Pressmeddelande 24.1.2007

Utnämningar vid Statistikcentralen

Filosofie licentiat Kari Lehto har utnämnts till datateknikdirektör för enheten Datateknik- och metodtjänster för en femårsperiod fr.o.m. 1.4.2007. Lehto har senast verkat som dataförvaltningschef vid Skogsforskningsinstitutet.

Agronomie- och forstmagister Heli Mikkelä har utnämnts till direktör för informationstjänst för enheten Informationstjänst för en femårsperiod fr.o.m. 1.4.2007. Mikkelä har senast verkat som Statistikcentralens kommunikationschef.

Juris kandidat Anna-Leena Reinikainenhar utnämnts till förvaltningsdirektör för enheten Förvaltningstjänster för en femårsperiod fr.o.m. 1.4.200. Reinikainen har verkat som förvaltningsdirektör vid Statistikcentralen sedan år 2001.

Politices magister Hilkka Vihavainen har utnämnts till direktör för Statistikcentralens internationella ärenden vid generaldirektörens sekretariat för en femårsperiod fr.o.m. 1.4.2007. Vihavainen har verkat som direktör för Statistikcentralens internationella ärenden sedan år 2002.

Politices magister Kaija Hovi,som verkar som statistikdirektör för enheten Företagsstrukturer, har fått sin mandatperiod förlängd till 30.11.2008.

Förfrågningar:
Informatör Erja Seppänen, tfn (09) 1734 2235, e-post: fornamn.efternamn@stat.fi