2.12.1996

Rakentaminen vilkastui heinä-syyskuussa

Rakennustöitä aloitettiin tämän vuoden kolmannella neljänneksellä yhdeksän miljoonan kuutiometrin edestä eli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta liike- ja toimistorakennuksia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

Tammi-syyskuussa uudisrakennustöitä aloitettiin runsaan 21 miljoonan kuutiometrin verran, kymmeneksen enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Asuinrakennusten kuutiomäärä kasvoi 14 prosenttia vuotta aiemmasta. Julkisia palvelurakennuksia ja maatalousrakennuksia alettiin rakentaa selvästi edellisvuotista enemmän, kun taas liikerakentaminen väheni. Teollisuusrakennuskuutioita oli suunnilleen saman verran kuin tammi- syyskuussa vuotta aiemmin.

Syyskuun loppuun mennessä käynnistettiin 17 000 asunnon rakennustyöt, mikä oli vajaa viidennes enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Samana aikana valmistui 13 000 uutta asuntoa, eli lähes 4 000 vähemmän kuin vuoden 1995 tammi-syyskuussa.

Aloitetut rakennukset heinä-syyskuussa ja tammi-syyskuussa 1996, miljoonaa kuutiometriä, sekä muutos heinä-syyskuusta ja tammi-syyskuusta 1995, prosenttia

Kuva

Rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvan varaisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto 1996, 3. neljännes. Rakentaminen 1996:26
Lisätietoja: Paula Salminen (90) 1734 2234