin 3.12.2009 asiakasaamu, jonka aiheina olivat kansainväliset tilastolähteet ja tilastoinnin haasteet. Nyt luentoihin voi tutustua myös internetissä. >>>

26.11.2009 Eurostat: Uusi tilastotyökalu elintarvikkeiden hintojen seurantaan

Eurostatin sivuilla on avattu "Prices data for Market Monitoring" -osio, jonka avulla on tarkoitus lisätä hintojen läpinäkyvyyttä elintarvikeketjussa. Palvelun kehitystyötä ja sen taustoja selostetaan komission tiedonannossa "Toimivampi elintarvikeketju Eurooppaan", KOM(2009)591.>>>
Tutustu palveluun tarkemmin Eurostatin sivuilla. >>>

13.11.2009 Maailmanpankki visualisoi tietoa

Maailmanpankin sivuilla on otettu käyttöön uusi tiedon visualisoinnin työkalu Data Visualizer. Sen avulla voi havainnollisesti verrata, miten maailman maissa ovat kehittyneet väestö, elinajanodote, bkt/henkilö...jne. Tutustu tarkemmin. >>>

13.11.2009 WTO:n ulkomaakauppatilastot entistä monipuolisempia

Maailman kauppajärjestö WTO:n ulkomaankaupan vuositilastoista ovat nyt saatavissa myös vuoden 2008 tiedot. Vuosijulkaisu 2009 antaa kattavan ja monipuolisen kuvan koko maailmankaupasta. Mukana ovat sekä tavaroiden ja palveluiden kauppa. Kaikki vuosijulkaisun kuviot ja taulukot ovat saatavissa excel-muodossa. Koko teos ja sen eri kappaleiden keskeiset highlights-asiat ovat saatavissa myös pdf-muodossa. Kaikki tilastotiedot ovat saatavissa stat.wto.org -tietokannasta. Tutustu tarkemmin. >>>

23.10.2009 Eurostatin uudessa vuosikirjassa uutta sisältöä ja tekniikkaa

Eurostatin uusi tilastollinen vuosikirja 2009 on ilmestynyt. Se antaa hyvän kokonaiskuvan EU:n tilastojen kattamasta alueesta ja toimii samalla johdatuksena Eurostatin verkkosivujen vapaasti käytössä oleviin tietokantoihin. Uudessa vuosikirjassa on 16 pääteemaa. Ensimmäinen ns. spotlight -teema on luovuus ja innovaatiot, mikä liittyy vuoden 2009 teemavuoteen. Eurostatinlehdistötiedote 135/2009 kertoo enemmän julkaisun sisällöstä ja koko julkaisu pdf-muodossa löytyy Eurostatin svuilta. >>>

23.10.2009 OECD numeroina 2009

OECD -tiedon taskutilasto OECD in Figures 2009 on taas ilmestynyt. Se sisältää avaintiedot OECD-maiden talouksista, elinoloista ja ympäristöstä. Julkaisussa on saatavana vertailukelpoiset taulukot kaikilta taloudellisen kehityksen alueilta kuten kansantulo, teollisuus, työllisyys, tutkimus, rahoitusmarkkinat ja julkinen talous. Graafit -osiossa mm. BKT:n kasvu ja BKT asukasta kohden. Pdf-julkaisujen graafeista pääsee kätevän StatLinkin avulla avaamaan vastaavan excel-taulun. Koko julkaisu löytyy pdf-muodossa OECD:n sivuilta. >>>

21.9.2009 Teemasivu: Numeroita koulutien varrelta

Tänä syksynä aloitti ensimmäisellä luokalla 57 000 lasta. Lukiokoulutuksen käyttömenot opiskelijaa kohden olivat 4 900 euroa (vuonna 2007). 53 % ylemmän korkea-asteen suorittaneista Suomessa on naisia (vuonna 2007). Maksuttoman kouluaterian nauttii päivittäin 900 000 lasta ja nuorta. Jopa 85 % suomalaisista arvioi osaavansa jotain vierasta kieltä (vuonna 2006).
Nämä ja monta muuta tilastofaktaa ja hyödyllistä tilastotiedonlähdettä löytyy Tilastokirjaston koostamasta tietoiskusta Numeroita koulutien varrelta 2009. >>>

17.9.2009 Korkeimmat palkat Zürichissä ja Genevessä, mutta niin ovat hinnatkin

Sveitsiläinen UBS-pankki on jälleen vertaillut maailman kaupunkien hintoja ja palkkoja. Mukana vertailussa on 73 suurkaupunkia, 122 erilaista tavaraa ja palvelua sekä tietoa 14 ammatin työajoista ja palkoista. Hintatasoltaan kalleimmat kaupungit ovat Oslo, Zürich, Kööpenhamina, Geneve, Tokio, New York ja Helsinki (6.).
Tutustu tarkemmin Prices and Earnings : A comparison of purchasing power around the globe : Prices and Earnings, 2009 - vertailuun. >>>

9.9.2009 Sveitsi kilpailukyvyn ykköseksi ohi USA:n

Sveitsi nousi Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) vuosittaisen kilpilukykyvertailun ykköseksi USA:n pudotessa toiselle sijalle heikompien rahoitusmarkkinoiden ja makrotalouden epävakauden vuoksi. Kymmenen kilpailukykyisimmän joukossa on viisi EU-maata: Ruotsi (4.), Tanska (5.), Suomi (6.), Saksa (7.) ja Alankomaat (10.).
Tutustu The Global Competitiveness Report 2009-2010 -raporttiin tarkemmin. >>>

8.9.2009 Liettuan tilastokeskus täytti 90 vuotta

Liettuan tilastokeskus perustettiin 90 vuotta sitten 6.9.1919. Tapausta juhlistettiin konferenssilla "90 years to Statistics Lithuania". Samassa yhteydessä avattiin verkkosivuille historiallisten tilastojen palvelu, jossa saatavana Liettuan tilastolliset vuosikirjat 1920 - 1938. Tutustu tarkemmin. >>>

31.8.2009 Teemasivu: Suomen kesä tilastojen valossa

Tilastokirjasto on koonnut kesään, lomailuun ja luontoon liittyviä tilastoja kaikkien tilastotietoa kaipaavien iloksi ja hyödyksi. Päivitämme sivua jatkuvasti uusilla kesään liittyvillä tilastoilmiöillä, joita olemme koonneet Tilastokeskuksen ja muiden tiedontuottajien aineistoista. Kesätilastot. >>>

