15.11.1996

Teollisuustuotanto syyskuussa peräti 6,1 prosentin kasvuun

Teollisuustuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 6,1 prosenttia. Lisäys on suurin yli vuoteen.

Tuotannon kasvun nopeutuminen johtui osin energian tuotannon kasvusta. Energiahuollossa kasvu oli syyskuussa peräti 17,2 prosenttia. Tuontisähköä korvattiin kotimaisella energialla ja myös sähkön vienti lisääntyi selvästi viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Myös turpeen tuotanto painottui sääolojen parannuttua syyskuulle.

Paperiteollisuuden viime vuoden syksyllä alkanut laskusuhdanne näyttäisi päättyneen. Toimialan tuotanto kasvoi 2,6 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Rakentamisen elpyminen vauhditti tuotantoa muun muassa rakennusaineteollisuudessa ja huonekalujen valmistuksessa.

Metalliteollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 6,2 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Erityisen paljon kasvoi koneiden- ja laitteiden valmistus, 11,5 prosenttia. Metalliteollisuuden päätoimialoista väheni vain kulkuneuvojen valmistus.

Kuva

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi syyskuussa 3,1 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus kasvoi 2,6 prosenttia ja mekaaninen metsäteollisuus 4,1 prosenttia.

Muun tehdasteollisuuden tuotanto nousi syyskuussa 5,1 prosenttia vuotta aiemmasta.

Investointitavaroita tuotettiin syyskuussa 8,5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Myös kulutustavaroita tuotettiin lähes 5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Tuotannon ripeä kasvukaan ei nostanut tehdasteollisuuden kapasiteetin käyttöastelukuja viime vuoden tasolle. Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä runsaat 85 prosenttia, mikä oli vajaat 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa käyttöaste oli yli 89 prosenttia, 2,5 prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän.

Puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli runsaat 88 prosenttia, mikä oli vajaat 4 prosenttiyksikköä alempi kuin viime vuoden syyskuussa. Muun tehdasteollisuuden käyttöaste oli syyskuussa runsaat 79 prosenttia, mikä on vajaan prosenttiyksikön suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tammi-syyskuussa teollisuustuotanto kasvoi 2,5 prosenttia. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1990=100) oli syyskuussa 129,8.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, syyskuu 1996
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479