Pressmeddelanden 1998

31.12.1998

Produktionsökningen 4,5 procent i november

Totalproduktionen ökade med 4,5 procent från oktober i fjol till oktober i år. Produktionsökningen var något långsammare än i september, då den var 5,1 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk.

23.12.1998

Bruttonationalprodukten fortsatte att öka kraftigt i juli-september

Bruttonationalprodukten ökade under juli-september med 4,8 procent jämfört med motsvarande period året förut. Under det första halvåret ökade bruttonationalprodukten med 6 procent. Under januari-september ökade bruttonationalprodukten med totalt 5,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära nationalräkenskaper.

18.12.1998

Exportpriserna sjönk från oktober till november med 1,8 procent

Exportpriserna sjönk enligt Statistikcentralen med 1,8 procent från oktober till november. Nedgången berodde främst på billigare priser på cellulosa, papper och pappersprodukter, eltekniska produkter samt oljeprodukter. Från november i fjol sjönk exportpriserna med 5,9 procent, vilket bland annat berodde på nedgången av priser på eltekniska produkter, oljeprodukter och basmetaller.

16.12.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i november 1998

- Antalet sysselsatta 46 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet för 15 - 64-åringar steg med en procentenhet till 63,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,1 procent, 247 000 personer arbetslösa
- 13 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.12.1998

Industriproduktionen ökade i oktober med 8,3 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 8,3 procent från oktober i fjol till oktober i år. Tillverkningen av eltekniska produkter ökade i oktober med 57 procent från året förut. Utan produktionsökningen inom den eltekniska industrin skulle hela industriproduktionen i oktober ha sjunkit med omkring en procent från året innan. Produktionen minskade också inom de flesta näringsgrenarna inom fabriksindustrin. Tillverkningen av massa, papper och pappersvaror var i oktober nästan oförändrad jämfört med oktober i fjol.

15.12.1998

Inflationen sjönk i november till 0,9 procent

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 0,9 procent från november i fjol till november i år. Inflationen var föregående gång lika låg i mars 1997.

27.11.1998

Produktionsökningen fortsatte i september

Totalproduktionen ökade med 5,1 procent från september i fjol till september i år. Produktionen var något snabbare än i augusti, då ökningen var 4,4 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk.

18.11.1998

Producentpriserna fortsatte att sjunka i oktober

Enligt Statistikcentralen sjönk alla producentpriser både från september till oktober och från oktober i fjol till oktober i år.

17.11.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 1998

- Antalet sysselsatta 62 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,0 procent, 247 000 personer arbetslösa
- Utbudet på arbetskraft ökade, sysselsättningen bland unga förbättrades fortfarande
- 14 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.11.1998

Industriproduktionen ökade i september med 8,5 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen med 8,5 procent från september i fjol till september i år. Tillverkningen av teleprodukter ökade i september med rentav 79 procent från året förut. Tillverkningen av massa, papper och pappersvaror ökade däremot med bara en procent jämfört med september i fjol.

Inflationen 1,1 procent i oktober

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 1,1 procent från oktober i fjol till oktober i år. Inflationen blev långsammare, i september var den 1,3 procent. Från september till oktober var priserna oförändrade.

30.10.1998

Produktionsökningen något långsammare i augusti

Totalproduktionen ökade med 4,4 procent från augusti i fjol till augusti i år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk.

19.10.1998

Importpriserna sjönk med nästan en procent från augusti till september

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 0,9 procent från augusti till september. Nedgången berodde på billigare priser på elektricitet, oljeprodukter, eltekniska produkter, basmetaller och fortskaffningsmedel.

16.10.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i september 1998

- Antalet sysselsatta 61 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,2 procent, 252 000 personer arbetslösa
- Utbudet på arbetskraft ökade, sysselsättningen bland unga förbättrades fortfarande
- 17 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.10.1998

Industriproduktionen ökade i augusti med 5,3 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i augusti med 5,3 procent från augusti i fjol. Tillväxten blev långsammare från juli, då produktionsökningen ännu var 8 procent.

