19.11.1996

Ulkomaiset matkailijat palasivat

Yöpymisten lisäys syyskuussa
12 %

Syksy piristi hieman Suomeen tulevaa matkailua, joka oli vähentynyt koko kesän. Ulkomailla asuvien yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun peräti 12 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi kolme prosenttia, kun kotimaiset yöpymiset säilyivät edellissyyskuun tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Matkailijamäärä kasvoi lähes kaikista tärkeimmistä maista. Määrällisesti eniten, lähes 10 000:lla, lisääntyivät ruotsalaisten yöpymiset. Koko alkuvuoden nopeasti vähentyneet saksalaisten yöpymiset lisääntyivät viime vuoden syyskuusta yli 10 prosenttia. Venäläisten yöpymiset olivat lisääntyneet alkuvuonna, mutta syyskuussa ne vähenivät jonkin verran.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli syyskuussa 50,6 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 49,3. Uudellamaalla käyttöaste oli korkein, 64 prosenttia. Kittilässä huoneista oli käytössä peräti 81 ja Helsingissä 75 prosenttia. Hotellihuoneen toteutunut keskihinta oli 346 markkaa vuorokaudelta. Viime vuoden syyskuussa se oli 331 markkaa.

Tammi-syyskuun yöpymismäärä 11,2 miljoonaa

Alkuvuoden ja syksyn kasvu ovat korvanneet kesä-heinäkuun matkailun notkahdusta. Tammi-syyskuun yöpymisten määrä oli vain 0,3 prosenttia edellisvuotista pienempi. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 0,4 prosenttia ja ulkomaisten yöpymistenkin lasku supistui 2 prosenttiin.

Saksalaisten yöpymiset vähenivät tammi-syyskuussa yli viidenneksen edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tätä korvasi Ruotsista, Venäjältä ja Britanniasta tullut huomattava kasvu. Muiden tärkeimpien lähtömaiden muutokset olivat pienehköjä.

Yöpymiset lisääntyivät tammi-syyskuussa eniten Vaasan läänissä, lähes 10 prosenttia. Myös Ahvenanmaalla sekä Keski-Suomen ja Uudenmaan lääneissä ne kasvoivat selvästi. Uudenmaan lisäys aiheutui ennen kaikkea kasvusta Helsingissä. Uudenmaan 2,5 miljoonasta yöpymisestä Helsingin osuus oli kaksi kolmasosaa.

Yöpymiset vähenivät varsin paljon Pohjois-Karjalan läänissä, lähes 18 prosenttia. Myös Lapissa yöpymiset vähenivät selvästi eli seitsemisen prosenttia.

Kuva

Tilastokeskuksen majoitustilastoon sisältyvät majoitusliikkeet, joissa on vähintään kymmenen huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa.

Lähde: Matkailutilasto, syyskuu 1996
Lisätietoja: Marjut Tuominen (09) 1734 3556