24.8.2000

Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239,
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Konkurssien määrä väheni edelleen alkuvuonna

Tämän vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 526 konkurssia, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssit vähenivät päätoimialoista eniten maa-, metsä- ja kalataloudessa, jossa ne lähes puolittuivat edellisvuotisesta. Rakentamisessa konkurssit vähenivät 9 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 8 prosenttia viimevuotisesta. Kaupan alalla konkurssien määrä pysyi tammi-kesäkuussa viime vuoden tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Konkurssit lisääntyivät eniten teollisuudessa, 10 prosenttia. Tieliikenteen tavarankuljetuksissa pantiin tammi-kesäkuussa vireille 107 konkurssia, 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä on tieliikenteen tavarankuljetuksissa lähes samalla tasolla kuin 1990-luvun alun lamavuosina. Useimmilla muilla toimialoilla konkurssit ovat vähentyneet alle puoleen laman huippuvuosista.

Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui alkuvuonna kaikkiaan 6 200 työpaikkaa. Se on 31 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrällä mitattuna konkurssiyritysten keskimääräinen koko on suurentunut muutaman viime vuoden aikana.

Yrityssaneerauksien määrä kasvussa

Tammi-kesäkuussa pantiin vireille 142 yrityssaneerausta, mikä on 55 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yrityssaneerauksien määrä lisääntyi maa-, metsä- ja kalataloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Saneerausmenettelyyn tammi-kesäkuussa haetuissa yrityksissä oli henkilökuntaa 871, reilu kolmannes enemmän kuin viime vuonna.

Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa 1 769 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on 298 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty kaikkiaan 65 006.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Vireille pannut konkurssit toimialoittain tammi-kesäkuu 2000

Konkurssit tammi-kesäkuu 2000

%-muutos

tammi-kesäkuu 1999/2000

Konkurssiin haetut yritykset

1471

-2

- Maa-, metsä- ja kalatalous

20

-43

- Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto

245

10

- Rakentaminen

223

-9

- Kauppa

300

0

- Majoitus- ja ravitsemistoiminta

98

-8

- Kuljetus, tietoliikenne, varastointi

- joista tieliikenteen tavarankuljetusta

- muu kuljetus, tietoliikenne varastointi

138

107

31

1

8

-18

- Muut palvelut

283

-5

- Toimiala tuntematon

164

9

Konkurssiin haetut yksityishenkilöt

55

-46

Konkurssiin haettuja kaikkiaan

1526

-4

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Vireille pannut konkurssit maakunnittain tammi-kesäkuu 1999 ja 2000

Konkurssit

tammi-kesäkuu 1999

Konkurssit

tammi-kesäkuu 2000

Uusimaa

443

413

Itä-Uusimaa

18

22

Varsinais-Suomi

105

146

Satakunta

77

66

Kanta-Häme

38

41

Pirkanmaa

134

126

Päijät-Häme

62

46

Kymenlaakso

67

56

Etelä-Karjala

43

32

Etelä-Savo

48

65

Pohjois-Savo

38

57

Pohjois-Karjala

36

30

Keski-Suomi

95

97

Etelä-Pohjanmaa

67

66

Pohjanmaa

71

54

Keski-Pohjanmaa

30

36

Pohjois-Pohjanmaa

127

87

Kainuu

28

18

Lappi

64

59

Ahvenanmaa

5

9

Konkurssiin haettuja kaikkiaan

1596

1526

Lähde: Konkurssitiedote 7/2000. Tilastokeskus