Elinkeinorakenne ja työssäkäynti

Elinkeinorakenne ja työssäkäynti -tietokannasta löytyvät laajasti tuoreimmat väestön toimintaa kuvaavat tiedot. Tietokanta sisältää tiedot väestön pääasiallisesta toiminnasta vuodelta 2015 ja lopulliset elinkeinorakenne- ja työssäkäyntitiedot vuodelta 2014.

Tietokannan taulukot sisältävät tietoa mm. elinkeinorakenteesta, alueella asuvista työllisistä ja työttömistä, alueen työpaikoista toimialoittain, pendelöinnistä, ammattiasemasta, sosioekonomisesta asemasta, työnantajasektorista ja tuloista.

Tietokannan tiedot voidaan taulukoida mm. seuraavilla aluejaoilla: kunnittain, seutukunnittain, maakunnittain, ELY-keskuksittain, AVI-alueittain sekä koko maan tasolla. Lisäksi osa tiedoista voidaan taulukoida kunnan osa-alueittain (kunnan suur-, tilasto- ja pienalueittain).