3.12.1996

Kuorma-autoyritykset työllistivät 29 000 henkeä vuonna 1995

Kuorma-autoyritysten liikevaihto oli 13,3 miljardia markkaa vuonna 1995. Yritykset työllistivät 29 000 henkilöä ja niiden 18 400 kuorma- autolla ajettiin yhteensä 1 650 miljoonaa kilometriä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilastosta vuodelta 1995.

Kuorma-autoyritysten kannattavuus on varsin hyvä. Käyttökatetta jäi 25 prosenttia liikevaihdosta. Rahoituskulujen ja verojen sekä poistojen vähentämisen jälkeen jäi nettotulosta 9 prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetulle pääomalle saatiin 30 prosentin tuotto. Hyvät kannattavuusluvut johtuvat paljolti siitä, että valtaosa alan yrityksistä on pieniä alle 5 hengen yrityksiä, joiden omistajat eivät nosta itselleen työpanostaan vastaavaa palkkaa. Lisäksi poistokirjaukset ovat riittämättömät kaikissa kokoluokissa.

Kuorma-autoyritysten nettoinvestoinnit olivat 1,7 miljardia markkaa. Noin 80 prosenttia investoinneista kohdistui kuorma-autokalustoon. Samanaikaisesti tulorahoitusta kertyi 2,6 miljardia markkaa. Erotus voitiin käyttää pääomarakenteen vahvistamiseen.

Vierasta pääomaa oli tilikauden lopussa 7,4 miljardia markkaa, 58 prosenttia liikevaihdosta. Korollista velkaa oli 4,6 miljardia, josta korkoja ja rahoituskuluja maksettiin 517 miljoonaa markkaa. Oman pääoman erien osuus taseesta oli 22 prosenttia, mikä on melko alhainen.

Myyntituotot kuorma-autoa kohti olivat 710 000 markkaa vuodessa. Niiden hankkimiseksi kertyi matkamittariin 90 000 ajokilometriä autoa kohden. Poltto- ja voiteluaineisiin kului 1,13 markkaa kilometrillä.

Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilasto vuodelta 1995 kattaa kaikki tieliikenteen tavarankuljetusta harjoittavat rekisteröidyt työnantajat sekä arvonlisäverovelvolliset yritykset, joita oli noin 13 000.

Lähde: Kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilasto 1995. Yritykset 1996:10
Tiedustelut: Rauno Viita, (09) 1734 3381