29.2.1996.

Kokonaistuotannon kasvu hidastui joulukuussa

Kokonaistuotanto oli joulukuussa 1,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Marraskuussa tuotanto kasvoi edellisvuotisesta 2,9 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli joulukuun tuotanto 0,1 prosenttia marraskuun tuotantoa suurempi. Kasvu jatkui joulukuussa teollisuuden, kaupan sekä muiden palveluiden ja julkisen toiminnan toimialoilla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Kokonaistuotannon muutokset edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi joulukuussa 5 prosenttia joulukuusta 1994. Sen sijaan maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni runsaat 16 prosenttia, mikä johtui lähinnä hakkuiden supistumisesta. Rakentamisen tuotanto aleni 5 prosenttia. Kaupan tuotanto kasvoi ennakkotietojen mukaan noin 2,5 prosenttia, kun taas liikenteen tuotanto pieneni vajaat 2 prosenttia. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1995
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (90) 1734 3355