24.9.1996

Joka neljäs suomalainen asuu vuokralla

Vuokra-asunnoissa asui Tilastokeskuksen väestölaskentatietojen mukaan viime vuoden lopussa neljännes väestöstä. Vuokralla- asuminen on lisääntynyt selvästi viime aikoina, sillä vuonna 1990 vuokra-asunnoissa asui viidennes suomalaisista.

Omistamassaan talossa asui 43 prosenttia ja osakehuoneistossa 29 prosenttia suomalaisista. Kaupunkimaisissa kunnissa vuokra- asunnossa asuvien osuus oli 31 prosenttia, kun maaseutumaisissa kunnissa asui vuokralla vain 16 prosenttia väestöstä.

Vuokra-asuntoja oli viime vuoden lopussa yli 700 000. Vakinaisesti asutuista asunnoista vuokra-asuntojen osuus oli 30 prosenttia.

Vuodesta 1990 vuokra-asuntojen määrä on lisääntynyt 160 000 asunnolla. Pääasiassa kasvu johtuu uudisrakentamisen painottumisesta vuokra-asuntotuotantoon. Vuosina 1990-95 rakennetuista asunnoista lähes puolet on vuokra-asuntoja, kun taas 1980-luvulla valmistuneista asunnoista niitä on vain neljännes. Viime vuonna valmistuneista vakinaisesti asutuista asunnoista vuokra- asuntoja on 45 prosenttia ja omistusasuntoja 35 prosenttia.

Asumisoikeusasuntoja oli viime vuoden lopussa lähes 6 000. Niissä asui noin 13 000 asukasta.

Kuva

Vuokra-asunnoissa asuu pienempiä asuntokuntia kuin omistusasunnoissa. Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien keskikoko on 1,9 henkilöä, kun omistusasunnossa keskikoko on 2,5. Vuokra-asunnoissa asutaan kuitenkin ahtaammin kuin omistusasunnoissa. Omistusasunnossa asuvilla on pinta-alaa henkilöä kohti keskimäärin 35 neliömetriä, vuokra-asunnossa asuvaa kohti neliöitä on 28.

Erillisistä pientaloasunnoista omistusasuntoja on 85 prosenttia ja rivitaloasunnoistakin lähes 60 prosenttia. Sen sijaan kerrostaloasunnoista noin puolet on vuokra-asuntoja.

Suomessa oli viime vuoden lopussa 2 374 000 asuntoa, joista 89 prosenttia oli vakinaisessa asuinkäytössä. Tilapäisessä asuinkäytössä oli 34 000 asuntoa ja vailla asukkaita 162 000 asuntoa eli 7 prosenttia asuntokannasta. Tyhjien asuntojen määrä on alkanut vähetä vuoden 1993 jälkeen. Viime vuoden lopussa tyhjiä asuntoja oli 15 000 vähemmän kuin vuonna 1993.

Vakinaisesti asuttujen asuntojen keskikoko on 77 neliömetriä, tilapäisesti asuttujen 42 neliötä ja tyhjien 59 neliötä. Asuntokannan keski-ikä on 28 vuotta.

Lähde: Väestölaskenta 1995, asuntokantatiedot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Jari Nieminen (09) 1734 3606,
Elina Aspblad-Huohvanainen (09) 1734 3232