21.3.1996

Suomalaisten vapaa-ajanmatkailu kasvoi viime vuonna 10 prosenttia

Suomalaiset tekivät viime vuonna 6,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, mikä oli runsaat 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Eniten lisääntyivät ulkomaanmatkat ja risteilyt. Ulkomaille tehtyjen lomamatkojen määrä kasvoi viidenneksen ja yöpymisen sisältäneiden risteilyjen määrä 15 prosenttia. Kotimaassa tehtyjen vapaa- ajanmatkojen määrä nousi noin 4 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta Suomalaisten matkatutkimuksesta 1995. Tutkimuksessa haastateltiin noin 5 000 Suomessa asuvaa 15-74-vuotiasta henkilöä ja kysymykset koskivat matkoja, joiden aikana yövyttiin.

Espanja suosituin lomakohde

Ulkomaille tehtiin viime vuonna 1,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joista 1,1 miljoonaa oli pitkiä eli vähintään neljän yöpymisen matkoja ja loput puoli miljoonaa lyhyempiä matkoja.

Pitkistä lomamatkoista lähes puolet suuntautui Kanarian saarille ja Välimeren lomakohteisiin, joihin mukaan otetaan Lähi-idän ja Pohjois- Afrikan maat. Suosituimmat kohteet olivat Espanja ja Kanarian saaret. Niihin tehtiin runsaat 200 000 matkaa, mikä oli viidennes pitkistä ulkomaan lomamatkoista. Välimeren seuraavaksi suosituimmat lomakohteet olivat Turkki ja Kreikka, joihin molempiin tehtiin runsaat 100 000 matkaa.

Etelän lomakohteiden rinnalla suosituimpiin matkakohteisiin kuuluu Ruotsi, jonne tehtiin vuonna 1995 noin 130 000 pitkää lomamatkaa. Ruotsin matkoista suuri osa on vierailumatkoja sukulaisten ja tuttavien luo.

Matkailu Viroon kasvoi viime vuonna voimakkaasti ja saavutti lyhyiden matkojen kohteena Ruotsin. Molempiin maihin tehtiin vuonna 1995 noin 170 000 sellaista lyhyttä vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana kohdemaassa yövyttiin 1-3 kertaa. Venäjälle lyhyitä matkoja tehtiin noin 100 000.

Ruotsi edelleen suosituin risteilykohde

Yöpymisen sisältäneiden risteilyjen määrä nousi vuonna 1995 noin 2,3 miljoonaan. Risteilyistä 87 prosenttia oli vapaa-ajanristeilyjä ja loput työ- tai kokousmatkaan liittyviä risteilyjä.

Kaksi kolmasosaa risteilyistä sisälsi mahdollisuuden käydä maissa ulkomaan satamassa. Risteilyt kasvattivat Ruotsiin ja Viroon suuntautuvaa matkailua. Yöpymisen sisältäneiden risteilyjen yhteydessä tehtiin lähes miljoona käyntiä Ruotsissa ja 0,6 miljoonaa käyntiä Virossa.

Kotimaanmatkoilla yövyttiin 8 miljoonaa kertaa

Kotimaassa maksullisen yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa. Näistä vajaat kaksi miljoonaa oli lyhyitä, 1-3 yöpymisen matkoja ja loput 800 000 pitempiä matkoja.

Pitkien kotimaanmatkojen määrä kasvoi 10 prosenttia vuodesta 1994, mikä lisäsi myös yöpymisten määrää saman verran. Kotimaanmatkojen aikana yövyttiin viime vuonna maksullisessa majoituksessa noin kahdeksan miljoonaa kertaa, joista hotelleissa ja vuokramökeissä noin kuusi miljoonaa kertaa.

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät tammikuussa kolme prosenttia

Sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät tammikuussa. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi kaksi ja ulkomaisten seitsemän prosenttia tammikuusta 1995. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät tammikuussa neljä prosenttia, kun taas ruotsalaisten vähenivät seitsemän prosenttia. Venäläisten yöpymiset lisääntyivät yli kolmanneksella. Myös brittien majoitusvuorokaudet lisääntyivät huomattavasti vuotta aiemmasta.

Lähde: Matkailutilasto, tammikuu 1996. Suomalaisten matkatutkimus 1995 ennakkotiedot
Lisätietoja: Suomalaisten matkatutkimus: Ritva Marin (90) 1734 2552,
Yöpymiset majoitusliikkeissä: Marjut Tuominen (90) 1734 3556