26.11.1996

Aikuiskoulutuksen tarjonta jatkoi kasvuaan

Oppilaitosten järjestämään aikuiskoulutukseen kirjattiin viime vuonna 2,7 miljoonaa osallistumista. Opetusta annettiin 11 miljoonaa tuntia. Osallistumisten määrä kasvoi vuodesta 1994 neljä prosenttia ja opetustuntien määrä kahdeksan prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen aikuiskoulutustilastoista.

Koulutukseen osallistumisista 67 prosenttia kirjattiin yleissivistävissä oppilaitoksissa ja niistä eniten kansalaisopistoissa. 25 prosenttia osallistumisista kirjattiin ammatillisissa oppilaitoksissa ja yhteensä kahdeksan prosenttia korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskuksissa ja kesäyliopistoissa. Naisten osuus oli runsaat 60 prosenttia.

Yleissivistävien oppilaitosten aikuiskoulutus on yleensä kestoltaan lyhyempaä kuin ammatillisten oppilaitosten koulutus. Opetustunneista 65 prosenttia annettiin ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuksessa.

Taulukko

Koulutuksen sisällöt vaihtelevat oppilaitosryhmittäin. Yleissivistävien oppilaitosten aikuiskoulutuksessa pidettiin eniten tunteja taito- ja taideaineissa, kuten muotoilua ja käden taitoja kehittävässä aikuiskoulutuksessa (16 prosenttia) ja musiikkikoulutuksessa (14 prosenttia).

Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuksen yleisimpiä aloja olivat tekniikka ja tuotanto (18 prosenttia) ja tietotekniikan hyväksikäyttö (9 prosenttia). Korkeakoulujen täydennyskoulutuksessa opetusta annettiin eniten opettaja- ja ohjaajakoulutuksessa (16 prosenttia) sekä liiketalouden ja markkinoinnin alalla (15 prosenttia). Avoimessa korkeakoulussa opetusta annettiin eniten yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisissä aineissa (18 prosenttia).

Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suoritti viime vuonna yhteensä 65 700 henkilöä. Määrä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koulutuksen suorittaneista oli naisia vajaa puolet, 46 prosenttia.

Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuslinjoilla suoritti viime vuonna tutkinnon 13 200 henkilöä, mikä on seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tutkinnon suorittaneista oli naisia 67 prosenttia.

Puolet 18-64-vuotiaista osallistui aikuiskoulutukseen

Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan noin puolet eli 1,5 miljoonaa 18-64-vuotiasta osallistui vuonna 1995 erityisesti aikuisille järjestettyyn koulutukseen.

Aikuisopintoja harjoitti ammattiin tai työhön liittyvistä syistä viime vuonna yhteensä miljoona henkeä eli 43 prosenttia 18-64-vuotiaasta työvoimasta. Harrastusten tai yleissivistyksen takia opiskeli 17 prosenttia aikuisista.

Työssäkäyvistä puolet osallistui koulutukseen työnsä tai ammattinsa vuoksi. Työnantaja tukee suurinta osaa opiskelusta, joka liittyy työhön tai ammattiin. Tällaisessa henkilöstökoulutuksessa oli viime vuonna ollut 52 prosenttia palkansaajista.

Lähde: Tilastokeskuksen aikuiskoulutustilastot.
Lisätietoja: Oppilaitosten aikuiskoulutus, Hilkka Kousa (09) 1734 3568
Aikuiskoulutustutkimus 1995, Irja Blomqvist (09) 1734 3221