20.7.2009 Uusi EU27 -hintavertailu ilmestynyt

Euroopan unionin 27 jäsenmaan kuluttajahintavertailu vuodelta 2008 kertoo, että korkein hintataso on Tanskassa ja matalin Bulgariassa. Vaatteiden hintataso on korkein Suomessa ja matalin Britanniassa. Lue enemmän eri tuoteryhmien hintatasoista Eurostatin lehdistötiedotteesta>>> tai tietoa aiheesta enemmän Statistics in Focus -katsauksessa >>>

30.6.2009 Millaisia ovat Euroopan unionin kuluttajat?

Kuinka suuri osuus Euroopan unionin jäsenmaiden väestöstä asuu omakotitaloissa ja kerrostaloissa. Miten moni asuu omistusasunnossa? Millaista energiaa kotitaloudet käyttävät? Kuinka moni kuluttaja tekee kirjallisen valituksen tavaran tai palvelun myyjälle? Miten paljon käydään ostoksilla maan omien rajojen ulkopuolella?
Näihin ja moniin muihin eurooppalaisia kuluttajia koskeviin kysymyksiin vastaa Eurostatin tuore tilastojulkaisu "Consumers in Europe", joka on maksutta saatavana verkossa.
Lue julkaisun lehdistötiedote, josta löydät nopeasti vastaukset ylläoleviin kysymyksiin tai tutustu ajan kanssa laajaan pdf-julkaisuun (383 s.)

12.5.2009 Eurostatin sivujen rakenne ja ulkoasu on uudistettu

Eurostatin sivujen rakenne on uudistettu ja myös graafinen ilme on muuttunut. Uusitut sivut noudattavat seuraavaa pääjaottelua: "Statistics", "Publications" , "About Eurostat". Kotisivulle ("Home") on koottu uusimmat uutiset ja "On the spotlight"-ajankohtaisaiheet sekä mm. useimmiten kysytyt tilastot.
"Help" -pääosioon on koottu sivujen käyttöön liittyvä opastus, joihin sisältyvät mm. Demo-esitykset eri palveluista. Help-osion kautta avautuu myös mahdollisuus hyödyntää Eurostatin ja jäsenvaltioiden "User Support" -palveluverkostoa. Help-osion käyttö edellyttää rekisteröitymistä, joka on muutenkin kannatettavaa, koska sen avulla saa käyttöönsä mm. alert me -palvelun ja tehokkaita työkaluja tiedon käsittelyyn ja esim. hakuprofiilien tallentamiseen jatkokäyttöä varten.
Tutustu uudistettuihin sivuihin. >>>

17.4.2009 OECD Factbookissa mukana uusia maita ja tekniikoita

"OECD Factbook 2009" on ilmestynyt. Se sisältää keskeiset talous-, sosiaali- ja ympäristöindikaattorit OECD:n jäsenvaltioista ja nyt myös Brasiliasta, Venäjältä, Intiasta, Kiinasta, Indonesiasta ja Etelä-Afrikasta. Tietoja on saatavissa myös OECD:n kanssa jäsenneuvotteluja käyvistä Chilestä, Virosta, Israelista ja Sloveniasta. Factbook 2009:n erityisteemana on (epä)tasa-arvo. Factbookin sisältö on saatavissa useina erilaisina "versioina", mm. maksuttomana web -kirjana. Tutustu tarkemmin. >>>

17.4.2009 Suomalaiset kierrättävät pulloja ja tölkkejä ahkerasti

Suomalaiset ovat jatkaneet pullojen ja tölkkien kierrättämistä ahkerasti. Pirkanmaan ympäristökeskuksen kokoamien valtakunnallisten tilastojen mukaan Suomen panttijärjestelmiin kuuluvista pulloista ja tölkeistä palautui takaisin kauppoihin 94 prosenttia vuonna 2008. Lue enemmän juomapakkausten palautusjärjestelmästä >>>

3.4.2009 Yleisten kirjastojen vuoden 2008 tilastot julkaistu

Yleisistä kirjastoista lainattiin vuonna 2008 n. 100 miljoonaa kertaa (18,9 lainaa/asukas), fyysisiä käyntejä oli 55,6 miljoonaa ja verkkokäyntejä 46 miljoonaa. Lainaajia oli yli 2,1 miljoonaa. Runsaasti lisää mielenkiintoista tilastotietoa löytyy opetusministeriön Suomen yleisten kirjastojen tilastot -tietokannasta. >>>

24.3.2009 Uusi Kesämökkibarometri on ilmestynyt

Saaristoasiain neuvottelukunnan ja Tilastokeskuksen yhteistyössä tekemä Mökkibarometri kertoo mm., että kesämökin ja vakituisen asunnon välinen etäisyys on keskimäärin 118 km, mediaanin ollessa 60 km. Tunnissa mökille ehtii lähes 60 % mökkiläisistä. Kesämökin pihaan tai välittömään läheisyyteen pääsee autolla lähes yhdeksän mökkiläistä kymmenestä. Valtaosa kesämökeistä sijaitsee järven tai lammen rannassa. Meren rannassa on joka kymmenes mökki. Saarimökkejä on noin 12 %. Tutustu barometriin tarkemmin. >>>

6.4.2009 Pääsiäistilastoja

Mikä on mämmin energiasisältö? Kuinka monta pääsiäiskorttia suomalaiset lähettävät? Mikä on pääsiäisen lämpöennätys? Kuinka monta asukasta on Pääsiäissaarella? Näihin ja moniin muihin pääsiäisaiheisiin kysymyksiin löydät tietoja ja tilastoja Tilastokirjaston kokoamalta Pääsiäistilastot -verkkosivulta. >>>

2.3.2009 Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen "Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen merikalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Katsaus perustuu viimeisimpiin kalatalouden yritysten tilasto-, barometri- ja tilinpäätöstietoihin". Tutustu toimialakatsaukseen tarkemmin. >>>

