Pressmeddelanden 1999

31.12.1999

Produktionsökningen långsammare i oktober

Totalproduktionen var i oktober 1,9 procent större än i oktober 1998. Produktionsökningen blev långsammare från september, då ökningen var 4 procent från året förut. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin utom inom jord- och skogsbruket.

23.12.1999

Bruttonationalprodukten ökade med 2,8 procent under perioden juli - september

Bruttonationalproduktens volym ökade under perioden juli - september 1999 med 2,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten har varit oavbruten sedan andra halvåret 1993. Bruttonationalprodukten, dvs. produktionen av varor och tjänster, ökade med 3,4 procent under första halvåret 1999. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens preliminära nationalräkenskapsuppgifter.

17.12.1999

Importpriserna upp med nästan 9 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 8,7 procent från november i fjol till november i år. Detta berodde speciellt på att världsmarknadspriserna på råolja steg, men också på att oljeprodukter och färgmetaller blev dyrare. Lika snabbt har importpriserna stigit senast år 1993. Från år 1995 har importpriserna stigit med 2,5 procent.

17.12.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i november 1999

- Antalet sysselsatta 78 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,4 procent, 237 000 personer arbetslösa
- 17 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.12.1999

Industriproduktionen ökade i oktober med 2,3 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i oktober 2,3 procent större än i oktober i fjol. I september var motsvarande ökning 5,4 procent. Pappersindustriproduktionen ökade fortsättningsvis kraftigt i oktober, dvs. med drygt 9 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med lika mycket. Däremot minskade produktionen inom elektronikindustrin med drygt 6 procent. Nedgången beror delvis på den exceptionellt stora produktionen under jämförelseperioden, dvs. oktober i fjol.

15.12.1999 kl. 7.00

Inflationen snabbare i november

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 1,6 procent i november. Inflationen blev snabbare, i oktober var den 1,3 procent. Inflationen upprätthölls på grund av att bensin och lätt brännolja blev dyrare samt av att bostadspriserna och hyrorna steg.

30.11.1999

Produktionsökningen 4,4 procent i september

Totalproduktionen var i september 4,4 procent större än i september 1998. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin utom inom jord- och skogsbruket.

18.11.1999

Importpriserna steg med 6 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 6 procent från oktober i fjol. Detta berodde speciellt på att världsmarknadspriserna på råolja steg, men också på att oljeprodukter och icke-järnmetaller blev dyrare. Ännu i januari i år sjönk importpriserna med närmare sju procent på årsnivå. Från september till oktober steg importpriserna med 0,1 procent. Prisstegringen berodde på att oljeprodukter och baskemikalier blev dyrare.

16.11.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 1999

- Antalet sysselsatta 47 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,1 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,5 procent, 237 000 personer arbetslösa
- 15 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.11.1999

Industriproduktionen ökade i september med 5,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i september 5,2 procent större än i september i fjol. I augusti var motsvarande ökning 2 procent. Den allt snabbare tillväxten berodde främst på pappersindustrin, där produktionen i september ökade med drygt 8 procent efter en svag utveckling på nästan ett år. Produktionen inom den kemiska industrin ökade med 6,5 procent och inom elektronikindustrin med knappt 10 procent från september i fjol.

15.11.1999 kl. 7.00

Dyrare bensin upprätthåller alltjämt inflationen

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 1,3 procent i oktober. Inflationen blev snabbare, i september var den 1,1 procent. Inflationen upprätt-hölls på grund av att bensin och lätt brännolja blev dyrare samt att bostadspriserna och hyrorna steg.

29.10.1999

Fortsatt produktionsökning i augusti

Totalproduktionen ökade från augusti i fjol till augusti i år med 2,8 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin.

19.10.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i september 1999

- Antalet sysselsatta 74 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,9 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,1 procent, 230 000 personer arbetslösa
- 18 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.10.1999

Importpriserna steg med 1,5 procent i september

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 1,5 procent från augusti till september. Prisstegringen berodde på att världsmarknadspriserna på råolja, oljeprodukter och färgmetaller steg.

