6.11.1996

Asuntoyhtiöiden hoitokulut 13,10 mk neliöltä

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 13,10 mk huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 1,8 prosenttia vuodesta 1994. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta. Lämmitykseen kului noin 24 prosenttia, korjauksiin 13,5 ja veden käyttöön noin 14 prosenttia hoitokuluista.

Hoitovastikkeet, mukaan lukien vesimaksut, olivat keskimäärin 11,90 mk huoneistoneliöltä kuukaudessa. Pääomavastiketta maksettiin keskimäärin 60 penniä huoneistoneliöä kohden. Osakkailta perityt hoitovastikkeet nousivat vuodessa 5,3 prosenttia. Vastiketta nosti mm. yhtiöiden varautuminen tuleviin korjauksiin.

Asunto-osakeyhtiöiden pääasiallisena tulonlähteenä olevat vastikkeet olivat 79 prosenttia yhtiöiden varsinaisista tuotoista. Yhtiöiden omistamien tilojen vuokrat toivat 9 ja käyttökorvaukset 10 prosenttia tuotoista vuonna 1995. Tuotot nousivat kaikkiaan 4,9 prosenttia.

Kuva

Vuokratalon hoitokulut 18 markkaa neliöltä kuukaudessa

Aravavuokratalojen hoitokulut olivat vuonna 1995 keskimäärin 17,98 mk huoneistoneliömetriä kohden kuukaudessa. Hoitomenot nousivat 5,9 prosenttia edellisvuodesta. Hoitomenoja nosti hallintopalveluiden ja puhtaanapidon kallistuminen. Arvonlisävero vaikutti myös hoitomenojen nousuun. Lämmityskustannukset muodostivat noin 18 prosenttia vuokratalojen hoitokuluista ja korjauskustannukset 18,6 prosenttia.

Vuokratalojen tulot koostuvat valtaosaltaan asukkaiden maksamista vuokrista, jotka olivat 93 prosenttia vuokratalojen tuotoista. Keskimääräinen aravavuokratalojen asukkailta saatu vuokra oli 31,60 mk huoneistoneliömetriä kohden kuukaudessa. Siinä oli nousua edellisvuodesta 7 prosenttia. Toimisto- ja liiketilojen vuokrat muodostivat 2,8 prosenttia vuokratalojen tuotoista.

Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen hoitomenojen ero johtuu taloyhtiöiden erilaisesta tavasta hoitaa ja kunnostaa taloja. Asunto- osakeyhtiöissä henkilöstökulut ovat pienemmät, koska asukkaat usein itse osallistuvat talojen hoitoon.

Vuokratalojen korjauskulut ovat suuremmat, koska huoneistokohtaiset korjaukset sisällytetään taloyhtiön vuokriin. Osaketaloissa osakkaat itse maksavat suoraan nämä korjaukset. Vuokratalojen kunnostamista on myös tuloksellisesti kannustettu valtion lainoin ja avustuksin. Valtaosa vuokrataloista on vuokratontilla, mikä nostaa vuokrakuluja. Lisäksi vedenkulutus on vuokrataloissa suurempaa kuin osaketaloissa.

Lähde: Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1995
Lisätietoja: Riitta Soininen (09) 1734 3451,
Marja Siitonen (09) 1734 3632