17.2.2009 Talvilomaviikot alkoivat - millaiset hiihtokelit?

Koulujen talvilomia vietetään yli kuukauden aikana, viikoilla 8-10. Hiihtolomaviikkojen aikana päivät pitenevät kuuden minuutin päivävauhtia, ja sää on miellyttävän kevättalvista. Ilmatieteen laitoksen kokoamasta Talvilomien säät -verkkosivulla voi tutkia mm. talvilomasäitä Suomen eri alueilla vuosina 1985-2008. >>>

10.2.2009 Kattava kuva Euroopan elinoloista tilastojen valossa

Euroopan elinoloista saa kattavan kuvan Eurostatin julkaisusta "Living conditions in Europe". EU-maiden, jäsenehdokasmaiden ja EFTA-maiden rinnalla uusina maina ovat ensi kertaa mukana myös EU:n ns. mahdolliset jäsenehdokasmaat. Uusina aihealueina rikollisuus/oikeudelliset olot; tietoyhteiskunta ja matkailu. Perinteiset aihealueet ovat väestö ja kotitaloudet; koulutus; työmarkkinat; tulot/köyhyys/syrjäytyminen/kulutus; sosiaaliturva ja terveys.
Tutustu tilastojulkaisuun tarkemmin. >>>

4.2.2009 Uusi reitti OECD:n kansantalouden tilinpidon perussarjoihin

OECD:n kansantalouden tilinpidon keskeiset muuttujat ovat saatavissa OECD:n sivuilla uuden helpotetun reitin kautta. Tietojen lähde on OECD.Stat. Niitä päivitetään jatkuvasti (=on a daily basis). Niiden esittämistapa on sama kuin OECD:n tunnetussa julkaisussa "National Accounts of OECD Countries, Volume I". Saatavilla ovat bkt:n, käytettävissä oleva tulojen, säästämisen, velkaantumisen sekä väestön ja työllisyyden sarjat. Tutustu tarkemmin OECD.Stat -palvelussa.>>>

21.1.2009 Eurostat: Finanssikriisi ja tilastot

Eurostatin sivuille on avattu uusi finanssikriisiä käsittelevä erityisosio "Financial Turmoil - Financial Crisis", joka on hyvä tietolähde finanssikriisin aiheuttamista toimista EU:ssa. Siinä myös arvioidaan finanssikriisin vaikutuksia tilastoihin.
Financial Turmoil - Financial Crisis. >>>

16.1.2009 Tietotekniikka ja eurooppalainen työelämä

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) uusimman työolotutkimuksen valokeilassa on työelämä ja teknologia. Tutkimuksessa ovat mukana Euroopan unionin 27 maata, kandidaattimaat Kroatia ja Turkki sekä EFTA -maat Norja ja Sveitsi.
Tutustu tarkemmin lehdistötiedotteeseen sekä koko raporttiin:
Use of technology and working conditions in the European Union. >>>

10.12.2008 Asiakasaamun luennot

Kirjasto- ja tietopalvelualalla työskenteleville järjestettiin 4.12.2008 asiakasaamu, jonka aiheina olivat Tilastokeskuksen tilastojulkaisemisen ajankohtaisasiat ja kaikkia kiinnostava aihe ruoan hinta ja inflaatio. Nyt luentoihin voi tutustua myös internetissä. >>>

28.11.2008 Uusi eurooppalainen elinolotutkimus julkaistu

Euroopan unionin erillisvirasto Eurofound on julkaissut järjestyksessä toisen eurooppalaisen elinolotutkimuksen. Tutkimuksessa on mitattu mm. elämään tyytyväisyyttä ja onnellisuutta, perhesuhteita, työnjakoa ja vastuita kodeissa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista. Tutkimuksen ensimmäiset tulokset ovat luettavissa Eurofoundin lehdistötiedotteessa ja sen liitteissä. >>>

21.11.2008 Maahanmuutto vilkasta EU:ssa - uusia tilastotietoja vuodelta 2006

Vuonna 2006 EU27-alueelle siirtyi asumaan kolme miljoonaa (ulkomaalaisista) maahanmuuttajaa, todetaan Eurostatin tuoreessa Statistics in Focus -julkaisussa (98/2008). Heistä EU-kansalaisia oli 1,2 miljoonaa ja EU27 -alueen ulkopuolisia 1,8 miljoonaa. Tuttuun tapaan Statistics in Focus - julkaisun lopusta löytyvät ohjeet siitä, miten tarkimman tason lisätiedot löytyvät Eurostatin tietokannasta. Aiheesta tiiviisti kertoo myös uutistiedote Eurostat newsrelease 162/2008 - 18 November 2008. >>>

4.11.2008 Eurostatin uusi aluetilastojen vuosikirja

Eurostatin uusi aluetilastojen vuosikirja "Eurostat regional yearbook 2008" on ilmestynyt. Vuosikirjan perinteisten aihealueiden lisäksi julkaisuun sisältyy erityistarkastelu alueellisesta tuottavuudesta ja sen eroista "'Sectoral productivity", jonka on tuottanut Euroopan komission aluepolitiikan pääosasto Directorate-General for Regional Policy. Mukana ovat myös uusimman Urban Audit -hankkeen tuottamat tilastotiedot Euroopan kaupunkialueista. Tutustu tarkemmin>>>

26.9.2008 Eurostatin elintarviketiedot hallintaan

Eurostatin uudistettu "Food: from farm to fork statistics" on hyvä lähde, kun tarvitaan yleiskuva EU-maiden elintarviketuotantoketjusta. Lisäksi julkaisu toimii hyvänä käsikirjana siitä, mitä tietoja aiheesta on saatavissa Eurostatin sivujen samannimisestä tietokannasta. Tietokanta sisältää saman jaottelun mukaisesti yksityiskohtaisia tietoja elektronisessa muodossa. Elintarviketurvallisuus on julkaisussa tärkeällä sijalla, mikä heijastuu siinä esitetyissä indikaattoreissa. Tutustu koko julkaisuun (199 sivua), Food: from farm to fork statistics.>>>

19.9.2008 Euroopan matkailun näköalat

Eurooppa on matkailun tärkein kohde ja lähde. Se on menettänyt markkinaosuuttaan jatkuvasti viimeisten kymmenen vuoden aikana erityisesti Etelä Aasialle. Euroopan matkailuvirrat kasvoivat vuosina 1995-2000, mutta vaihtelivat seuraavina kuutena vuotena. Euroopalla on edelleen keskeinen rooli globaaleilla matkailumarkkinoilla. Eurostatin matkailutilastojen yleiskatsaus avaa panoraaman matkailualan tilastotietoon. Tutustu tarkemmin, Panorama of Tourism -tilastoon tarkemmin.>>>

