Förteckning över tabeller och variabler

Tabellerna V1, V3 och V4 är efter kommun, ekonomisk region, landskap, län och hela landet. Tabell V2 är efter kommunens delområde (storområde, statistikområde och småområde).

Befolkning efter kön och ålder

V1 Befolkning efter ålder, kön, språk och civilstånd 31.12.

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... (102)
 • Språk: Hela befolkningen, Finska, Svenska, Annat språk totalt (4)
 • Civilstånd: Civilstånd totalt, Ogift, ... (4)

V2 Befolkningen efter ålder (1-årsåldersgrupper), kön och språk samt efter delområde 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... (102)
 • Båda könen: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Språk: Totalt, Finska, Svenska, Annat (4)

V2b Befolkningen efter kön och språk samt efter delområde 2010-

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Båda könen: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Språk: Totalt, Finska, Svenska, Annat (4)
 • År: 2010,2011,2012..2018

Befolkning efter medborgarskap och språk

V3 Befolkning efter medborgarskap, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 31.12.

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Medborgarskap: MEDBORGASKAP TOTALT, Finland, ÖVRIGA LÄNDER TOTALT, Malawi, ... (235)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (23)

V4 Befolkning efter språk, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 31.12.

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Språk: Språk totalt, finska, svenska, samiska, afar, afrikaans, ... (189)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (23)

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella förändringar i tabellernas innehåll och klassificeringarna.