2.6.2000

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Liike- ja toimistorakentamisen lupamäärä lähes kaksinkertaistunut

Rakennuslupia myönnettiin maaliskuussa kaikkiaan 3,9 miljoonan kuutiometrin verran, ilmenee Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista. Maaliskuussa myönnettiin lupia 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli lähes kaksinkertainen viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Kaikkiaan niille myönnettiin lupia yli miljoonan kuutiometrin edestä, josta neljä viidesosaa pääkaupunkiseudulla. Teollisuus- ja varastorakennusten sekä maatalousrakennusten lupakuutiot sen sijaan vähenivät viime vuoden maaliskuusta.

Tammi-maaliskuussa koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin runsaan 9 miljoonan kuutiometrin edestä eli 7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä oli neljänneksen suurempi kuin tammi-maaliskuussa vuotta aiemmin.

Kaikkiaan yli 8 500 uutta asuntoa sai rakennusluvan tammi-maaliskuussa, mikä oli 10 prosenttia edellisvuotista enemmän. Rivitalo- ja kerrostaloasuntojen lupamäärät kasvoivat kun taas omakotiasunnoille lupia myönnettiin vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat maaliskuussa ja tammi-maaliskuussa 2000

Maaliskuu
1000 m3

Muutos, %
3/1999 -3/2000

Tammi-maaliskuu
1000 m3

Muutos, %
1-3/1999-1-3/2000

Kaikki rakennukset

3 919

15

9 168

7

- asuinrakennukset

1 172

2

2 936

7

- vapaa-ajan asuinrakennukset

72

-4

165

0

- liike- ja toimistorakennukset

1 086

88

2 536

26

- julkiset palvelurakennukset

261

149

602

8

- teollisuus- ja varastorakennukset

858

-10

1 881

5

- maatalousrakennukset

334

-20

744

-23

- muut rakennukset

135

-2

303

-3

Asunnot, kpl

3 193

1

8 534

10

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Tammi- ja helmikuun rakennuslupatilastoissa esitetyt luvut ovat muuttuneet huomattavasti niiden julkaisemisen jälkeen. Muutos johtuu siitä, että tietojen siirto kuntien rakennustarkastajilta väestötietojärjestelmään ei ole toiminut normaalilla tavalla.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2000, maaliskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä statfin.stat.fi