15.10.1999

Industriproduktionen ökade i augusti med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i augusti 2,1 procent större än i augusti i fjol. I juli var motsvarande ökning 4 procent. Den obetydliga ökningen förklaras delvis med att semestrarna inföll under en annan tid än året innan. Detta kunde ses bl.a. inom elektronikindustrin, där produktionen i augusti var knappt 10 procent större än i augusti i fjol, medan produktionsökningen i juli var närmare 19 procent. Tack vare det gynnsamma vädret fortsatte den kraftiga ökningen av utvinningen av mineraler. Tillverkningen av livsmedel och drycker ökade med 3,3 procent.

15.10.1999 kl. 7.00

Inflationen oförändrad i september

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 1,1 procent i september. Inflationen var på samma nivå som i augusti.

30.9.1999

Fortsatt produktionsökning i juli

Totalproduktionen var i juli 2,6 procent större än ett år tidigare. I juni var produktionen 3,6 procent större än året förut. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i juli inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin utom inom jord- och skogsbruket.

28.9.1999

Bruttonationalprodukten ökade med 3,4 procent under årets andra kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten ökade med 3,4 procent från april - juni i fjol till april - juni i år. Metallindustrin stod för 1,7 procentenheter av tillväxten. Också under perioden januari - mars ökade bruttonationalprodukten med 3,4 procent. Under hela början av året ökade den nominella nationalinkomsten med 6,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens preliminära nationalräkenskapsuppgifter.

17.9.1999

Importpriserna steg med en procent i augusti

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med en procent från juli till augusti. De övriga producentprisindexen steg under samma tid med 0,4 procent. Stegringen av importpriserna berodde på att världsmarknadspriserna på råolja, oljeprodukter och basmetaller steg.

16.9.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 1999

- Antalet sysselsatta 85 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,8 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,0 procent, 233 000 personer arbetslösa
- 22 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.9.1999

Industriproduktionen ökade i juli med 3,9 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juli 3,9 procent större än i juli i fjol. I juni var motsvarande ökning 5,7 procent. I juli i år togs det ut mera semester än året innan. Detta kunde ses bl.a. inom elektronikindustrin, där produktionen i juli var knappt 19 procent större än i juli i fjol, då produktionen i juni ökade med närmare 37 procent. Tack vare det gynnsamma vädret ökade utvinningen av mineraler med närmare 42 procent. Tillverkningen av livsmedel och drycker ökade med 5,5 procent.

15.9.1999

Inflationen blev något långsammare i augusti

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 1,1 procent i augusti. I juli var inflationen 1,2 procent.

1.9.1999

Miljövårdsutgifterna sjunker

År 2000 används 3,7 miljarder mark av statens medel direkt för miljövård. Detta är 1,9 procent av slutsumman i budgetpropositionen. År 1998 var miljöutgifterna drygt 4,1 miljarder mark, dvs. 2,1 procent av slutsumman i statsbudgeten. Dessutom använde kommunsektorn år 1997 något under 3,7 miljarder mark för miljöutgifter och industrin 3,3 miljarder mark. Uppgifterna framgår av översikten Naturresurserna och miljön 1999, som utges av miljöministeriet och Statistikcentralen.

31.8.1999

Fortsatt produktionsökning i juni

Totalproduktionen ökade med 3,5 procent från juni i fjol till juni i år. I maj ökade produktionen med 2,5 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i juni inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin utom inom jord- och skogsbruket. Under det första halvåret, dvs. i januari - juni, ökade produktionen med 3,4 procent från året förut.

18.8.1999

Producentpriserna steg alltjämt i juli

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen med 0,9-1,2 procent från juni till juli. Importpriserna steg mest, dvs. med 1,2, procent. Höjningen av importpriserna berodde på att världsmarknadspriserna på råolja och basmetaller steg.

17.8.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 1999

- Antalet sysselsatta 71 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg på årsnivå med 1,8 procentenheter till 69,7 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent, 227 000 personer arbetslösa
- 17 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.8.1999

Värmen satte fart på industriproduktionen i juni

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juni med 5,6 procent från juni i fjol. I maj ökade produktionen med bara 2 procent.

16.8.1999

Inflationen i juli 1,2 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 1,2 procent i juli. Inflationen blev något snabbare, i juni var den 1,1 procent.