15.10.1998

Inflationen 1,3 procent i september

Enligt Statistikcentralens konsumentprisindex steg priserna med 1,3 procent från september i fjol till september i år. Inflationen hölls på en låg nivå framför allt för att stämpelskatten på lån slopades. Från augusti till september steg priserna med 0,3 procent.

30.9.1998

Produktionsökningen fortsatte i juli

Totalproduktionen ökade med 5,5 procent från juli i fjol till juli i år. Produktionsökningen var något snabbare än i juni, då produktionen ökade med 4,1 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Produktionen av eltekniska produkter ökade med mer än 44 procent, vilket speciellt ökade tillväxten av industrin. Tillväxten inom ekonomin upprätthölls fortsättningsvis av den inhemska efterfrågan, i synnerhet av ökningen av skogsbruk, handel och samfärdsel.

22.9.1998

Bruttonationalprodukten ökade 4,9 procent under det andra kvartalet

Bruttonationalprodukten för perioden april-juni var 4,9 procent större än under motsvarande period i fjol. Under januari-mars var tillväxten 6,8 procent på årsnivå. Jämfört med fjolåret var det andra kvartalet två arbetsdagar kortare och första kvartalet två arbetsdagar längre, vilket berodde på att påsken inföll senare i år. Sammantaget ökade bruttonationalprodukten med 5,8 procent under årets första halvår jämfört med första halvåret i fjol, visar Statistikcentralens preliminära nationalräkenskapsuppgifter.

18.9.1998

Importpriserna sjunkit med fem procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 5,1 procent från augusti i i fjol till augusti i år. Nedgången berodde på billigare priser på råolja, eltekniska produkter, icke-järnmetaller, metallmalmer, kemikalier och oljeprodukter.

16.9.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 1998

- 67 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,2 procent, 258 000 personer arbetslösa
- Utbudet på arbetskraft ökade, sysselsättningen bland unga förbättrades alltjämt
- 18 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.9.1998

Industriproduktionen ökade i juli med 8,2 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen med 8,2 procent från juli i fjol till juli i år. Efter det lindriga avtagandet i juni började produktionen åter öka.

Inflationen 1,1 procent i augusti

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 1,1 procent från augusti i fjol till augusti i år. Inflationen dämpades speciellt av att stämpelskatten på lån slopades. Från juli till augusti steg priserna med 0,1 procent.

28.8.1998

Produktionsökningen långsammare i juni

Från juni i fjol till juni i år ökade totalproduktionen med 4,1 procent. Produktionsökningen blev långsammare från maj. I maj ökade produktionen med 7,4 procent från maj föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Ökningen inom industriproduktionen blev långsammare på grund av att torvproduktionen sjönk kraftigt samt på grund av reparations- och servicestopp inom trä- och pappersindustrin. Ökningen av produktionen inom handel, samfärdsel och skogsbruk upprätthöll fortfarande tillväxten inom ekonomin.

18.8.1998

Importpriserna sjönk i juli

Enligt Statistikcentralen sjönk alla producentprisindex både från juni till juli och från juli i fjol till juli i år.

18.8.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 1998

- 55 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,1 procent, 265 000 personer arbetslösa
- Sysselsättningen bland unga förbättrades
- 17 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.8.1998

Industriproduktionsökningen avtog i juni till 2,8 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juni med bara 2,8 procent från juni i fjol. Föregående gång har tillväxttakten på årsnivå varit lika obetydlig för ett par år sedan. Den långsammare tillväxttakten berodde delvis på väderleksförhållanden, torvproduktionen sjönk kraftigt i juni jämfört med juni i fjol. Dessutom sjönk produktionen av massa och papper i juni, vilket berodde delvis på driftstopp för reparation och underhåll.

14.8.1998

Inflationen avmattades i juli till 1,1 procent

Enligt Statistikcentralen steg konsumentpriserna med 1,1 procent från juli i fjol till juli i år. Inflationen avtog i juli, i maj och juni var inflationen 1,5 procent.

