Befolkningsstruktur

Databasen Befolkningsstruktur innehåller de färskaste uppgifterna om befolkningsstrukturen för tidpunkten 31.12.2018. Dessutom ingår motsvarande uppgifter för året 2015-2017.

Tabellerna i databasen innehåller uppgifter om bl.a. befolkningen efter 1- och 5-årsåldersgrupper enligt kön, civilstånd, språk och medborgarskap.

Tabelluppgifterna kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och hela landet. Dessutom kan vissa uppgifter (befolkningen efter 1-årsåldersgrupp) tabelleras efter kommunens delområde (kommunens storområde, statistikområde och småområde).