Pressmeddelande 11.12.2012

Statistiska bilder av Finland och finländarna

Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2012 ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling. Statistiken i årsboken berättar t.ex. om hur år 2011 såg ut i Finland.

  • Finlands folkmängd var 5 401 267 i slutet av år 2011. Folkmängden ökade med 0,5 procent från året innan. Antalet personer under 25 år ökade med 2 000 och antalet personer över 65 år med 38 600. Antalet personer i åldern 25–64 år minskade däremot med 14 700.
  • Antalet lantgårdar var 1 183 färre än året innan, totalt 61 584. Antalet ekologiska gårdar ökade däremot med 97. De ekologiska gårdarna uppgick till totalt 4 036 år 2011, dvs. 6,3 procent av alla gårdar.
  • Antalet pälsfarmar var 147 fler än år 2010. I Finland fanns det totalt 1 209 pälsfarmar, och i dem producerades 1,6 miljoner mink- och illerskinn och 1,9 miljoner räv- och sjubbskinn.
  • Totalförbrukningen av energi minskade i fjol med 5 procent. Mest minskade förbrukningen av fossila bränslen – olja, kol och naturgas – samt torv, med 10 procent. Elförbrukningen minskade totalt med omkring 4 procent, i hushåll och jordbruk minskade förbrukningen med 7 procent.
  • Antalet sysselsatta var 27 000 fler och antalet arbetslösa 15 000 färre än år 2010. Antalet deltidsarbetande uppgick till 369 000 personer, dvs. 11 000 fler än året innan och totalt 15 procent av alla sysselsatta år 2011.
  • Hushållens skuldsättningsgrad ökade och sparkvot minskade. År 2011 var hushållens skulder nästan 116 procent av de disponibla inkomsterna, medan skulderna år 2010 var 113 procent. Hushållens besparingar uppgick till 1,0 procent av de disponibla inkomsterna, år 2010 uppgick besparingarna ännu till 3,4 procent.
  • Finländarna konsumerade 5 kg smör, 77,2 kg kött, 62,9 kg färska grönsaker och 50,5 kg färsk frukt per invånare. Smörkonsumtionen ökade med 1,7 kg, dvs. 52 procent, jämfört med år 2010. Finländarna åt 1,9 kg mer kött, 6,8 kg mer färska grönsaker och 3,5 kg mer färsk frukt än året innan.
  • Förra året drack finländarna 15,5 miljoner liter mer mellanöl och 2,8 miljoner liter mer av lättviner, men 1,1 miljoner liter mindre av starka alkoholdrycker än år 2010. Totalt drack finländarna 435 miljoner liter mellanöl, 64 miljoner liter lättviner och 33 miljoner liter starka alkoholdrycker. Finländarna använde 4,5 miljarder euro till alkoholdrycker, dvs. 130 miljoner euro mer än år 2010. Per invånare användes 839 euro till alkohol, dvs. 20 euro mer än året innan.
  • Antalet överviktiga finländare ökade med en procentenhet. Av befolkningen i arbetsför ålder var 51 procent överviktiga förra året, av männen 60 procent och av kvinnorna 44 procent.
  • Polisen, tullen och gränsbevakningen fick kännedom om totalt 458 251 brott, vilket var 6 procent fler än år 2010. Antalet misshandelsfall var 40 171, dvs. 21 procent fler än året innan. Antalet sexuella utnyttjanden av barn ökade med 580 till totalt 1 682.

Statistisk årsbok för Finland är ett grundläggande uppslagsverk inom statistikbranschen

Årsboken Statistisk årsbok för Finland 2012 som Statistikcentralen ger ut är en omfattande samlingspublikation som innehåller både aktuell statistisk information och långa tidsserier. Utöver uppgifterna om Finland innehåller årsboken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Årsboken inkluderar också en cd-romskiva, som innehåller alla tabeller i publikationen i Excel-format. Publikationen är finsk-, svensk- och engelskspråkig. Det omfattande innehållet i årsboken 2012 är fritt tillgängligt i pdf-format på adressen www.stat.fi/vuosikirja2012.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2012. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms).
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.

Förfrågningar: Eila Laakso 09 1734 2509