26.11.1996

Kotitalouksien tulot lisääntyivät

Tuloerot ennallaan viime vuonna

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot alkoivat kasvaa viime vuonna. Nimellistulot lisääntyivät keskimäärin kaksi ja puoli prosenttia vuodesta 1994, reaalitulot prosenttiyksikön vähemmän, ilmenee vuoden 1995 tulonjakotilaston ennakkotiedoista.

Tuloerot pysyivät kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan viime vuonna lähes ennallaan, kuten ne olivat säilyneet myös 1990- luvun alun lamavuosina. Tuloerojen vakauteen ovat vaikuttaneet yhteiskunnan tarjoamat sosiaalietuudet ja kireä verotus. Tuotannontekijätulojen erot sen sijaan kasvoivat vuosikymmenen vaihteesta asti. Viime vuonna kasvu näyttää kuitenkin pysähtyneen, mikä johtui sekä työttömyyden vähenemisestä että yritystoiminnan elpymisestä.

Laman syvetessä kotitalouksien tulojen rakenne muuttui selvästi. Talouksien saamien tulonsiirtojen osuus kasvoi viidenneksestä vuonna 1990 kolmannekseen vuonna 1994. Viime vuonna kuitenkin tulonsiirtojen suhteellinen osuus kotitalouksien kokonaistuloista pieneni ensi kertaa moneen vuoteen. Muutos johtui ennen kaikkea ansiotulojen kasvusta.

Kuva

Käytettävissä olevat tulot = palkat + yrittäjätulot + omaisuustulot + saadut tulonsiirrot - maksetut tulonsiirrot. Ansiotulot = palkat + yrittäjätulot Tuotannontekijätulot = palkat + yrittäjätulot + omaisuustulot.

Eläkeläisillä heikoin tulokehitys

Viime vuoden tulovertailussa menestyivät heikoimmin iäkkäämmät taloudet. Eläkeläistalouksien käytettävissä olevat nimellistulot jopa alenivat keskimäärin noin prosentin vuodesta 1994. Maatalousyrittäjätalouksien tulotaso pysyi ennallaan, mutta palkansaajien tulokehitys oli jo selvästi positiivinen. Alempien toimihenkilötalouksien nimellistulot lisääntyivät viime vuonna 4 prosenttia, työntekijätalouksien 3 ja ylempien toimihenkilötalouksien tulot 2,5 prosenttia.

Nuorten tulokehitys oli hyvä viime vuonna. Esimerkiksi alle 34- vuotiaiden sekä yksinasuvien että lapsettomien parien käytettävissä olevat nimellistulot kasvoivat keskimäärin noin kymmenyksen. Hyvää tulokehitystä selittää ainakin osittain nuorten työttömyyden aleneminen. Lapsiperheiden tulot lisääntyivät 1-2 prosenttia.

Palkansaajan vuosipalkka 140 000 markkaa

Suomessa oli viime vuonna 1,2 miljoonaa palkansaajaa, jotka työskentelivät koko vuoden kokopäiväisesti. Määrä lisääntyi hieman vuodesta 1994. Kokopäiväisten palkansaajien nimellinen keskipalkka oli viime vuonna 140 000 markkaa eli 3,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Miesten keskipalkka oli 158 000 ja naisten 121 000 markkaa.

Eniten, 9 prosenttia, nousivat kone- ja metalliteollisuuden palkansaajien vuosipalkat. Puu- ja paperiteollisuudessa palkat nousivat 8 prosenttia. Vähiten eli 3,5 prosenttia nousivat rakennusalan palkansaajien palkat. Terveys- ja sosiaalialalla palkat nousivat 4,5 prosenttia.

Taulukko

Sukupuolten väliset palkkaerot supistuivat taloudellisen nousun vuosina 1980-luvulla ja myös lamavuosina 1990-luvun alussa. Tämän jälkeen palkkaerot alkoivat hieman kasvaa. Viime vuonna erot taas supistuivat. Naispalkansaajien keskipalkka oli 76,6 prosenttia miespalkansaajan vuosipalkasta, kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 1994.

Lähde: Tulonjaon ennakkotilasto 1995. Tilastokeskus
Lisätiedot: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 3612