3.9.2008 Suomalaiset aiempaa ympäristömyönteisempiä

"Suomalaiset eivät ole välinpitämättömiä tekojensa ympäristövaikutusten suhteen. Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön Tilastokeskuksella teettämän tutkimuksen mukaan edellytykset ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen ovat parantuneet." Tutkimus on tehty Tilastokeskuksen vuoden 2006 kulutustutkimuksen aineiston pohjalta. Lähde: Ympäristöministeriö ja TEM. Lue enemmän tutkimuksen tuloksista.>>>

29.8.2008 Eurostatin uusi pitkän aikavälin väestöennuste 2008-2060

Eurostatin uuden pitkän aikavälin väestöennusteen mukaan EU:n väkiluku kasvaa ensin nykyisestä 495 miljoonasta 521 miljoonaan vuoteen 2035 mennessä, mutta sen jälkeen se pienenee 506 miljoonaan vuonna 2060. Ennusteen mukaan kuolleisuus ylittää syntyvyyden vuodesta 2015 ja sen jälkeen siirtolaisuus on ainoa väestönlisäyksen lähde, kunnes sekään ei enää riitä pitämään väestönkasvua yllä. Lue lisää uutistiedotteesta.>>>

14.7.2008 European price statistics - opas ja katsaus EU-maiden hintatilastoihin

Eurostat on julkaissut kirjasen, jossa selitetään kansantajuisesti hintaindeksien menetelmiä ja käyttöä. Opas sopii siten myös muiden kuin asiantuntijoiden käyttöön. Opas sisältää esimerkkien omaisesti runsaasti hintoja kuvaavia graafeja ja taulukoita. Tutustu oppaaseen tarkemmin>>>
Tuoreimmat hintaindeksit löytää Eurostatin jatkuvasti päivittyvistä verkkopalveluista, joiden käyttöön opastaa Tiedonhaku Eurostatin aineistoista -verkkosivu>>>

11.7.2008 Maailman väestöpäivä

Perjantaina vietetään YK:n Maailman väestöpäivää. YK:n väestörahaston UNFPA:n sivuilta löytää runsaasti tietoa ja tilastoja maailman väestökehityksestä.
U.S. Census Bureaun sivulla voi seurata, miten maailman väestökello tikittää.

27.5.2008 IMD:n kilpailukykyvertailu 2008

Suomi sijoittui sijalle 15 sveitsiläisen johtamistaidon instituutin IMD:n vertailussa. Sijoitus on hieman viime vuotista parempi. Yhdysvallat pitää edelleen hallussaan vertailun ykkössijaa. Kilpailukykyvertailun kärjessä olivat tänäkin vuonna Yhdysvallat, Singapore ja Hongkong. Pohjoismaista Tanska oli kuudes, Ruotsi yhdeksäs ja Norja yhdestoista. Edellisestä vuodesta nousivat eniten Slovenia, Puola, Thaimaa ja Brasilia. Eniten laskivat Ukraina, Kreikka ja Liettua.
Vertailussa oli mukana 55 maata, joiden kilpailukyvyn IMD asettaa paremmuusjärjestykseen tilastojen ja yritysjohdolle suunnattujen kyselyjen perusteella. Tutustu keskeisiin IMD -tuloksiin maksutta verkossa>>>

13.5.2008 Ruotsin tilastokeskuksen Historiska hörnan on avattu

SCB:n sivuilta on saatavissa nyt ensimmäiset digitalisoidut Ruotsin vanhan virallisen tilaston sarjat. Ne kuuluvat ns. BISOS-sarjaan (=Bokverket Bidrag till Sveriges officiella statistik). Vuonna 1911 sen korvasi " Sveriges officiella statistik". BISOS-tilastot löytyvät SCBn uudesta kokonaisuudesta nimeltä Historiska hörnan. Kaikki BIOS-tilastot kattavan digitalisointiprojekti on määrä saada kokonaan valmiiksi huhtikuussa 2009. Tutustu tarkemmin Ruotsin historiallisiin tilastoihin>>>

13.5.2008 Suomen Michael -kulttuuriportaali on avattu

Suomen kulttuuriportaali yhdistää Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen digitaaliset aineistot. Kulttuuriportaali on yksi 19:sta Euroopassa avatuista MICHAEL-portaaleista, joista tullaan keräämään tietoa monikieliseen yhteiseurooppalaiseen MICHAEL-portaaliin. Suomen muistiorganisaatiot ovat digitoineet monipuolisesti Suomen historiallista lähdeaineistoa: henkikirjoja, asutusluetteloita, karttoja, kokoelmateoksia, sanomalehtiä, valokuvia, esinekokoelmia, taideteoksia. MICHAEL-kultturiportaali kokoaa nämä kokoelmat saman palvelun alle ja tarjoaa käyttäjille pääsyn maamme merkittävimpiin aineistoihin. Tutustu tarkemmin>>>

9.5.2008 Maailman ja Suomen äidit

Toukokuun toisena sunnuntaina vietetään äitienpäivää mm. Suomessa, Virossa, Japanissa, USA:ssa ja Perussa. Maailman äitien elinoloihin tilastojen valossa voi tutustua Yhdysvaltain Pelastakaa Lapset -järjestön julkaiseman State of the World?s Mothers 2008 -raportin kautta>>>

5.5.2008 OECD.Stat -tilastopalvelussa uusia ominaisuuksia

OECD.stat -tilastopalvelun beta-versio on saanut uusia innovatiivisia ominaisuuksia. Käytössä on uudistettu selain ja navigointi on nyt aiempaa nopeampaa. Mukana on uusia toimintoja, jotka parantavat mahdollisuuksia mm. tietojen vertailuun ja datan muokkaukseen. Käyttäjäpalautteen perusteella toteutetuilla uudistuksilla on pyritty lisäämään toisaalta monipuolisuutta ja toisaalta helppokäyttöisyyttä. Yhtenä uutena ominaisuutena on mukana dynaamisen grafiikan mahdollisuus. Myös metadatan saatavuutta ja näkyvyyttä kaikilla tasoilla on lisätty. Tutustu ja testaa palvelua>>>

