21.8.2003

Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia kesäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin kesäkuussa 2003 Suomen majoitusliikkeissä 461 000 vuorokautta, mikä oli 1,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset sen sijaan vähenivät 2 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

Saksalaiset olivat edellisvuosien tapaan suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä kesäkuussa 73 000 yöpymisvuorokaudella, vaikka heidän yöpymisensä vähenivätkin 3 prosenttia viime vuodesta. Seuraavina olivat ruotsalaiset 59 000 yöpymisellä ja britit 39 000 yöpymisellä. Kummankin yöpymiset lisääntyivät lähes 17 prosenttia edellisvuodesta.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät leirintäalueilla 9 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12 prosenttia. Kaikkiaan leirintäalueilla yövyttiin kesäkuussa 7 prosenttia viimevuotista vähemmän.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli kesäkuussa 52,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 52,3 prosenttia. Maakunnista korkein käyttöaste oli Uudellamaalla, 65,5 prosenttia. Tampereella ja Oulussa päästiin huoneiden käytössä lähes 70 prosenttiin. Helsingin hotellien käyttöaste oli 72,8 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli kesäkuussa 76,52 euroa vuorokaudelta, kun se vuotta aiemmin oli 75,19 euroa.

Yöpymiset vähenivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla vajaat 3 prosenttia

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin tammi-kesäkuussa 2003 kaikkiaan 7,1 miljoonaa kertaa, mikä oli vajaat 3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3 prosenttia. Yöpymisten määrä kasvoi eniten Lapissa, 5 prosenttia, ja Pohjois-Karjalassa, 4 prosenttia.

Venäläisille, saksalaisille ja ruotsalaisille kirjattiin yli 200 000 yöpymisvuorokautta tammi-kesäkuussa. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät 7 prosenttia ja saksalaisten yöpymiset 3 prosenttia viime vuodesta. Sen sijaan venäläisten yöpymiset vähenivät 11 prosenttia.

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos tammi-kesäkuussa 2003/2002, %
Yöpyneiden 10 tärkeintä lähtömaata, suluissa osuus yöpymisistä vuonna 2002

kuva

Lähde: Matkailutilasto 2003, kesäkuu. Tilastokeskus
Lisätietoja hotelliyöpymisistä Internetissä osoitteessa statfin.stat.fi


Tiedote PDF-muodossa.