30.7.1999

Fortsatt produktionsökning i maj

Totalproduktionen ökade med 2,4 procent från maj i fjol till maj i år. I april ökade produktionen med 3,6 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i maj inom alla huvudnäringsgrenar.

19.7.1999

Uppsving i producentpriserna

Med undantag av exportpriser har producentpriserna visat ett uppsving under hela början av året.

16.7.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 1999

- Antalet sysselsatta 73 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg på årsnivå med 1,8 procentenheter till 70,1 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,3 procent, 280 000 personer arbetslösa
- 24 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.7.1999

Konsumentpriserna steg i juni med 1,1 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen i juni 1,1 procent. Inflationen blev något långsammare, i maj var den 1,4 procent.

15.7.1999

Ökningen av industriproduktionen långsammare i maj

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i maj med 1,9 procent från maj i fjol. I april ökade produktionen ännu med 7,7 procent.

1.7.1999

IT-produkterna står för mer än 20 procent av hela varuexporten

I september 1998 hade två av tre finländare i åldern 15 - 74 år möjlighet att använda persondator på arbetet, i skolan eller hemma och 49 procent hade tillgång till Internetanslutning. I början av år 1999 hade fler än varannan finländare mobiltelefon. Hösten 1997 använde två av tre löntagare dator som arbetsredskap. Uppgifterna ingår i Statistikcentralens publikation Tiedolla tietoyhteiskuntaan II (ung. Information visar vägen till informationssamhället).

29.6.1999

Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent i början av året

Bruttonationalprodukten ökade med 2,7 procent från januari - mars i fjol till januari - mars i år. 2,0 procentenheter av tillväxten berodde på metallindustrin. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära nationalräkenskaper.

18.6.1999

Producentpriserna för industrin steg med 0,4 procent i maj

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin, dvs. fabrikspriserna på inhemska varor med 0,4 procent från april till maj. Orsaken var de höjda priserna på cellulosa och icke-metaller.

17.6.1999

Nästan 12 000 företag i kulturbranschen

År 1997 fanns det sammanlagt 11 745 företag i kulturbranschen. Detta är 5,5 procent av affärsföretagen i Finland. Företagen i kulturbranschen är till såväl personalstorlek som omsättning i medeltal mindre än företag av andra typer. År 1997 sysselsatte ett företag i kulturbranschen i medeltal 5 personer och omsättningen var i genomsnitt 3,5 miljoner mark. Uppgifterna framgår av samlingspublikationen Kulttuuritilasto 1999 (Kulturstatistik 1999), som Statisticentralen och undervisningsministeriet sammanställt som gemensamt projekt.

16.6.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 1999

- Antalet sysselsatta 64 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg med 1,5 procentenheter till 66,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 13,3 procent, 354 000 personer arbetslösa
- 28 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.6.1999

Inflationen alltjämt snabb i maj

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 1,4 procent från maj i fjol till maj i år. Inflationen blev snabbare, i april var den 1,1 procent.

15.6.1999

Industriproduktionen ökade i april med 7,6 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i april med 7,6 procent från april i fjol. Ökningen inom industriproduktionen var fortfarande beroende av elektronikindustrin, vars produktion ökade med 61 procent. Inom övriga huvudsakliga näringsgrenar sjönk produktionen från april 1998.

14.6.1999

Framgång för Gröna förbundet och Samlingspartiet inom områden med tjänstenäringar

De största segrarna i europaparlamentsvalet var Gröna förbundet och Samlingspartiet. Väljarstödet för de två partierna ökade mest inom områden där tjänstenäringarna är viktiga och där det finns relativt få arbetslösa och pensionärer. Bland förlorarna i valet var tillbakagången för det socialdemokratiska partiet lika stor inom industriområden och områden med tjänstenäringar; centern gjorde för sin del sin största förlust inom områden med tjänstenäringar, medan väljarstödet ökade inom lantbruksområden.

28.5.1999

Produktionsökningen alltjämt snabb i mars

Totalproduktionen ökade med 3,9 procent från mars i fjol till mars i år. Efter säsongutjämning var produktionen i mars 0,3 procent större än produktionen i februari. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar.