22.4.2008 WEF:n uusi Global Information Technology - raportti

World Economic Forum on julkaissut laajalti seuratun vuosittaisen globaalin IT -raporttinsa. Raportin yhteydessä on laadittu uusi networked readiness index eli ns. NRI -indeksi, jota WEF hyödyntää laajalti kansainvälisen kilpailukykyraporttinsa pohja-aineistona. Kaikki pohjoismaat sijoittuvat indeksin top-10 - listalle, Suomi on kuudes. Tutustu maksullisen raportin keskeisiin tuloksiin>>>

14.4.2008 Ulkomaankauppatietoja maksutta Tullin uudesta nettipalvelusta

Tullin maksuton tavaroiden ulkomaankaupan tilastojen internetpalvelu ULJAS on avattu. ULJAS on järjestelmä, josta käyttäjä voi poimia maittaisia tuonti- ja vientitilastoja. Uudella järjestelmällä korvataan nykyinen lähes kymmenen vuotta käytössä ollut maksullinen tietokanta Ultika, joka on Tullihallituksen ja Kauppalehden yhteinen palvelu. Uusi maksuton palvelu on tarkoitettu edistämään tuonti- ja vientitilastojen laajamittaista hyödyntämistä. Uljas löytyy osoitteesta>>>uljas.tulli.fi. Palvelun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

14.4.2008 EDACwowe: Uusi työ- ja hyvinvointitutkimuksen (tilasto)tietolähde

"European Data Center for Work and Welfare" eli EDACwowe eli sisältää tietoa ja suoria linkkejä laadullisiin ja määrällisiin tietolähteisiin työ- ja hyvinvointitutkimuksen alueella Euroopassa. Mukana on mm. indikaattoreita, tilastoja ja mielipidetiedusteluja sekä politiikka-alueisiin ja instituutioihin liittyviä tietoja. Tietojen lähteenä ovat sekä kansainväliset vertailut että kansalliset lähteet. Tutustu tarkemmin: EDACwowe>>>

25.3.2008 Kanadan elävä väestölaskenta - Living Census

Statistics Canada on julkaissut uudentyyppisen multimediakuvauksen Kanadan 340 -vuotisesta väestölaskentahistoriasta. Living Census sisältää 8 "mini-movies" -osiota, jossa väestölaskennat esitetään ajankohtansa poliittisessa ja sosiaalisessa yhteydessä. Esimerkiksi vuoden 1971 laskentatuloksista kerrotaan pop-kulttuurin väreissä, kuoseissa ja soundeissa. Mukana on lisäksi runsaasti väestölaskentaan liittyvää taustoittavaa ja syventävää aineistoa. Story of Census alkaa silloisen Uuden Ranskan ensimmäisestä väestölaskennasta vuonna 1666. Tutustu palveluun tarkemmin>>>

 18.3.2008 Suomen maksutase - ennakkokatsaus 2007

Suomen Pankin uudistuneen katsauksen aihepiirejä ovat vaihtotase, suorat sijoitukset ja arvopaperisijoitukset sekä Suomen rahalaitosten ulkomaiset saamiset ja velat. Katsaus sisältää kuvioliitteen sekä erillisen taulukkoliitteen (excel). Aiemmin ilmestyneet suorien sijoitusten ja arvopaperisijoitusten vuositiedotteet on yhdistetty tähän uudistuneeseen katsaukseen. Ne eivät enää ilmesty erillisinä tiedotteina.Tutustu tarkemmin>>>

 10.3.2008 Sähköiskukuolemissa nollavuosi

"Viime vuonna ei Suomessa sattunut yhtään kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa Tukesin (Turvatekniikan keskus) tietojen mukaan. Nollavuosi on ensimmäinen siitä lähtien, kun sähkötapaturmia on tilastoitu eli vuodesta 1930 alkaen. Vuotta aiemmin 2006 kuolemantapauksia oli kolme. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana joka vuosi on muutama suomalainen kuollut sähköiskun seurauksena". Lue enemmän Tukesin tiedotteesta>>>

 8.3.2008 Kansainvälinen naistenpäivä

Naisjärjestöt kaikkialla maailmassa viettävät kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta. Kansainvälistä naistenpäivää vietetään myös YK:ssa ja monissa maissa se on pyhäpäivä, mm. Venäjällä.
Valtakunnallisesta naistutkimus- ja tasa-arvoportaalista Minnasta löytyy ajankohtaisia uutisia, artikkeleita, linkkikokoelmia ja sukupuolen huomioonottavia tilastoja. Tutustu Minnaan>>>

 4.3.2008 YK:n uusi UNdata -tilastopalvelu

YK:n uusi UNdata -tilastopalvelu on avattu maksuttomaan käyttöön. YK:n tilastotoimiston tavoitteena on ollut luoda yksi helppokäyttöinen käyttöliittymä "globaaleille tilastoille". Järjestelmää pyritään koko ajan laajentamaan kattamaan uusia tietosisältöjä. Nyt palvelu kattaa mm. aihealueet maatalous, koulutus, työmarkkinat, energia, ympäristö, kansantalous, väestö, ulkomaankauppa ja matkailu. Tilastoja voi hakea mm. maittain kirjoittamalla hakulaatikkoon esim. Finland. Tutustu tarkemmin>>>

 29.2.2008 Ruotsissa joka neljäs lääkäri on syntynyt ulkomailla

Ruotsin tilastokeskus on julkaissut ammattirekisterin tilastoja vuodelta 2006. Miesten suurin ammattiryhmä on osto-, myynti- ja välittäjähenkilöstö (miehiä 62 %). Naisten suurin ammattiryhmä on hoito- ja hoivahenkilöstö (naisia 87 %). Eniten ammattia on vuoden aikana vaihdettu käsiteollisuusammateissa. Tilaston kärjessä ovat lasinkaivertajat. Ulkomailla syntyneitä löytyy eniten koreografeista ja tanssijoista. Myös lääkärit ja apteekkarit ovat usein ulkomaalaistaustaisia. Lue aiheesta lisää SCB:n lehdistötiedotteesta>>>