31.7.1998

Produktionsökningen alltjämt snabb i maj

Totalproduktionen ökade från maj i fjol till maj i år med 7,3 procent. Produktionsökningen var något snabbare än i april, då produktionen ökade med 5,8 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Vid sidan av industrin upprätthölls tillväxten fortsättningsvis av den inhemska efterfrågan, i synnerhet av ökningen av handel och byggverksamhet.

17.7.1998

Importpriserna sjönk med 1,4 procent i juni

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 1,4 procent från maj till juni. Nedgången berodde främst på att råolja blev billigare.

16.7.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 1998

- 44 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 12 procent, 323 000 personer arbetslösa
- Arbetslösheten bland unga sjönk mest
- 23 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.7.1998

Industriproduktionen ökade i maj med 11,8 procent

Industriproduktionsökningen tilltog i maj. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i maj med 11,8 procent från maj i fjol.

15.7.1998

Inflationen oförändrad i juni

Enligt Statistikcentralen steg konsumentpriserna med 1,5 procent från juni i fjol till juni i år. Inflationen var densamma också i maj.

30.6.1998

Produktionsökningen fortfarande snabb i april

Från april i fjol till april i år ökade totalproduktionen med 5,8 procent. Produktionsökningen blev något långsammare, men en bidragande orsak var att påsken i år inföll i april. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar bortsett från jord- och skogsbruket. Utöver exporten upprätthölls tillväxten av den ökade produktionen inom handeln och byggandet.

23.6.1998

Bruttonationalprodukten fortsatte att öka kraftigt i början av året

Bruttonationalprodukten ökade i januari-mars med 6,4 procent jämfört med motsvarande period året förut. Från föregående kvartal ökade den sänsongrensade bruttonationalprodukten med 0,6 procent. Under det sista kvartalet i fjol ökade den med 1,2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära nationalräkenskaper.

18.6.1998

Importpriserna sjönk med 1,3 procent på ett år

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 1,3 procent från maj i fjol. Ännu i april var prisstegringen 0,1 procent på årsnivå. Nedgången berodde på att råolja, eltekniska produkter, metallmalmer och färgmetaller blev billigare.

16.6.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 1998

- 60 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- De som slutfört sina studier kom ut på arbetsmarknaden
- Det relativa arbetslöshetstalet 14,6 procent, 385 000 personer arbetslösa
- 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.6.1998

Industriproduktionen ökade i april med 10,5 procent

Industriproduktionen ökade alltjämt kraftigt i april. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen med 10,5 procent från april i fjol till april i år.

15.6.1998

Inflationen avtog till 1,5 procent i maj

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 1,5 procent från maj i fjol till maj i år. Inflationen blev långsammare, eftersom den var 1,8 procent i april. Orsaken var främst att stämpelskatten på lån slopades och att mobiltelefonsamtal blev billigare. Från april till maj var priserna i stort sett oförändrade.

1.6.1998

Samlingsverket "Folkräkningen 1995" bekräftar tidigare trender

Statistikcentralen har utgett de centralaste uppgifterna från folkräkningen 1995 i tryckt form. Publikationen innehåller primäruppgifterna från 1995 års folkräkning, om bl.a. arbetskraften, arbetsplatser, sysselsättning, familjestruktur, byggnader, boende. Verket omfattar 381 sidor och har utgivits på tre språk, finska, svenska och engelska. Beskrivningsområdet är hela landet, delvis också landskapen. Några dramatiska överraskningar bjuder folkräkningsresultatet inte på, men innehåller ändå mängder av intressant stoff som i många stycken bekräftar tidigare kända utvecklingstrender. Här följer några plock ur innehållet i finlandssvenskt perspektiv:

29.5.1998

Statistikcentralens och EU:s arbetslöshetsstatistik förenhetligas

Statistikcentralen har, i sin statistikföring av arbetslösheten, börjat följa samma förfarande som Europeiska unionens statistikverk Eurostat. I den finländska statistiken har aktivt arbetssökande hittills fått en vidare tolkning än vad EU förutsätter.

