17.6.1996

Teollisuustuotannon kasvuvauhti hiipui alkuvuonna

Tuotanto kasvoi huhtikuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 0,9 prosenttia huhtikuusta 1995. Tammi-huhtikuussa tuotanto nousi vain 0,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvuvauhdin hidastuminen on osittain seurausta vertailuajankohdan korkeista indeksipisteluvuista. Viime vuoden alkupuoliskolla teollisuustuotanto ja etenkin metalliteollisuuden tuotanto lisääntyivät ennätysvauhtia. Tämän vuoden alussa kasvua ovat jarruttaneet paperiteollisuuden pitkään jatkuneet tuotantoseisokit.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa runsaat 3 prosenttia, kun maaliskuussa kasvu oli vielä hieman yli 7 prosenttia. Nopeimmin lisääntyi edelleen sähköteknisten tuotteiden valmistus eli 8,5 prosenttia. Metallien valmistus kasvoi vajaat 7 prosenttia viime vuoden huhtikuusta.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto oli huhtikuussa runsaat 7 prosenttia pienempi kuin huhtikuussa 1995. Maaliskuussa tuotanto laski runsaat 9 prosenttia edellisvuotisesta. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni huhtikuussa lähes 10 prosenttia ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto puoli prosenttia.

Myös investointitavaroiden tuotannon kasvuvauhti hidastui. Tuotanto nousi huhtikuussa vain vajaat 2 prosenttia. Kotimarkkinoita kuvaavan muun teollisuuden tuotanto kääntyi 1,5 prosentin kasvuun. Tämä näkyi myös kulutustavaroiden tuotannossa, joka nousi runsaat 2 prosenttia viime vuoden huhtikuusta.

Kapasiteetin käyttöasteluvut ovat edelleen huomattavasti viimevuotisia alemmat. Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli huhtikuussa käytössä vajaat 83 prosenttia, lähes 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli noin 86 prosenttia, mikä oli runsaat 6 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi. Puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste jäi vajaaseen 86 prosenttiin, lähes 10 prosenttiyksikköä alemmaksi kuin vuotta aiemmin. Lähinnä kotimarkkinoita kuvaavan muun teollisuuden käyttöaste pysytteli 78 prosentissa, mikä oli hieman edellisvuotista suurempi.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, huhtikuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479