 20.2.2008 Kosovossa syntyi 17.2.2008 64 lasta

Kosovossa syntyi maan itsenäisyyspäivänä 17.2.2008 64 lasta, joista 30 oli tyttöjä ja 34 poikia.
Kosovon tilastoviraston sivuilla on runsaasti numerotietoa Kosovon elinoloista ja taloudesta. Yleistiedot maasta löytää julkaisusta Kosovo in Figures. Tutustu tarkemmin>>> Statistical Office of Kosovo

 11.2.2008 Vuosituhattavoitteiden monitorointi

YK:n tilastotoimisto on yhdessä Googlen ja Ciscon kanssa kehittänyt MDG (Millennium Development Goals ) Monitorin. Mm. monipuolisia karttaesityksiä tarjoavan palvelun avulla voi seurata YK:n vuosituhattavoitteiden* toteutumista. Tiedot toimittaa YK:n tilastotoimisto. Kehittäjiensä mukaan sen kohderyhmänä ovat mm. poliittiset päätöksentekijät, kehityspolitiikan suunnittelijat, toimittajat jne. Tutustu palveluun tarkemmin>>>

 1.2.2008 Statistically Speaking - A blog for librarians

Australian tilastovirasto ABS tehostaa markkinointiaan uudella "Statistically Speaking - A blog for librarians" -blogilla, jossa kerrotaan ABS:n tuotteisiin ja palveluihin liittyviä uutisia, kertomuksia, vinkkejä jne.Blogi on tehty Googlen Blogger -tuotteella. Tutustu tarkemmin>>>

 1.2.2008 Eurostatin "In the spotlight" liittää tilastot ajankohtaisiin aiheisiin

Eurostatin sivuilla on avattu uusi palvelu "In the spotlight", jossa nostetaan esiin EU:n ajankohtaisiin keskustelu- ja valmisteluaiheisiin liittyvää tilastotietoa. Eurostatin palvelun tarkoituksena on ennen kaikkea täydentää Europa-palvelimen 'In the Spotlight' -aiheita, mutta siinä voidaan nostaa esiin myös muita ajankohtaisia tilastoaiheita. Tutustu tarkemmin>>>

 23.1.2008 Gapminder - havainnollistaa kansainvälistä vertailutilastoa

Gapminder on voittoa tavoittelematon yritys, joka ryhtyi vuonna 2005 kehittämään ohjelmistoja, jotka visualisoivat maailman tilaa YK:n kehitysohjelman UNDP:n inhimillisen kehityksen raporttien pohjalta.
Gapminderin perustajajäsen on Karoliinisen instituutin kansainvälisen terveyden professori Ola Rosling. Gapminderin verkkosivulla saatavana mm. "Human development trends 2005" -raportin tilastoja useana visuaalisena kieliversiona, myös suomeksi. Visualisoinnin kohteina ovat tulot, alueet, köyhyys, terveys, maat, erot, kehitystrendit, eriarvoisuus, kuolleisuus.
Google hankki ruotsalaisen Trendalyzer -tilasto-ohjelmiston omistuksen maaliskuussa 2006.
Tutustu "Inhimillisen kehityksen näkymiin visuaalisesti>>>

 15.1.2008 Ajankohtaiset Venäjä -tilastot

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT, on siirtymätalouksiin erikoistunut tutkimuslaitos, jossa seurataan ja analysoidaan mm. Venäjän ja Kiinan ajankohtaista kehitystä. BOFIT Venäjä -tilastot sisältää kokonaistalouden (mm. BKT:n %-muutos), julkistalouden (mm. ulkomaanvelka) ja rahatalouden kuvaajia (mm. inflaatio). Tutustu tarkemmin juuri päivitettyyn osoitteessa BOFIT-verkkosivuun>>>

 8.1.2008 Suomalaisista lähes joka kymmenes omistaa peltoa

Suomen pelloista viljellään nykyisin vuokrattuna jo noin kolmannesta. Viljelystä luopuneet pellonomistajat eivät halua myydä peltojaan. MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) julkaisusta "Suomalainen pellonomistaja" selviää ensi kertaa, millainen on suomalainen pellonomistaja, millaisia tavoitteita hänellä peltonsa suhteen on ja mitä hän pelto-omaisuudellaan aikoo tehdä. Tutustu tarkemmin lehdistötiedotteeseen ja julkaisuun verkossa>>>

 4.1.2008 Yritysverotus maailmanlaajuisesti

Maailmanpankki ja PricewaterhouseCoopers ovat laatineet raportin, jossa tutkitaan yritysten verotuskäytäntöjä 178 maassa. Ukraina ja Valko-Venäjä ovat raportin tekijöiden mukaan hankalimmat maat verotuksen suhteen. Malediivit ja Singapore ovat yritysnäkökulmasta parhaimmat Suomen sijoittuessa tällä listalla sijalle 83.
Tutustu raporttiin tarkemmin: Paying Taxes 2008 : The Global Picture>>>

 2.1.2008 Ulkomaalaisvirasto on 1.1.2008 alkaen Maahanmuuttovirasto

"Maahanmuuttovirasto (Migri) on sisäasiainministeriön alainen virasto, joka käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita." Virasto laatii tilastoanalyysejä mm. turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansalaisuusasioista. Virasto ylläpitää Maahanmuuttokirjastoa, joka on osa Maahanmuuttoviraston oikeus- ja maatietoyksikköä. Kirjasto avataan helmikuussa. Tutustu tarkemmin>>>

 20.11.2007 Espanjan tilastokeskuksen historialliset tilastot

Espanjan tilastokeskus on digitoinut vapaaseen verkkokäyttöön maan tilastolliset vuosikirjat ajalta 1958 - 1997 sekä väestölaskentajulkaisut kymmenvuosilta 1910 - 1970. Digitoidut aineistot ovat saatavana INEbase Historia -dokumenttikokoelmassa >>>

 26.9.2007 Suomen peruskartasto nyt digitalisoitu

"Maanmittauslaitoksessa vuonna 1992 aloitettu Suomen peruskartaston digitalisointityö on saatu päätökseen. Maastotietokanta kattaa nyt koko maan Hangosta Nuorgamiin. Maastotietokannan valmistumisella on suuri merkitys nopeasti kehittyvällä kartastoalalla ja paikkatietoteknologiassa, jossa yhtenäisten digitaalisten kartta-aineistojen tarve on käynyt yhä tärkeämmäksi." Tutustu tarkemmin peruskartastoon ja paikkatietojen yhteiskäyttöön>>>