29.5.1998

Produktionsökningen snabbare i mars

Totalproduktionen ökade från mars i fjol till mars i år med 8 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen kraftigt inom alla huvudsakliga näringsgrenar.

26.5.1998

Industrins lönsamhet stärktes år 1997

Stora industriföretags lönsamhet stärktes år 1997 märkbart jämfört med året förut. Driftsbidraget steg i fjol till 12,6 procent av omsättningen, medan det år 1996 var 10,9 procent. Nettoresultatet uppgick till 15,6 miljarder mark, vilket är nästan fem miljarder mer än föregående år, men fortfarande tre miljarder mindre än under rekordåret 1995. Företagens skuldsättning minskade och soliditeten stärktes redan för femte året i rad. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens bokslutsstatistik över stora industriföretag.

19.5.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i april 1998

- 31 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 14,3 procent, 359 000 personer arbetslösa
- 27 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.5.1998

Exportpriserna steg med en knapp procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna med 1,0 procent från mars till april. Nedgången berodde på att eltekniska produkter blev 5,6 procent billigare.

15.5.1998

Industriproduktionen ökade i mars med 9,5 procent

Industriproduktionsökningen fortsatte alltjämt kraftigt i mars. Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index ökade produktionen i mars med 9,5 procent från mars i fjol, då ökningen i januari var 8 och i februari 8,7 procent. Produktionsökningen var speciellt snabb inom metallindustrin och massa- och pappersindustrin.

15.5.1998

Inflationen oförändrad i april

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 1,8 procent från april i fjol till april i år. Inflationen var densamma i mars. Från mars till april steg priserna med 0,5 procent.

30.4.1998

Produktionsökningen alltjämt snabb i februari

Från februari 1997 till februari 1998 ökade totalproduktionen med 5,9 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar. Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom metallindustrin ökade med närmare 14 procent, vilket satt fart på produktionsökningen. Utöver exporten upprätthölls tillväxten av den inhemska efterfrågan, som kunde ses som en produktionsökning inom byggverksamhet, handel och samfärdsel.

17.4.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 1998

- 33 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 13,7 procent, 339 000 personer arbetslösa
- 30 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- EU-harmoniseringen av arbetskraftsundersökningen fortsätter i maj

17.4.1998

Råoljan och oljeprodukterna sänkte importpriserna

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 0,4 procent från februari till mars. Orsaken var främst att världsmarknadspriserna på råolja och oljeprodukter sjönk.

15.4.1998

Industriproduktionen ökade i februari med 8,8 procent

Industriproduktionen i Finland växer fortsättningsvis med internationell toppfart. Enligt Statistikcentralen ökade industriproduktionen korrigerad efter arbetsdag i februari med 8,8 procent från februari i fjol.

15.4.1998

Stegringen av konsumentpriser på årsnivå 1,8 procent i mars

Enligt Statistikcentralen var inflationen, dvs. förändringen av konsumentpriser på årsnivå, 1,8 procent i mars. Från februari till mars steg konsumentpriserna med 0,2 procent.

31.3.1998

Produktionen ökade alltjämt i januari

Totalproduktionen ökade från januari i fjol till januari i år med 4,1 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk. Produktionen inom fabriksindustrin ökade med närmare 10 procent, vilket påskyndade produktionsökningen.

24.3.1998

Bruttonationalprodukten ökade med 6,2 procent i slutet av fjolåret

Bruttonationalprodukten ökade under det sista kvartalet 1997 med 6,2 procent jämfört med motsvarande period året förut. Ökningen var kraftig från och med det andra kvartalet. Under det första kvartalet ökade bruttonationalprodukten med 4 procent, under det andra kvartalet med drygt 7 procent och under det tredje kvartalet med nästan 6,5 procent.

18.3.1998

Exportpriserna steg något snabbare i februari

Enligt Statistikcentralen steg exportpriserna med 2,2 procent från februari i fjol till februari i år, dvs. med en halv procentenhet mer än en månad tidigare. De övriga producentpriserna steg däremot långsammare än i januari.

