15.10.1996

Teollisuustuotannon kasvu hidastui elokuussa

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 1,8 prosenttia viime vuoden elokuusta. Heinäkuussa tuotanto lisääntyi 5,2 prosenttia edellisvuotisesta. Molempien kuukausien lukuihin vaikuttaa kesälomien osittainen siirtyminen heinäkuulta elokuulle. Tammi- elokuun aikana teollisuustuotanto on noussut 2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Teollisuustuotannon volyymin muutos, elokuu 1996
muutosprosentti vuotta aiemmasta, työpäiväkorjattu

Teollisuustuotannon volyymin muutos, elokuu 1996
muutosprosentti vuotta aiemmasta, työpäiväkorjattu
Kuva

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi elokuussa vain vajaat 2 prosenttia viime vuoden elokuusta. Koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi selvästi aiempia kuukausia hitaammin. Kulkuneuvojen valmistus väheni peräti 16 prosenttia vuotta aiemmasta.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski elokuussa lähes 4 prosenttia edellisvuotisesta. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni 8 prosenttia, kun taas mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto nousi saman verran.

Muun tehdasteollisuuden tuotanto nousi elokuussa vajaat 3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Investointitavaroita tuotettiin elokuussa vajaat 4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Kulutustavaroiden tuotanto nousi runsaat 2 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä vajaat 82 prosenttia, mikä oli 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli runsaat 85 prosenttia, 7 prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän. Puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli vajaat 83 prosenttia eli peräti 11 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden elokuussa. Muun, lähinnä kotimarkkinoita palvelevan teollisuuden käyttöaste oli elokuussa runsaat 78 prosenttia, mikä oli vajaat puoli prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, elokuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479