Förteckning över tabeller och variabler

Tabellerna V1, V3 och V4 är efter kommun, ekonomisk region, landskap, län och hela landet. Tabell V2 är efter kommunens delområde (storområde, statistikområde och småområde).

Befolkning efter kön och ålder

V1 Befolkning efter ålder, kön, språk och civilstånd 31.12.

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ...
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Åldersklasser totalt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... (102)
 • Språk: Hela befolkningen, Finska, Svenska, Annat språk totalt (4)
 • Civilstånd: Civilstånd totalt, Ogift, ... (4)

V2 Befolkningen efter ålder (1-årsåldersgrupper), kön och språk samt efter delområde 31.12.

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Ålder: Ålderklasser totalt, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... (102)
 • Båda könen: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Språk: Totalt, Finska, Svenska, Annat (4)

V2b Befolkningen efter kön och språk samt efter delområde 2010-

 • Delområde: 005 Alajärvi, 0051 Kirkonseutu, 005101 Paavola, 018999999 Tuntematon, ...
 • Båda könen: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Språk: Totalt, Finska, Svenska, Annat (4)
 • År: 2010,2011,2012..2018

Befolkning efter medborgarskap och språk

V3a Befolkning efter medborgarskap, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och ekonomiska regioner

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Medborgarskap: MEDBORGASKAP TOTALT, Finland, ÖVRIGA LÄNDER TOTALT, Malawi, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)

V3b Befolkning efter medborgarskap, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 31.12.

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Medborgarskap: MEDBORGASKAP TOTALT, Finland, ÖVRIGA LÄNDER TOTALT, Malawi, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)

V4a Befolkning efter språk, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och ekonomiska regioner 31.12.

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Språk: Språk totalt, finska, svenska, samiska, afar, afrikaans, ... (165)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)

V4b Befolkning efter språk, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 31.12.

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Språk: Språk totalt, finska, svenska, samiska, afar, afrikaans, ... (165)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)

Befolkning efter födelsestat och härkomst

V5a Befolkning efter födelsestat, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och regioner 2010-2018

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Födelseland : FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)
 • År: 2010, 2011, 2012..

V5b Befolkning efter födelsestat, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 2010-2018

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Födelseland : FÖDELSELAND TOTALT, Finland, UTRIKES FÖDDA TOTALT, EUROPA, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersgrupper totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)
 • År: 2010, 2011, 2012..

V6a Befolkning efter härkomst, bakgrundsland, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och regioner 2010-2018

 • Landskap och ekonomiska regioner: KOKO MAA - HELA LANDET, FASTA FINLAND, LANDSKAPET UUSIMAA, ...
 • Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER TOTALT, finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKRUND TOTALT, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)
 • Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född.. (7)
 • År: 2010, 2011, 2012..

V6b Befolkning efter härkomst, bakgrundsland, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun 2010-2018

 • Område: KOKO MAA - HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Askola, ...
 • Bakgrundsland: BAKGRUNDSLÄNDER TOTALT, finländsk bakgrund totalt, UTLÄNDSK BAKRUND TOTALT, ... (211)
 • Kön: Båda könen, Män, Kvinnor (3)
 • Ålder: Alla åldersklasser totalt, 0, 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ... (22)
 • Härkomst: Totalt, Personer med finländsk bakgrund totalt, finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född.. (7)
 • År: 2010, 2011, 2012..

 

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella förändringar i tabellernas innehåll och klassificeringarna.