17.3.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 1998

- Nästan 60 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 13,2 procent, 328 000 personer arbetslösa
- 19 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.3.1998

Industriproduktionen ökade i januari med 8,0 procent

Enligt Statistikcentralen ökade industriproduktionen korrigerad efter arbetsdag med 8 procent från januari i fjol till januari i år. Inom metallindustrin samt trä- och pappersindustrin var tillväxten snabbare än genomsnittet för industriproduktionen.

16.3.1998

Stegringen av konsumentpriserna fortfarande 1,9 procent på årsnivå

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 1,9 procent från februari i fjol till februari i år. Inflationen har med andra ord varit på samma nivå i fyra månader. Från januari till februari var priserna i stort sett oförändrade.

27.2.1998

Produktionen ökade i fjol i takt med toppåren

Volymen av bruttonationalprodukten ökade enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter med 5,9 procent i fjol. Så snabb har tillväxten tidigare varit åren 1979 (7,0 procent) och 1989 (5,7 procent). Totalproduktionen har således tydligt överskridit nivån under toppåren 1989 och 1990. Den nominella bruttonationalprodukten var i fjol 618 miljarder mark.

27.2.1998

Produktionsökningen snabbare i december

Från december 1996 till december 1997 ökade totalproduktionen med 6,8 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla näringsgrenar. Utöver exporten satt den inhemska efterfrågan alltjämt fart på tillväxten, vilket framgick som en snabb produktionsökning inom byggverksamhet, handel och samfärdsel.

18.2.1998

Producentprisindexen sjönk från december till januari med 0,4 - 0,9 procent

Statistikcentralens reviderade producentprisindex varierade i januari 1998 på årsnivå mellan minus 0,1 och plus 1,7 procent. Från december 1997 till januari 1998 sjönk alla index - nedgången av indexen varierade mellan 0,4 och 0,9 procent.

17.2.1998

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 1998

- Nästan 70 000 fler arbetsplatser än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 13,8 procent, 340 000 personer arbetslösa
- 18 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.2.1998

Industriproduktionen ökade rentav med 8,2 procent i fjol

Den kraftiga tillväxten inom industriproduktionen fortsatte under hela fjolåret. Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade industriproduktionen i fjol med 8,2 procent. Tillväxten på årsnivå var den näst största under 1990-talet. Bara år 1994 ökade industriproduktionen mer än i fjol, med 11,5 procent.

16.2.1998

Inflationen i januari 1,9 procent

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 1,9 procent från januari i fjol till januari i år. Detta är lika mycket som från november 1996 till november 1997 och från december 1996 till december 1997. Från december till januari steg priserna med 0,1 procent.

30.1.1998

Produktionen ökade alltjämt i november

Från november 1996 till november 1997 ökade totalproduktionen med 5,9 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla näringsgrenar. Utöver den kraftiga ökningen av industriproduktionen upprätthölls tillväxten fortfarande av produktionsökningen inom jord- och skogsbruk, byggverksamhet och samfärdsel.

19.1.1998

Exportpriserna sjönk med två procent från 1996 till 1997

Exportpriserna sjönk med två procent från år 1996 till år 1997, då man jämför hela årets medeltal. Prisnedgången beror främst på att papper och kartong blev billigare med närmare nio procent. Priserna på dessä började sjunka år 1996 och sjönk ända till maj i fjol. Från september till december blev papper och kartong dock 5,3 procent dyrare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens exportprisindex.

16.1.1998

Tjänster, industri och samfärdsel sysselsatte i december

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 1 854 000 löntagare, dvs. drygt 70 000 fler än ett år tidigare. Arbetsplatserna ökade mest inom offentliga och övriga tjänster samt inom industri och samfärdsel.

15.1.1998

Industriproduktionen ökade i november med 9,7 procent

Ökningen av industriproduktionen fortsatte i november. Enligt Statistikcentralens arbetsdags-korrigerade index ökade produktionen från november 1996 till november 1997 med 9,7 procent. Framför allt exporten var den drivande kraften, men också hemmamarknaden blev starkare.