18.1.1996

Valtion menoista suurin osa Uudellemaalle, asukasta kohti Lappiin
Etelä-Suomessa väliinputoajia

Vuonna 1994 valtion 196 miljardin markan kokonaismenoista eniten kohdentui Uudellemaalle, noin 43 miljardia. Vähiten suuntautui Ahvenanmaalle, jonka osuus oli alle miljardi. Asukasta kohden eniten valtion menoja kohdentui Lappiin, runsaat 40 000 markkaa. Seuraavina olivat Ahvenanmaa ja Kainuu. Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Pirkanmaan osuudet olivat pienimmät. Uudenmaan osuus oli hieman yli maan keskiarvon.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen selvityksestä valtion menojen kohdentumisesta alueittain 1994. Selvitys tehtiin ensimmäistä kertaa maakunnittain.

Valtion menot maakunnittain 1994

Myös aiemmissa läänikohtaisissa selvityksissä ovat Uudenmaan ulkopuoliset Etelä-Suomen alueet osoittautuneet väliinputoajiksi. Pohjois- ja Väli-Suomeen on suuntautunut siirtomenoja ja Uudellemaalle keskushallinnon sijainnin takia kulutusmenoja. Häme oli vuonna 1994 poikkeus Etelä-Suomen maakuntien joukossa. Asukaskohtaisessa tarkastelussa se on korkealla useiden valtion menolajien kohdalla. Ainoastaan teollisuus- ja palvelualojen julkisia yritystukia Häme sai selvästi muita maakuntia vähemmän.

Keski-Suomeen kohdentuu neljänneksi eniten valtion kokonaismenoja asukasta kohden. Tämä johtuu pitkälti maakunnan suurista maanpuolustusmenoista.

Eri menolajien kohdalla maakuntien järjestys vaihtelee. Valtion 114 miljardin siirtomenoista on selvästi eniten suunnattu Keski- Pohjanmaalle eli 27 200 markkaa asukasta kohden. Seuraavina ovat Lappi, Kainuu ja Pohjois-Karjala. Vähiten siirtomenoja kohdentui Uudellemaalle ja Kymenlaaksoon.

Vuonna 1994 valtio käytti reaali-investointeihin 6,9 miljardia markkaa, josta Uudenmaan osuus oli 1,7 miljardia. Asukasta kohden selvästi eniten (2 700 mk) investoitiin Hämeeseen. Toiseksi eniten investoitiin Varsinais-Suomeen (1 500 mk) ja vähiten Satakuntaan (400 mk). Hämeen suuren osuuden selittävät alueen talonrakennus- sekä maa- ja vesirakennusinvestoinnit. Kone- ja laiteinvestointeja valtio teki eniten Uudellamaalla ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla sekä Päijät- Hämeessä.

Valtio maksoi palkkoja vuonna 1994 asukasta kohden eniten Uudellemaalle ja Lappiin, noin 6 500 markkaa. Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Pohjanmaalle valtion palkkoja maksettiin alle 2 000 markkaa asukasta kohden.

Valtion menot on jaettu selvityksessä maakuntiin menolajiluokitusten lisäksi tehtävittäin ja vakiotiliryhmittäin. Mukaan on otettu rahojen käyttö vuonna 1994 riippumatta minkä vuoden määrärahasta on kyse. Valtion kotimaiset velanhoitomenot ja pankkituki on jätetty jakamatta alueellisesti.

Lähde: Valtion menot maakunnittain 1994
Lisätietoja: Aku Alanen (90) 1734 3320