1.7.1996

Kesämökkejä 416 000

Viime vuoden lopussa Suomessa oli kesämökkejä 416 000. Uusia mökkejä valmistui viime vuonna 6 400 eli lähes sama määrä kuin edellisenäkin vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kesämökkitiedoista, jotka ovat osa vuoden 1995 väestölaskentaa.

Kesämökkirakentaminen on vähentynyt 1990-luvun alkuvuosista, mutta ei läheskään yhtä paljon kuin asuinrakentaminen. Vuodesta 1990 mökkirakentaminen on supistunut neljänneksen, asuntotuotanto 60 prosenttia.

Viime vuonna kesämökkejä valmistui eniten Inarissa, 110 kappaletta. Myös Kuusamossa ja Mustasaaressa tehtiin yli sata kesäasuntoa.

Suurin kesämökkikunta on Kuusamo, jossa mökkejä oli viime vuoden lopussa runsaat 4 700. Siellä mökkien määrä on myös lisääntynyt tällä vuosikymmenellä eniten eli lähes 800:lla. Myös Mäntyharjulla ja Puumalassa on vuoden 1990 jälkeen rakennettu yli 600 mökkiä.

Eniten valmistuneita kesämökkejä 1995 ja kesämökkikanta 31.12.1995
Kuntien 10 kärjessä

Kuvio 1.

Maakunnista kesämökkejä valmistui viime vuonna eniten, runsaat 600, Etelä-Savossa ja Lapissa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla, Keski- Suomessa sekä Varsinais-Suomessa valmistui yli 500 uutta kesämökkiä.

Maakunnista mökkejä on eniten eli 41 300 Varsinais-Suomessa. Uudellamaalla ja Pirkanmaalla mökkejä oli viime vuoden lopussa noin 40 000. Pirkanmaalla mökkejä on tehty 1990-luvulla määrällisesti eniten, 4 700 mökkiä. Suhteellinen muutos on ollut suurin Kainuussa, jossa mökkien määrä on lisääntynyt neljänneksen vuodesta 1990.

Kustavi viisinkertaistuu kesällä

Kesämökin omistaa joka seitsemäs Suomen 2,2 miljoonasta asuntokunnasta. Noin kolmasosa kesämökeistä sijaitsee omistajan asuinkunnassa. Oman kotikunnan ulkopuolelle matkustaa yli puoli miljoonaa kesäasukasta.

Eniten kesäasukkaita on Mäntyharjulla, noin 6 000 henkilöä. Myös Tammisaaren, Mikkelin maalaiskunnan, Ruokolahden ja Puumalan väestö lisääntyisi kesällä lähes 5 000:lla, mikäli kaikki mökkiläiset olisivat samaan aikaan kesämökeillään.

Suhteellisesti eniten kesäasukkaiden määrä vaikuttaa Kustavissa, jossa kunnan ulkopuolelta tulevien mökkiläisten määrä ylittää lähes viisinkertaisesti kunnan väkiluvun. Kaikkiaan 25 kunnassa kesäasukkaat nostavat kunnan väkiluvun yli kaksinkertaiseksi.

Lähde: Kesämökit 1995.
Lisätietoja: Jari Nieminen (90) 1734 3606, Pekka Mäkelä (90) 1734 2551