29.9.2000

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi heinäkuussa 4,2 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä oli heinäkuussa 4,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 heinäkuussa. Kesäkuussa tuotanto kasvoi 5,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi heinäkuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

Sähköteknisten tuotteiden tuotannon lisääntyminen vauhditti edelleen teollisuuden kasvua. Sähköteknisten tuotteiden tuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta runsaat 37 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi heinäkuussa 10,9 prosenttia. Myös rakentamisen, liikenteen ja kaupan tuotannon lisääntyminen tuki talouden kokonaiskehitystä. Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni 0,8 prosenttia. Tämä johtui lähinnä markkinahakkuiden 4 prosentin supistumisesta.

Rakentamisen tuotanto kasvoi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 3,2 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi 3,3 prosenttia ja kaupan tuotanto 1,1 prosenttia. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi 2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kolmeentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2000, heinäkuu. Tilastokeskus