15.3.1996

Teollisuustuotannon kasvu hiipui tammikuussa

Teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan tammikuussa yhteen prosenttiin. Vielä joulukuussa se oli viisi prosenttia.

Teollisuustuotannon kasvu on hidastunut viime syksystä lähtien. Pääasiassa syynä on ollut kysynnän puute tärkeissä vientimaissa, mutta myös kotimarkkinoiden veto on hiipunut.

Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun seitsemän prosenttia. Joulukuusta 1994 viime joulukuuhun se oli lisääntynyt 22 prosenttia. Tammikuussa kasvua piti yllä sähköteknisten tuotteiden valmistus, joka lisääntyi viime vuoden tammikuusta 17 prosenttia. Muilla metallin päätoimialoilla kasvu on lähes pysähtynyt.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun yhdeksän prosenttia. Joulukuusta 1994 viime joulukuuhun tuotanto oli pienentynyt peräti 17 prosenttia. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus väheni viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun kymmenen prosenttia, kun se joulukuusta 1994 viime joulukuuhun oli supistunut noin viidenneksen. Mekaanisen metsäteollisuuden tuotanto pieneni tammikuussa seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli tammikuussa käytössä 83 prosenttia, kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste pieneni tammikuussa 90 prosenttiin, paperiteollisuuden 87 prosenttiin.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1996, tammikuu
Lisätietoja: Kari Rautio (90) 1734 2479