29.3.1996

Konkurssien määrä väheni edelleen

Viime vuonna pantiin vireille 4 654 konkurssia, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssit vähenivät Tilastokeskuksen mukaan jo kolmantena vuonna peräkkäin. Eniten eli 23 prosenttia ne vähenivät teollisuudessa.

Konkurssin takia joutui viime vuonna uhanalaisiksi 15 800 työpaikkaa, lähes puolet vähemmän kuin vuonna 1994. Yli sadan työntekijän yrityksistä haettiin viime vuonna konkurssiin vain kuutta, vuotta aiemmin kahtakymmentäyhtä.

Viime vuonna päättyi tuomioon 1 882 konkurssia. Varoja tuomioon päättyneissä konkursseissa oli 4,3 miljardia ja velkoja 10,5 miljardia markkaa.

Yrityssaneerauksia pantiin viime vuonna vireille 350, melkein viidennes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Saneeraukseen haetuissa yrityksissä oli henkilökuntaa 5 800, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Sen jälkeen kun laki tuli voimaan 8. helmikuuta 1993, yrityssaneerauksia on pantu vireille yhteensä 1 346.

Konkurssiin haetut yritykset ja yksityishenkilöt lääneittäin 1995
Taulukko
1 Yritykset ja yksityishenkilöt yhteensä, 2 yritysten henkilöstö ja yksityishenkilöt yhteensä
Yksityishenkilöitä haettiin konkurssiin koko maassa 205.

Velkajärjestelyjen määrä ennallaan

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia jätettiin käräjäoikeuksiin viime vuonna 13 855, vain neljä hakemusta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty 38 001.

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset velalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Jokainen jättää kuitenkin oman hakemuksensa. Viime vuonna velkajärjestelyhakemuksista oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia 4 126, velallisten yhteishakemuksia 1 265 sekä velallisen ja takaajan yhteishakemuksia 242.

Käräjäoikeuksissa vahvistettiin viime vuonna 10 705 maksuohjelmaa, jotka koskivat yksityishenkilöiden velkajärjestelyjä. Maksuohjelmissa oli velkoja kaikkiaan lähes 9,2 miljardia markkaa. Tyypillisellä velallisella oli velkoja hieman alle 450 000 markkaa.

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Lähde: Konkurssitiedote 2/1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Kimmo Moisio (90) 1734 3239,
Eeva Heinonen (90) 1734 3268