12.12. 2000

Lisätietoja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437, Erkki Niemi (09) 1734 3313
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Eino H. Laurila -kansantulomitali Pentti Vartialle

Vuoden 2000 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen tohtori, toimitusjohtaja Pentti Vartialle. Mitali luovutettiin Vartialle Tilastokeskuksen 135-vuotisjuhlaseminaarissa tiistaina 12.12.2000.

Pentti Vartia on kansantalouden ilmiöiden ja rakenteiden tutkija, kansantaloustieteen opettaja sekä lukuisten kirjojen ja artikkeleiden kirjoittaja. Hän on osoittanut monipuolista kykyä ja taitoa soveltaa kansantalouden tilinpitoa niin historiallisten kehityslinjojen analysointiin kuin nopeasti muuttuvien taloudellisten ilmiöiden selittämiseen ja ennustamiseen. Hän on myös aktiivisesti osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuodesta 1983 Vartia on toiminut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana.

Eino H. Laurila-kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta.

Mitalin jaosta päättää valintalautakunta, jossa ovat edustettuina Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäinen mitali luovutettiin vuonna 1993 professori Eino H. Laurilalle hänen mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä. Valtiotieteen tohtori Pentti Vartialle annettu mitali on seitsemäs.