3.10.1996

Kuluttajien mielialat yhä optimistisempia

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen vahvistui edelleen syyskuussa. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen oltiin tyytyväisiä. Kuluttajat uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan kahdentoista seuraavan kuukauden aikana. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi syyskuun lopulla uuteen ennätykseen, pistelukuun +14,2. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla 16.-23. syyskuuta 1 600 suomalaista.

Puolet suomalaisista arvioi maan talouden parantuneen viimeisen vuoden aikana. Neljä kymmenestä uskoi talouskasvuun seuraavanakin vuonna. Yksi kymmenestä oli näistä asioista vastakkaista mieltä. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän seuraavan vuoden aikana. Joka neljäs kotitalous arvioi oman taloutensa paranevan. Yksi kymmenestä pelkäsi taloutensa heikentyvän.

Kotitalouksien rahatilanne oli syyskuussa ennallaan. Neljäkymmentäviisi prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan, ja yhtä moni kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa syyskuussa. Kolme sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä, ja yhtä moni ilmoitti velkaantuneensa. Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isojen hankintojen tekoon. Joka neljäs oli tästä toista mieltä. Kuluttajahintojen arveltiin nousevan seuraavan vuoden aikana puolitoista prosenttia.

Asunnon ja auton ostoaikeet olivat suunnilleen ennallaan. Kuusi kotitaloutta sadasta aikoo ostaa asunnon vuoden sisällä. Joka toinen aikoi rahoittaa kaupan pääasiassa edellisen asunnon myyntitulolla ja kolme kymmenestä pankkilainalla.

Joka kahdeksas kotitalous aikoi hankkia henkilöauton puolen vuoden aikana. Entistä useampi oli päätynyt uuden auton hankintaan. Uuden auton aikoi hankkia 60 000 taloutta ja käytetyn auton 240 000 taloutta.

Neljä kymmenestä aikoi tehdä kotimaan lomamatkan puolen vuoden aikana. Ulkomaan lomaa suunnitteli kolme kymmenestä. Muun kulkuvälineen kuin henkilöauton aikoi hankkia kahdeksan sadasta ja loma-asunnon kolme sadasta. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kuudes.

Kesä on vilkasta remonttiaikaa ja syksy kodin sisustamisen aikaa. Neljä kymmenestä aikoi sisustaa kotiaan ja joka neljäs tehdä remontin seuraavan puolen vuoden aikana. Viihde-elektroniikkaa tai kodinkoneita aikoi hankkia joka viides.Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, syyskuu 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349