13.2.1996

Tuotanto kasvoi viime vuonna edellisvuoden tahtiin

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia eli yhtä paljon kuin vuonna 1994. Reaalisesti kokonaistuotanto ylitti vuoden 1988 tason. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.

Bruttokansantuotteen määrän muutokset 1988-95

Bruttokansantuotteen määrän muutokset

Eniten kasvoi viime vuonna metalliteollisuuden tuotanto, kaksikymmentä prosenttia vuodesta 1994. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi vain kaksi prosenttia, kun se parina edellisenä vuonna on kasvanut kymmenen prosentin vauhtia. Maatalouden tuotanto laski seitsemän prosenttia. Asuinrakentaminen supistui edelleen, mutta muu talonrakentaminen, etenkin teollisuusrakentaminen, lisääntyi.

Talouden kysyntää kasvattivat viennin kahdeksan prosentin kasvun ohella myös yksityiset kulutusmenot, jotka kasvoivat lähes viisi prosenttia. Sen sijaan julkiset kulutusmenot nousivat vain prosentin. Investoinnit lisääntyivät viime vuonna runsaat yhdeksän prosenttia, kun ne olivat supistuneet yhtäjaksoisesti vuodesta 1990 alkaen.

Kansantulo kasvoi nimellisesti yli kymmenen prosenttia. Kansantulo asukasta kohti oli viime vuonna 86 500 markkaa.

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 8,6 prosenttia ja reaalisesti 7,5 prosenttia. Kasvua edesauttoi kaksien veronpalautusten maksaminen. Ilman vuodelta 1994 siirtyneitä veronpalautuksia reaalitulot olisivat nousseet viisi prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti kuusi prosenttia ja säästämisaste oli 6,7 prosenttia.

Yritysten rahoitusasema oli viime vuonna kolmatta vuotta peräkkäin ylijäämäinen, 25 miljardia markkaa. Toimintaylijäämä kasvoi 28 prosenttia.

Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna noin 54 miljardia markkaa eli neljä miljardia markkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä oli lähes 31 miljardia markkaa eli 5,6 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun se edellisenä vuonna oli 6,3 prosenttia.

Palkkasumma kasvoi viime vuonna nimellisesti 6,9 prosenttia. Bruttotoimintaylijäämä lisääntyi noin yksitoista prosenttia.

Veroaste laski viime vuonna 45,7 prosenttiin. Edellisenä vuonna se oli 47,3 prosenttia.

Vaihtotase 1995 oli ylijäämäinen 19 miljardia markkaa. Vientihintojen noustua ja tuontihintojen pysyttyä ennallaan vaihtosuhde parani seitsemän prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1995
Lisätietoja: Tuomas Rothovius (90) 1734 3360,
Olli Savela (90) 1734 3316