25.10.1996

Rakennusluvat lisääntyivät edelleen elokuussa

Rakennuslupia myönnettiin elokuussa 2,7 miljoonalle kuutiometrille eli 28 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi- elokuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia vajaan 22 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli runsas neljännes edellisvuotista enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli tammi-elokuussa 15 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammi-elokuussa. Määrät lisääntyivät koko maassa lukuunottamatta pääkaupunkiseutua. Teollisuusrakentamiseen lupia myönnettiin 4,5 miljoonan kuutiometrin edestä, kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin. Maatalousrakennuslupien kuutiomäärä oli yli puolitoistakertainen edellisvuotiseen verrattuna. Sen sijaan liike- ja toimistorakentamiseen myönnettiin lupia edellisvuotista vähemmän.

Taulukko

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, elokuu 1996. Rakentaminen 1996:22
Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234