 24.9.2007 Kansainvälistä tilastotietoa tieliikenneonnettomuuksista ja raideliikenteestä

YK:n Euroopan talouskomission PX-Web -tilastotietokantoihin on lisätty osiot Tieliikenneonnettomuudet ja Rautatieliikenne. Maittaisia tietoja saa noin kuudestakymmenestä Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Keski-Aasian maasta. Pisimmät aikasarjat 60-luvulta. TutustuUNECE Statistical Database -tietokantaperheeseen tarkemmin>>>

 29.8.2007 Helsingin ympäristötilasto netissä

Helsingin ympäristötilasto -verkkotilastopalvelu sisältää keskeisiä ympäristön tilaan vaikuttavia ja ympäristön tilaa kuvaavia muuttujia, mukaan lukien tietoja liikenteestä, vesistöstä, ilmanlaadusta, luonnosta, jätteistä ja ympäristövastuullisuudesta. Tilasto kuvaa pääosin Helsingin tietoja, mutta sisältää joitain kaupunkivertailuja. Tietokantaa ylläpitää Helsingin kaupungin ympäristökeskus>>

 9.7.2007 Kiinan tilastollisen vuosikirjan taulukot myös taulukkomuodossa

Kiinan tilastollisen vuosikirjan 2006 -taulukoita voi katsoa ja tallentaa myös excel -muodossa. Vuosikirjan tuoreimmat sosio-ekonomiset tilastot ovat vuodelta 2005, lisäksi aikasarjatietoja koko maasta ja alueittain. China Statistical Yearbook 2006>>>
Eri maiden vuosikirjojen verkkoversioihin voi tutustua Tilastokirjaston ylläpitämän Tilastolliset vuosikirjat -linkkilistan avulla>>>

 28.6.2007 Asuntojen.hintatiedot.fi -palvelu avattu

Asuntojen.hintatiedot.fi on ympäristöministeriön ja Valtion asuntorahaston uusi internethakupalvelu. Palvelussa on saatavilla hinta- ja laatutietoja toteutuneista asuntokaupoista Suomen viidessätoista suurimmassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Rovaniemi, Joensuu, Vaasa ja Kotka). Haun voi kohdistaa postinumeron, kadunnimen, asuntotyypin ja huoneiden lukumäärän mukaan.Tutustu palveluun tarkemmin>>>

 31.5.2007 United Nations Common Database (UNCDB)

YK:n Common Database (UNCDB) -tilastotietokantaa voi nyt käyttää maksutta verkossa. UNCDB on kansainvälisen vertailutiedon lähde, joka sisältää tilastoja 31 aihealueelta ja yhteensä 430 nimettyä tilastosarjaa. Tietoja on 274 maasta ja alueesta. Tilastot on koottu 55 YK:n ja sen alajärjestöjen tiedonlähteestä. Palvelusta saa vaivatta näytölle mm. maittaiset väestöpyramidit(esimerkkinä Afganistan). Tutustu koko palveluun tarkemmin>>>

 16.5.2007 Kiinteistöjen kauppahintatilasto verkossa

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain kiinteistöjen kauppahintatilaston: vuositilaston keväällä ja puolivuotistilaston alkuvuoden kaupoista syyskuussa. Kauppahintatilaston saa nyt maksutta internetistä. Maanmittauslaitoksen tiedote, toukokuu 2007>>>

 10.5. 2007 Euroviisutilastoja

Irlanti on voittanut euroviisut seitsemän kertaa, Luxemburg, Ranska ja Britannia ovat voittaneet viisi kertaa. Viime vuonna kaikista runsaasta 8,5 miljoonasta äänestä annettiin tekstiviestinä lähes 4,3 miljoonaa.
Euroopan yleisradioliiton virallisilla euroviisusivuilla on uutisia, tiedotteita, tilastoja ja katsaus euroviisujen historiaan. Tutustu tarkemmin>>>

 25.4.2007 OECD ja Swivel

OECD tiedottaa, että se on ladannut OECD Factbook 2007 -tuotteensa Swiveliin. Swivel, joka on vuorovaikutteinen (Web 2.0) taulukoiden ja graafien jakelupalvelu (a data exploration Web site for curious people) on ilmoittanut kehittävänsä uusia palveluja tiedon visualisoinnin parantamiseksi. Tutustu Swiveliin tarkemmin>>>

 24.4.2007 SITC-tavaraluokitus muuttuu

Tullihallituksen tilastoyksikkö tiedottaa, että SITC-tavaraluokituksesta otetaan käyttöön vuoden 2007 tilastoista alkaen uusi versio eli Rev. 4. Uusi versio on yhteneväinen aiemman Rev.3- version kanssa luokituksen karkeammilla tasoilla 1, 2 ja 3. Tarkemmat tasot eli 4 ja 5 sen sijaan muuttuvat oleellisesti, eivätkä ne siten ole enää vertailukelpoisia aiemman version kanssa. Muutokset aiheutuvat tämän tavaraluokituksen perustana olevan HS-nimikkeistön voimakkaasta muuttumisesta. Lue SITC -uudistuksesta enemmän>>>

 13.4.2007 Uusi palvelu seuraa YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista
Maailmanpankki on kehittänyt uuden Online Atlas -palvelun havainnollistamaan YK:n vuosituhattavoitteiden (Millennium Development Goals) saavuttamista. Interaktiivisten karttaesitysten ja havainnollisten tilastografiikoiden avulla voi tarkastella kahdeksan päätavoitteen ja niiden osatekijöiden toteutumista maailmassa. Tutustu palveluun >>>

