15.7.1996

Teollisuus toukokuussa 2,9 prosentin kasvuvauhtiin

Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toukokuussa. Tuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 2,9 prosenttia, kun se tammi-huhtikuussa kasvoi keskimäärin vain 0,5 prosentin vuosivauhtia. Kasvun aiheuttivat lähinnä metalliteollisuus ja sähkön tuotanto.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1990=100) oli toukokuussa 127,6. Indeksiluku on tämän vuosikymmenen suurin.

Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi lähes 6 prosenttia, kun huhtikuussa kasvu oli vain vähän yli 3 prosenttia. Tuotanto kasvoi metalliteollisuuden kaikilla päätoimialoilla. Eniten eli vajaat 11 prosenttia lisääntyi metallien valmistus, kun se huhtikuussa kasvoi vajaat 7 prosenttia. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi viime vuoden toukokuusta 6,6 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 8,3 prosenttia. Huhtikuussa tuotanto pieneni runsaat 7 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni viime vuoden toukokuusta 11,5 prosenttia ja

Kuva 1.

mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto 0,4 prosenttia. Lähinnä kotimarkkinoita palvelevan muun teollisuuden kasvuvauhti sen sijaan kiihtyi, huhtikuun 1,5 prosentista toukokuun 2,6 prosenttiin.

Investointitavaroita tehtiin toukokuussa 5,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutustavaroidenkin tuotanto piristyi. Niitä tuotettiin toukokuussa 3,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kapasiteetin käyttöasteet ovat edelleen viimevuotisia alemmat. Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli toukokuussa käytössä 84,5 prosenttia, yli 3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli runsaat 88 prosenttia, yli 3 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden toukokuussa.

Puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste jäi toukokuussa 87 prosenttiin eli 10 prosenttiyksikköä pienemmäksi kuin vuotta aiemmin. Muu teollisuus -ryhmän käyttöaste oli 79 prosenttia, mikä on lähes prosenttiyksikön suurempi kuin viime vuoden toukokuussa.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1996, toukokuu
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479