5.9.1996

Suomen veroaste OECD-maiden kolmanneksi korkein vuonna 1994

Suomen veroaste eli verojen osuus bruttokansantuotteesta oli 47,7 prosenttia vuonna 1994. Se oli OECD-maiden kolmanneksi korkein. Suomea edellä olivat vain Tanska, missä veroaste oli 51,6 prosenttia, ja Ruotsi, missä se oli 51,0 prosenttia. Yli 45 prosentin veroasteeseen yltivät myös Tšekin tasavalta, Belgia ja Hollanti. OECD-maiden keskiarvo oli 38,4 prosenttia ja EU-maiden 42,5 prosenttia. Tiedot perustuvat OECD:n uusimpaan verotilastoon, johon Suomen tiedot on laskenut Tilastokeskus.

Vuonna 1994 Suomen kokonaisveroista 43,0 prosenttia muodostui tulo- ja omaisuusveroista. OECD-maiden vastaava osuus oli 40,6 prosenttia. Tavaroista ja palveluksista maksettavat verot olivat Suomessa 30,4 prosenttia, kun ne olivat OECD-maissa keskimäärin 31,9 prosenttia kaikista veroista.

Suomen veroaste laski runsaan prosenttiyksikön viime vuonna

Viime vuonna Suomen veroaste oli ennakkotietojen mukaan 46,5 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 1994. Verojen kokonaismäärä kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia, kun taas nimellinen bruttokansantuote, johon verot veroastelaskelmissa suhteutetaan, kasvoi 7 prosenttia vuodesta 1994.

OECD:n tilastossa on vuotta 1995 koskevia ennakkotietoja 22 maasta. Suomen veroaste oli näiden maiden joukossa edelleen kolmanneksi korkein. Tanskan ja Ruotsin veroasteet olivat yli 50 prosenttia. Veroaste nousi vuodesta 1994 kymmenessä maassa.

OECD julkaisee vuosittain verotilaston, johon kerätään kaikista jäsenmaista vertailukelpoista tietoa verotuksen rakenteesta ja sen kokonaismäärästä. Verojen kokonaismäärän ja bruttokansantuotteen suhdetta kutsutaan veroasteeksi.

Lähde: OECD:n verotilasto. Suomen tiedot lasketaan Tilastokeskuksessa.
Erillistulosteita Suomen veroasteesta saatavissa Tilastokeskuksesta.
Lisätietoja: Henry Takala (09) 1734 3358

Huom. Liitteenä taulukko!