12.12.1996

Kuluttajabarometri: uusien autojen kauppa käy vilkkaana

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen on kesästä lähtien jatkuvasti vahvistunut. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen on oltu tyytyväisiä. Kuluttajat uskovat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa +13,8. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla 18.-25. marraskuuta 1 650 suomalaista.

Kotitalouksien rahatilanne on vuoden mittaan hieman parantunut. Yhdeksän kymmenestä ilmoitti tulojen riittäneen menoihin. Näistä puolet oli lisäksi pystynyt säästämään rahaa marraskuussa. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan aikaisempiin säästöihinsä ja kolme sadasta oli joutunut ottamaan velkaa.

Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isojen hankintojen tekoon. Joka viides oli tästä toista mieltä. Kuluttajahintojen arveltiin nousevan seuraavan vuoden aikana puolitoista prosenttia. Rahankäytössä aiotaan olla maltillisia. Puolet vastaajista arveli käyttävänsä kestokulutushyödykkeisiin seuraavien 12 kuukauden aikana saman verran rahaa kuin edellisten 12 kuukauden aikana. Kaksi kymmenestä aikoo käyttää rahaa enemmän ja kolme kymmenestä vähemmän.

Asunnon ostoaikeet olivat suunnilleen ennallaan. Kuusi kotitaloutta sadasta aikoi ostaa asunnon vuoden sisällä. Kotiin liittyviä hankintasuunnitelmia oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Neljä kymmenestä aikoi sisustaa ja kolme kymmenestä remontoida kotiaan. Viihde-elektroniikkaa tai kodinkoneita aikoi hankkia joka neljäs.

Joka kahdeksas talous aikoi hankkia henkilöauton puolen vuoden sisällä. Entistä useampi oli päätynyt uuden auton hankintaan. Uuden auton aikoi hankkia 80 000 taloutta ja käytetyn auton 200 000 taloutta.

EU:n komission julkaiseman kuukausitilaston mukaan suomalaiset olivat EU-maiden kansalaisista luottavaisimpia syyskuussa. Tiedot ovat kausitasoitettuja, jonka vuoksi ne saattavat hieman poiketa alkuperäisistä. Tilastossa ei ole esitetty Ruotsin ja Itävallan luottamusindikaattorin lukuarvoja, koska niiden pohjana olevia aikasarjoja ei ole kausitasoitettu. Ruotsin ja Itävallan luvut on laskettu vertailukuviota varten kausitasoittamattomista luvuista ja ovat siksi vain suuntaa antavia.

Kuluttajien luottamusindikaattori, tammi-marraskuu 1996
Kuva 1

Luottamusindikaattori EU-maissa, syyskuu 1996
Kuva 1

Lähde: European Commission: European Economy, Supplement B, 10/1996 Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, marraskuu 1996
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349