19.5.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i april 1999

- Antalet sysselsatta 100 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg på årsnivå med 2,6 procentenheter till 64,9 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,5 procent, 292 000 personer arbetslösa
- 27 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.5.1999

Importpriserna steg med 1,5 procent i april

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 1,5 procent från mars till april. Stegringen berodde främst på att världsmarknadspriserna på råolja och oljeprodukter steg.

17.5.1999

Industriproduktionen ökade i mars med 3,3 procent

Enligt Statistikcentralen ökade industriproduktionen korrigerad efter arbetsdag i mars med 8 procent från mars i fjol. Tillväxten inom industriproduktionen var fortfarande beroende av den elektroniska industrin, där produktionen ökade med nästan 42 procent. Inom de övriga huvudnäringsgrenarna minskade produktionen däremot från mars 1998.

14.5.1999

Inflationen något snabbare i april

Enligt Statistikcentralen steg konsumentpriserna med 1,1 procent från april i fjol till april i år. Inflationen blev något snabbare, i mars var den 0,8 procent. Från mars till april steg priserna med 0,7 procent.

30.4.1999

Produktionsökningen fortsatte i februari

Totalproduktionen ökade med 3,4 procent från februari i fjol till februari i år. Efter säsonutjämning var produktionen i februari 0,3 procent större än produktionen i januari. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk.

22.4.1999

Bruttonationalprodukten ökade med 3,9 procent i slutet av förra året

Bruttonationalprodukten ökade under det sista kvartalet 1998 med 3,9 procent jämfört med motsvarande period året förut. Under det andra halvåret blev tillväxten långsammare och den var jämn resten av året. Under det första kvartalet ökade bruttonationalprodukten med knappt 7 procent, under det andra kvartalet med 4,5 procent och under det tredje kvartalet med närmare 4 procent, framgår det av Statistikcentralens preliminära nationalräkenskaper.

20.4.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 1999

- Antalet sysselsatta 80 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg på årsnivå med 2,1 procentenheter till 63,9 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,9 procent, 271 000 personer arbetslösa
- 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.4.1999

Dyrare olja höjde producentprisindexen

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen med 0,2 - 0,8 procent från februari till mars. Importpriserna steg mest, dvs. med 0,8 procent. Stegringen av importpriser berodde främst på att världsmarknadspriset på råolja steg, priserna på basmetaller steg också.

15.4.1999

Industriproduktionen ökade i februari med 5,1 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i februari med 5,1 procent från februari året förut. I januari ökade industriproduktionen med 7,6 procent från januari i fjol. För ökningen svarade fortsättningsvis den eltekniska industrin, vars produktion i februari ökade med 47 procent. I januari ökade tillverkningen av eltekniska produkter med 54 procent från föregående år.

15.4.1999

Inflationen oförändrad i mars

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 0,8 procent från mars i fjol till mars i år. Inflationen var samma som i februari. Från februari till mars steg priserna med 0,2 procent.

Produktionsökningen snabbare i januari

Totalproduktionen ökade med 4,7 procent från januari i fjol till januari 1999. Tillväxten blev tydligt snabbare från december i fjol, då produktionsökningen var 1,7 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar med undantag av jord- och skogsbruk.

22.3.1999

De invalda höginkomsttagare med hög utbildning

De riksdagskandidater som blev invalda skiljer sig i fråga om inkomster klart från de övriga kandidaterna och från de röstberättigade. Detta framgår av Statistikcentralens utredning av kandidaternas sociala bakgrund. De invaldas beskattningsbara inkomster var år 1997 i medeltal dubbelt så stora som kandidaternas och 3,5-faldiga jämfört med de röstberättigades medelinkomster.

19.3.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 1999

- Antalet sysselsatta 66 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg med 1,8 procentenheter till 64 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,7 procent, 267 000 personer arbetslösa
- 23 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.3.1999

Importpriserna steg i februari

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna med 0,3 procent från januari till februari. Före detta sjönk importpriserna kontinuerligt under nästan ett år, senast steg de i april 1998.

15.3.1999

Industriproduktionen ökade i januari med 7,6 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i januari med 7,6 procent från januari året förut. Tillverkningen av eltekniska produkter, som i januari ökade med 55 procent, svarade för ökningen. Produktionen ökade inom alla huvudsakliga näringsgrenar inom den eltekniska industrin, men tillväxten inom tillverkningen av teleprodukter var mycket kraftig. Om volymindexet för industriproduktionen räknades utan den eltekniska industrin, skulle produktionen ha minskat med en procent från året förut.

