14.8.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa prosentin

Rakennuskustannukset alenivat viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun prosentin. Tarvikepanosten hinta laski 0,7 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,6 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Kesäkuusta heinäkuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta kohosi 0,1 prosenttia, työpanosten hinta 0,2 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,4 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, heinäkuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (90) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (90) 1734 2231