26.3.1996

Suhdanneodotukset ovat heikentyneet EU:ssa

Yrittäjien ja kuluttajien suhdanneodotukset heikkenivät EU-alueella viime vuoden aikana. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta EU-raporttisarjasta, jonka uusimmassa teemanumerossa käsitellään suhdanteita.

EU:n suhdanneodotukset
Saldoluku EU-maissa keskimäärin
Kuva

Yritysten epävarmuus näkyy EU-alueella siten, että yritykset siirtävät investointejaan, työllistävät vain vähän uusia työntekijöitä ja karttavat velkarahaa:

  • Yritysten työllistämisaikeiden vähäisyys merkitsee sitä, ettei EU:n työllisyysongelma näytä ratkeavan lähitulevaisuudessa. EU-alueen työttömyysaste on tällä hetkellä hieman yli 11 prosenttia. OECD ennustaa, että EU:n työttömyysaste on 9 prosenttia vuonna 2000.
  • Investointivauhdin ennakoidaan hidastuvan EU:ssa kuluvan vuoden aikana samalle tasolle kuin kokonaistuotannon kasvuvauhti, joka on noin kaksi prosenttia.
  • Lyhyiden korkojen taso on EU-alueella yleisesti laskenut, mutta lasku ei ole lisännyt yrittäjien ja kuluttajien velan ottoa.

EU-kansalaisten odotukset näyttävät puolestaan seuraavilta:

  • Kuluttajien odotukset ovat heikentyneet. EU-kansalaisten usko kansantalouden kasvun jatkumiseen on alkanut horjua.
  • Samanaikaisesti kuluttajien arviot oman kotitalouden taloustilanteen kehittymisestä ovat muuttuneet hieman valoisammiksi.
  • Yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna Euroopan komission arvion mukaan 2 prosenttia.

Näkymät parhaimmat EU:n reunavaltiossa

Näkymät ovat tällä hetkellä parhaimmat reuna-Euroopassa: muun muassa Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Italiassa, Tanskassa ja Suomessa. Näissä maissa esimerkiksi kokonaistuotannon ja investointien kasvuvauhti ei ole hiipunut yhtä selvästi kuin ydin- Euroopassa.

Sen sijaan Saksassa ja Ranskassa näkymät ovat huonontuneet. Talouden kasvuennusteita on alennettu tuntuvasti, minkä lisäksi työttömyys on noussut. Myös yrittäjien ja kuluttajien odotukset ovat pessimistiset Saksassa ja Ranskassa.

Lähde: EU-raporttisarja 1:1996: Suhdanteet
Lisätietoja: Susanna Seppänen (90) 1734 2418