15.3.1999

Inflationen 0,8 procent i februari

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 0,8 procent från februari i fjol till februari i år. Inflationen blev snabbare, i januari var den 0,5 procent. Från januari till februari steg priserna med 0,2 procent.

26.2.1999

Mångsidigare beskrivning av samhällsekonomin enligt det nya beräkningssättet

Nationalräkenskapssystemet i Finland revideras. Värdet av bruttonationalprodukten ökar med nya definitioner och avgränsningar. I och med revideringen är bilden av nationalprodukten mångsidigare än tidigare och beräkningens internationella jämförbarhet förbättras.

26.2.1999

Bruttonationalprodukten ökade med 4,9 procent år 1998

Volymen av bruttonationalprodukten ökade enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter med 4,9 procent i fjol. Hushållens disponibla inkomster ökade reellt med 4,4 procent. Statens finansieringsunderskott minskade med 15 miljarder mark från året förut.

26.2.1999

Produktionsökningen långsammare i december

Totalproduktionen ökade med 1,7 procent från december 1997 till december 1998. Tillväxten blev tydligt långsammare från november, då ökningen var 4,7 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar.

16.2.1999

Export- och importpriserna sjunkit med 7 procent på årsnivå

Både export- och importpriserna sjönk enligt Statistikcentralen med 7 procent från januari i fjol till januari i år. Nedgången av exportpriserna berodde på att eltekniska produkter samt råvaror och produktionsvaror blev billigare. Importpriserna sjönk å sin sida på grund av att världsmarknadspriserna på råolja, oljeprodukter och färgmetaller sjönk tydligt och att också eltekniska produkter blev billigare.

16.2.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 1999

- Antalet sysselsatta 79 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg med 1,9 procentenheter till 63,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,0 procent, 273 000 personer arbetslösa
- 18 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.2.1998

Ökningen av industriproduktionen stannade av i december

Enligt Statistikcentralen avstannade ökningen av industriproduktionen i slutet av fjolåret. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade i december med bara 0,1 procent från året förut. Produktionsökningen var senast lika obetydlig i april 1996. Tillverkningen av massa, papper och pappersvaror var i december 15 procent mindre än i december året innan. Tillverkningen av eltekniska produkter ökade å sin sida med närmare en tredjedel från året förut.

15.2.1999

Inflationen 0,5 procent i januari

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 0,5 procent från januari i fjol till januari i år. Från december till januari sjönk priserna med 0,2 procent.

29.1.1999

Produktionsökningen 4,7 procent i november

Totalproduktionen ökade med 4,7 procent från november 1997 till november 1998. Produktionen var något snabbare än i oktober, då ökningen var 4,2 procent. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen inom alla huvudsakliga näringsgrenar.

19.1.1999

Sysselsättning och arbetslöshet i december 1998

- Antalet sysselsatta 44 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet steg med 0,9 procentenheter till 63,9 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,2 procent, 253 000 personer arbetslösa
- 13 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.1.1999

Både import- och exportpriserna sjunkit

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 3,5 procent från år 1997 till år 1998, om man jämför hela årets medeltal. Året innan steg importpriserna med 0,9 procent. Från december 1997 till december 1998 sjönk importpriserna med 7,4 procent och från november till december med 0,9 procent. Både på månadsnivå och årsnivå sjönk priserna speciellt på råolja, på årsnivå också priserna på eltekniska produkter.

15.1.1999

Tillverkningen av massa och papper minskade i november med 6 procent

Tillverkningen av massa, papper och pappersvaror var knappt 6 procent mindre i november än i november året innan. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen inom hela trä- och pappersindustrin i november med drygt 4 procent från november föregående år.

15.1.1999

Inflationen 0,8 procent i december

Konsumentpriserna steg enligt Statistikcentralen med 0,8 procent från december 1997 till december 1998. Den genomsnittliga inflationen var i fjol 1,4 procent. Från november till december sjönk priserna med 0,1 procent.