13.9.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa vajaan prosentin

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 elokuusta vuoden 1996 elokuuhun 0,9 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 0,5 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,8 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Heinäkuusta elokuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,3 prosenttia ja työpanosten hinta 0,3 prosenttia. Sen sijaan muiden panosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia.

Taulukko

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, elokuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231