13.3.2007 Tapaturmista lähes 900 000 fyysistä vammaa ja yli 3000 kuolemaa vuodessa

"Joka päivä noin 2400 suomalaista saa vammoja tapaturmissa. Tapaturmista aiheutui suomalaisille vuonna 2006 yhteensä yli 400 000 lääkäri- tai sairaalakäyntiä ja yli 10 miljoonaa haittapäivää, jolloin tapaturman uhrin oli vaikeaa tai mahdotonta selviytyä päivittäisistä toimista."
Tiedot käyvät ilmi Kansanterveyslaitoksen tuoreesta julkaisusta Suomalaiset tapaturmien uhreina 2006. Tulokset perustuvat Kansalliseen uhritutkimukseen, jossa haastateltiin 8 290 suomalaista vuoden 2006 aikana. Tulokset kuvaavat 15 vuotta täyttäneille sattuneita tapaturmia. Tutustu tarkemmin Kansallisen uhritutkimuksen tuloksiin ja taulukoihin>>>

6.3.2007 Ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin sata vuotta sitten

Oikeusministeriö on koonnut tyylikkään tietopaketin vuoden 1907 eduskuntavaaleista vaalien 100-vuotisjuhlien kunniaksi. Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit olivat historialliset myös maailman mittakaavassa, sillä niissä valittiin ensimmäiset naiset kansanedustuslaitokseen.Tutustu Punawiivan perässä -sivustoon >>>

8.2.2007 Tietoa suomalaisesta demokratiasta Kansanvalta.fi-sivustolla

Kansanvalta.fi-sivusto esittelee suomalaista demokratiaa ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Demokratian indikaattorit -osioon on koottu tilastotietoa demokratian toteutumisesta ja kansalaistoiminnasta Suomessa ja ulkomailla, lähteinä on käytetty mm. Tilastokeskuksen tilastoja. Sivusto on osa kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa ja sitä ylläpitää oikeusministeriö.

 6.2.2007 Burden of Crime in the EU: yhteiseurooppalaisia rikostilastoja ja maaprofiileja

Uudessa yleiseurooppalaisessa rikostutkimuksessa on määritelty mm. laajalla kyselytutkimuksella rikollisuutta kuvaavat maaprofiilit 15 "vanhalle" EU-maalle sekä Puolalle, Unkarille ja Virolle.
Suomessa rikollisuutta ja rikollisuutta kohtaan koettua pelkoa on EU-vertailussa vain vähän
(=a low crime country; "Finland is almost crime-free").
Tutustu tarkemmin: The Burden of Crime in the EU>>>

 22.1.2007 Miehet ja naiset OECD -maissa

OECD on julkaissut uuden maksuttoman esitteen "Women and Men in OECD Countries". Se on tulos OECD:n monivuotisesta pyrkimyksestä parantaa miehistä ja naisista koottavan tilastotiedon analysointia. Esite sisältää väestö-, koulutus-, työmarkkina-, elinolo- ja terveysaiheisia tilastoja sekä vertailuja miesten ja naisten yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta vallasta.
Tutustu lukuihin tarkemmin>>>

 16.1.2007 Työterveyslaitos: Työolot Suomessa -sivusto avattu

Työterveyslaitos on avannut uuden Työolot Suomessa - sivuston, josta löytyy tilastotietoa Suomen työvoimasta ja työoloista sekä linkkejä lisätietoihin, arviointimenetelmiin ja hyviin käytäntöihin. Sivuilla on lisätietolinkkejä on mm. Suomen työoloja käsittelevään kirjaan, useille aihesivustoille ja laajaan työolojen arviointimenetelmäpakkiin. Tutustu tarkemmin>>>

 4.1.2007 Väestörekisterikeskuksen verkkosivut ovat uudistuneet

Väestörekisterikeskuksen verkkosivut ovat uudistuneet. Uudistuksella on pyritty selkeyttämään laajan sivuston rakennetta sekä raikastamaan sivuston ulkoasua. Tutustu tarkemmin Väestörekisterikeskuksen tilastoihin, esim. suosittuihin nimitilastoihin>>>

 2.1.2007 Bulgaria ja Romania: EU:n uudet jäsenvaltiot

Bulgariasta ja Romaniasta tuli vuodenvaihteessa EU:n jäseniä. Unionissa on nyt 27 jäsenvaltiota. Seitsemän vuotta kestäneiden valmistelujen jälkeen EU laajenee nyt kuudennen kerran. Bulgarian ja Romanian jäsenyys toi unioniin 30 miljoonaa uutta kansalaista. Lue EU:n laajenemisesta>>>

 2.1.2007 Iiristä Euroopan unionin 23. virallinen kieli

Irlannin kansalliskielestä iiristä tuli Euroopan unionin 23. virallinen kieli 1. tammikuuta 2007. Iiri ei ole EU:n ainoa uusi kieli, vaan bulgariasta ja romaniasta tulee sen kanssa samaan aikaan virallisia kieliä. Lue lisää EU:n kielellisestä monimuotoisuudesta>>>

 2.1.2007 Slovenia otti käyttöön euron

Euro korvasi tolarin Slovenian laillisena maksuvälineenä. Slovenia täytti vaaditut kriteerit ja liittyi euroalueen 12 muun jäsenvaltion joukkoon 1. tammikuuta 2007. Slovenia on EU:hun 1. toukokuuta 2004 liittyneestä kymmenestä maasta ensimmäinen, joka ottaa euron käyttöön. Vuoden 2007 kahdella ensimmäisellä viikolla slovenialaiset voivat maksaa sekä euroilla että tolareilla, mutta rinnakkaiskäyttö loppuu 14. tammikuuta. Lue lisää euron käyttöönotosta Sloveniassa>>>

 24.11.2005 Tilastokeskuksen 140 vuotta kirjaston kokoelmissa - näyttely

Tilastokeskuksen 140 vuotta kirjaston kokoelmissa - näyttely luotaa Tilastokeskuksen pitkää historiaa sen alkutaipaleelta Tilastokirjaston kokoelmien historiallisten helmien avulla. Näyttelyssä on esillä tilastojen syntyyn, tilastotoimen ja SVT-tilastojen alkuaikoihin sekä kirjaston perustamiseen liittyvää aineistoa. Nähtävillä on myös valikoima atlastyyppisiä tilastojulkaisuja, joita on harvan kirjaston kokoelmissa. Näyttely on esillä Tilastokeskuksen 2. kerroksen aulassa 31.1.2006 saakka. Siihen voi tutustua sopimuksen mukaan. Tiedustelut: kirjasto@tilastokeskus.fi

Päivitetty 8.11.2016

Jaa