16.10.1996

Suomen korkean teknologian vienti kasvanut tuontia nopeammin 90-luvulla

Suomen korkean teknologian tuotteiden viennin arvo oli viime vuonna 21,7 miljardia markkaa. Sen osuus koko viennistä oli 12,4 prosenttia. Korkean teknologian tuonti oli 20,7 miljardia markkaa, mikä oli 16,1 prosenttia koko tuonnista. Korkean teknologian vienti on kasvanut tuontia nopeammin. Vuosina 1988-1995 vienti viisinkertaistui ja tuonti kaksinkertaistui. Viennin keskimääräinen kasvu oli tuona aikana 27,3 prosenttia vuodessa, tuonnin 9,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tiede- ja teknologiatilastoista.

Suomen korkean teknologian tuotteiden ulkomaankaupan tase kääntyi viime vuonna ensimmäistä kertaa positiiviseksi. Tämä johtui erityisesti viennin nopeasta kasvusta neljän viimeisen vuoden aikana. Tuoteryhmistä elektroniikan ja tietoliikennevälineiden sekä tieteellisten instrumenttien ulkomaankauppa oli ylijäämäinen, muiden alijäämäinen.

Suomen korkean teknologian tuotteiden ulkomaankauppa 1988- 1995
Kuva

Korkean teknologian viennin osuus koko viennistä kasvoi vuosien 1989-1994 aikana useimmissa OECD-maissa. Nopeimmin osuus kasvoi Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa korkean teknologian viennin osuus pieneni hieman. Tuonnin osuus koko tuonnista puolestaan kasvoi kaikissa OECD-maissa.

Korkean teknologian viennin arvo kasvoi nopeimmin vuosina 1989- 1993 Itävallassa, Suomessa ja Ranskassa. Itävallassa viennin arvo kasvoi keskimäärin 22,2 prosenttia, Suomessa 21,4 prosenttia ja Ranskassa 19,5 prosenttia vuodessa.

Korkean teknologian tuotteiden tuotanto kasvanut muuta tuotantoa nopeammin

Vuonna 1994 korkean teknologian tuotteita tuotettiin Suomessa 23,3 miljardilla markalla. Tuotannon osuus tehdasteollisuuden koko tuotannosta oli 7,8 prosenttia. Korkean teknologian tuotannon arvo ja sen osuus tehdasteollisuuden koko tuotannosta on noussut nopeasti 1990-luvulla. Vuosina 1991-1994 arvon kasvu oli keskimäärin 34,3 prosenttia vuodessa, kun samaan aikaan tehdasteollisuuden muiden tuotteiden tuotannon arvo nousi vuosittain keskimäärin 5,2 prosenttia ja koko tuotanto 6,7 prosenttia.

Suomen korkean teknologian tuotanto ja ulkomaankauppa keskittyy selvästi elektroniikkaan ja tietoliikennevälineisiin, tieto- ja toimistokoneisiin sekä tieteellisiin instrumentteihin. Vuonna 1995 näiden tuoteryhmien yhteenlaskettu vienti oli 93 prosenttia korkean teknologian koko viennin arvosta ja tuotanto 91 prosenttia koko tuotannon arvosta. Korkean teknologian tuontia hallitsivat samat tuoteryhmät.

Nyt julkaistavat tiedot korkean teknologian tuotteiden tuotannosta ja ulkomaankaupasta perustuvat uusiin OECD:n toimiala- ja tuotemääritelmiin. Myös Tilastokeskuksen toimialaluokitus on muuttunut. Siksi tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiemmin julkaistujen tietojen kanssa. Uuden määritelmän mukaan laskettuna korkean teknologian tuotteiden tuotannon arvo pienenee, mikä johtuu lähinnä sähköisten koneiden ja laitteiden tuoteryhmän supistumisesta sekä voimakoneiden ja laitteiden poistumisesta tuotelistalta. Uudella laskutavalla laskettuna Suomen korkean teknologian vienti oli viime vuonna ensimmäistä kertaa suurempi kuin tuonti, kun se vanhan määritelmän mukaan ylitti tuonnin jo vuonna 1993.


Lähde: Korkean teknologian tuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa 1995
Lisätietoja: Kai Husso (09) 1734 2320