11.12.1996

Yritysten määrä kasvussa

Vuoden 1996 toisella neljänneksellä aloitti toimintansa 6 422 uutta yritystä. Suhteessa yrityskantaan uusia yrityksiä syntyi 2,9 prosenttia. Keskimääräistä useampi yritys aloitti toimintansa Ahvenanmaalla, Kainuussa, Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -julkaisuun, jossa kuvataan aloittaneita yrityksiä vuoden toisella neljänneksellä, lopettaneita yrityksiä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä vuonna 1995.

Vuoden 1996 ensimmäisellä neljänneksellä lopetti toimintansa 5 278 yritystä. Koko yrityskannasta poistui 2,4 prosenttia. Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla oli eniten toimintansa lopettaneita yrityksiä.

Vuonna 1995 Suomen yrityskanta kasvoi 5 900 yrityksellä. Toimintansa aloitti 30 245 ja toimintansa lopetti 24 327 yritystä.

Toimialanousijana oli liike-elämän palvelut -toimialaluokan yritykset. Tällä toimialalla aloitti toimintansa 6 776 uutta yritystä. Se ohitti aloittaneiden yritysten määrässä monta perinteisesti suurempaa toimialaa, muun muassa teollisuuden ja rakentamisen. Samaan aikaan toimintansa lopettaneita yrityksiä tällä toimialalla oli vain 4 435, joten nettokasvuksi tulee peräti 2 341 yritystä.

Suomessa oli 33 kuntaa, joissa oli yli 1000 yritystä. Näistä yrityskanta kasvoi eniten Helsingissä, 1 575 yrityksellä. Yrityskantaan suhteutettuna kasvu oli nopeinta Vantaalla, missä yritysten määrä kasvoi 5,7 prosenttia. Lukumääräisestikin 320 yrityksen lisäys Vantaalla oli maan toiseksi suurin. Suurista kaupungeista Tampereen ja Lahden kasvuluvut ovat huomattavasti pienemmät. Hämeenlinna ja Salo olivat ainoat suuret kunnat, joissa yritysten määrä väheni.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset, joulukuu 1996
Lisätietoja: Ismo Teikari (09) 1734 3202