28.11.1996

Viinaan kuollut yhä useampi

Alkoholin liikakäytöstä aiheutuva kuolleisuus on Suomessa jatkuvasti lisääntynyt. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan alkoholi aiheutti viime vuonna 1 202 ihmisen kuoleman, kun otetaan huomioon vain yksiselitteisesti alkoholiperäisiksi luokitellut sairaudet ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset.

Alkoholiin kuolleiden kokonaismäärä lähenee jo itsemurhissa kuolleiden määrää. Viime vuonna lisääntyivät erityisesti alkoholimyrkytysten aiheuttamat kuolemantapaukset. Alkoholimyrkytysten määrä lisääntyi vuodesta 1994 lähes kolmanneksen yhteensä 424:een. Viime vuosikymmenen puoliväliin verrattuna alkoholin aiheuttamien kuolemien määrä on lisääntynyt 50 prosenttia.

Alkoholi tappaa varsinkin 45-54-vuotiaita miehiä. Heitä kuolee alkoholiin lähes kaksi kertaa niin paljon kuin itsemurhiin. Alkoholikuolleisuus onkin 45. ikävuodesta aina 75 vuoden ikään asti suurempaa kuin itsemurhakuolleisuus.

Taulukko

Alkoholinkäyttö lisää myös riskiä joutua tapaturman tai väkivallan uhriksi. Viime vuonna 50 prosenttia väkivallan uhrina kuolleista oli päihdyksissä, 28 prosenttia itsemurhista tehtiin päihtyneenä ja 23 prosenttia kuolemaan johtaneista tapaturmista sattui päihtyneille.

Itä- ja Kaakkois-Suomi synkintä aluetta

Synkimmät alkoholi- ja itsemurhakuolleisuuden alueet ovat Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Kymen läänit. Lapin läänissä itsemurhakuolleisuus on suurta, mutta alkoholikuolleisuus keskimääräistä pienempää.

Kymmenessä vuodessa alkoholikuolleisuus on kasvanut eniten Kuopion ja Kymen lääneissä. Itsemurhakuolleisuudessa Itä- ja Länsi- Suomen ero on kymmenessä vuodessa kasvanut.

Länsi-Euroopan maihin verrattuna Suomessa on suuri itsemurhakuolleisuus. Se lisääntyi 1980-luvun lopulla, mutta on sitten tällä vuosikymmenellä vähentynyt. Viime vuonna Suomessa tehtiin 1 388 itsemurhaa.

Suomen yleisin kuolemansyy oli myös viime vuonna verenkiertoelinten taudit. Työikäisen väestön kuolleisuus näihin tauteihin väheni edelleen.

Lähde: Kuolemansyyt 1995. Tilastokeskus
Lisätietoja: Hilkka Ahonen (09) 1734 3249,
Mauno Huohvanainen (09) 1734 3296