14.2.1996

Rakennuskustannukset alenivat prosentin tammikuussa

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 tammikuusta vuoden 1996 tammikuuhun 1,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,4 prosenttia, työpanosten hinta 0,8 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Joulukuusta tammikuuhun rakennuskustannukset laskivat yhden prosentin. Työpanosten hinta aleni 1,7 prosenttia, tarvikepanosten hinta 0,4 prosenttia ja muiden panosten hinta 1,7 prosenttia.

Työpanosten hintoja laskivat tammikuussa 1996 voimaan tulleet työnantajien maksamien sosiaalikulujen muutokset.

Rakennuskustannusindeksi (1990=100)

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1996, tammikuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (90) 1734 2238,
Sinikka Kanerva (90) 1734 2231