20.9.1996

Suomalaisten risteilyinto laantui huhti-kesäkuussa

Suomalaisten matkailun voimakas kasvu alkuvuonna tasaantui toisella vuosineljänneksellä niin, että tammi-kesäkuussa matkailu jäi edellisvuotiselle tasolle. Matkailu kotimaassa säilyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennallaan. Ulkomaanmatkailu kasvoi runsaat 10 prosenttia, kun taas yöpymisen sisältävät risteilyt vähenivät lähes saman verran. Risteilyjen määrä lisääntyi vielä hieman ensimmäisellä neljänneksellä, mutta laski toisella neljänneksellä lähes viidenneksen vuotta aiemmasta.

Luvut ovat ennakkotietoja Tilastokeskuksen laatimasta Suomalaisten matkailututkimuksesta toiselta vuosineljännekseltä 1996. Siinä haastateltiin heinäkuun lopulla 1 945:ttä 15-74-vuotiasta henkilöä.

Lähes puoli miljoonaa suomalaista teki huhti-kesäkuussa noin viikon kestäneen lomamatkan. Matkoista runsaat 300 000 suuntautui ulkomaille ja loput 150 000 vietettiin kotimaan maksullisissa majoitusliikkeissä. Kotimaan lomamatkoista yli puolet tehtiin Lapin ja Oulun lääneihin.

Ulkomaan lomamatkoista yli puolet eli noin 170 000 matkaa suuntautui Välimeren ja Kanarian saarten lomakohteisiin. Matkailu Kanarian saarille oli edelleen vilkasta huhtikuussa, mikä nosti Espanjan ensimmäiselle sijalle kevään ja alkukesän matkailussa. Kanarian saarten sesongin päätyttyä matkailu siirtyi itäiselle Välimerelle Turkkiin ja Kreikkaan. Espanjassa ja Kanarialla lomaili huhti-kesäkuussa yhteensä noin 50 000 suomalaista, Turkissa ja Kreikassa kummassakin noin 35 000 suomalaista.

Toukokuun alussa voimaan tulleet alkoholin tuonnin rajoitukset vilkastuttivat huhtikuussa päivämatkailua Viroon ja Venäjälle. 1-3 yöpymistä sisältäneet matkat Viroon lisääntyivät puolestaan rajoitusten voimaantulon jälkeen touko-kesäkuussa, jolloin sinne matkustettiin kaksi kertaa niin paljon kuin Ruotsiin.

Kaikkiaan suomalaiset tekivät huhti-kesäkuussa 160 000 lyhyttä 1-3 yöpymisen sisältänyttä ulkomaan lomamatkaa. Niistä Viroon suuntautui 65 000 sekä Venäjälle ja Ruotsiin kumpaankin noin 40 000.

Suomen majoitusliikkeissä heikko heinäkuu

Yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä vähenivät poikkeuksellisesti heinäkuussa. Kaikkiaan yöpymiset vähenivät 10 prosenttia, kotimaisten matkailijoiden 9 prosenttia ja ulkomailla asuvien 12 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Ulkomaalaisten matkailu Suomeen supistui pääasiassa siksi, että saksalaisten majoitusvuorokaudet vähenivät 30 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Myös yhdysvaltalaisten, japanilaisten, ranskalaisten ja italialaisten yöpymiset vähenivät jonkin verran. Sen sijaan ruotsalaiset, venäläiset, britit, norjalaiset ja hollantilaiset yöpyivät majoitusliikkeissä edellisvuotista enemmän.

Heinäkuun takia myös tammi-heinäkuun yöpymismäärä jäi edellisvuotista pienemmäksi. Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin 8,5 miljoonaa kertaa, mikä oli yli 100 000 eli prosentin vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Yöpymisten määrä kasvoi Vaasan läänissä yli 10 prosenttia. Pohjois- Karjalan läänissä se puolestaan väheni yli 20 ja Lapin läänissä 10 prosenttia.

Kuva

Lähde: Matkailutilasto, heinäkuu 1996
Lisätietoja: Suomalaisten matkatutkimus: Ritva Marin (09) 1734 2552;
Majoitustilasto: Marjut Tuominen (09) 1734 3556