25.1.1996

Liikennekuolemat vähenivät viime vuonna

Tieliikenteessä kuoli viime vuonna 435 ja loukkaantui 10 156 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 45:llä, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 2 076:lla edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja ja vertailulukuina on käytetty vuoden 1994 lopullisia lukuja.

Tieliikenteessä surmansa saaneita oli viime vuonna eniten Uudenmaan läänissä, jossa kuoli 75 ihmistä. Vaasan läänissä kuoli 65, Turun ja Porin läänissä 62 ja Hämeen läänissä 59 ihmistä.

Vuoden 1995 tieliikenteessä kuolleista 249 oli liikenteessä autolla. Jalankulkijoita kuoli 72, polkupyöräilijöitä 71 ja muita tienkäyttäjiä 43. Kuolleista oli naisia 113 ja miehiä 322.

Joulukuun tieliikenteessä kuoli 35 ihmistä

Joulukuun tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 35 ja loukkaantui 885 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni yhdeksällä, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 182:lla edellisvuotisesta.

Eniten liikennekuolemia tapahtui joulukuussa Vaasan läänissä, jossa kuoli kymmenen ihmistä. Uudenmaan läänissä kuolleita oli kuusi ja Hämeen läänissä viisi. Kuolleista oli liikenteessä autolla 24, jalan kahdeksan ja polkupyörällä kolme.

Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin. Tietojen toimittamisessa on alettu käyttää linjasiirtoa suoraan poliisin tietojärjestelmistä Tilastokeskukseen. Tämä nopeuttaa tietojen saantia, mutta siirtymävaiheen eli vuoden 1995 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempien tietojen kanssa. Siksi johtopäätösten teossa liikenneturvallisuuden kehityksestä on syytä olla varovainen.

Tieliikenteessä kuolleet 1/1985-12/1995

Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet

Lähde: Tilastokeskuksen liikennetilastot
Lisätietoja: Raini Östlund (90) 1734 3205.
Alueelliset lisätiedot: Liikenneturva (90) 56 671 ja sen alueyksiköt