12.7.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,2 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 1,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,1 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,5 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Toukokuusta kesäkuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,3 prosenttia ja työpanosten hinta 0,2 prosenttia. Sen sijaan muiden panosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Taulukko

Rakennuskustannusindeksi uudistettu

Rakennuskustannusindeksi on uudistettu. Ammattimainen ja omatoiminen rakentaminen on erotettu selvästi toisistaan. Indeksin painorakenne ja hyödykevalikoima on myös ajanmukaistettu vastaamaan rakennuksissa, rakentamistekniikassa ja rakennusaineissa tapahtuneita muutoksia. Indeksin perusvuosi on 1995.

Indeksien laskeminen erikseen ammattimaiselle ja omatoimiselle rakentamiselle on katsottu tarpeelliseksi, koska ammatti- ja omatoimirakentajan tavat ja mahdollisuudet hankkia rakennustarvikkeita poikkeavat paljon toisistaan. Ammattirakentaja voi vaihdella tarvikkeiden hankintapaikkaa ja -tapaa selvästi enemmän kuin omatoimirakentaja.

Indeksin jako ammattimaiseen ja omatoimiseen rakentamiseen on merkinnyt hintatietojen keruun kehittämistä. Tarvikkeiden hintoja kerätään enemmän kuin aiemmin. Tietojen keruussa otetaan myös huomioon erilaiset rakennustarvikkeiden hankintapaikat ja -tavat. Hintatietojen ilmoittajina onkin niin tuotteitten valmistajia ja maahantuojia kuin tukku- ja vähittäiskauppojakin.

Yleisenä rakennuskustannusindeksinä käytetään ammattimaisen uudisrakentamisen indeksiä. Se lasketaan asuinkerrostalo-, toimisto- ja liikerakennus- sekä teollisuusrakennusindeksien painotettuna keskiarvona.

Omatoimiselle uudisrakentamiselle lasketaan erikseen erillisen pientalon ja maatalouden tuotantorakennuksen indeksit. Ne eivät kuitenkaan enää sisälly varsinaiseen rakennuskustannusindeksiin.

Korjausrakentamiselle indeksit lasketaan erikseen ammattimaiselle ja omatoimiselle korjaukselle. Ammattimainen korjaus on asuinkerrostalon julkisivun tai teknisten järjestelmien korjaamista. Omatoiminen korjausrakentaminen tarkoittaa omakotitalon peruskorjausta ja asuntoremonttia.

Palkkakustannusten perustana ovat edelleen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton tiedot rakennusalan eri työtehtävien palkoista. Enää julkaistaan kuitenkin vain yksi yhteinen työn indeksi.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, kesäkuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (90) 1734 2238, Sinikka Kanerva (90) 1734 2231